Azerbaijan National Library

Electronic library

Electronic catalog and electronic library

OPEN LIBRARY

Electronic database

MUSIC LIBRARY

BOOKS

In Azerbaijani

National publications in Russian

Items published abroad

 1. “Nəsimi-600”-“Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün” mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 iyun. B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 2. 1965-2017-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin kataloqu. B.: “ÇapART”, 2017.-240 s.

 3. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. II kitab. B.: “Qaya”, 2017.-80 s.

 4. 2017.-179 s.

 5. 2017-ci ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2017.-524 s.

 6. Abbasov Əbülhəsən. Geosiyasi və sosial fəlsəfə: ədalətli nizam və tərəqqi naminə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-283 s.

 7. Abdulla. Tanrım, yeri böyüt bir az. B.: “Avropa”, 2018.-126 s.

 8. Abdullayev Çingiz. Alqış sədaları altında ölüm. B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 9. Abdullayev Çingiz. Bumeranq zərbəsi. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 10. Abdullayev Çingiz. Folun bir addımlığında. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 11. Abdullayev Çingiz. Qurbanlıq sindromu. B.: “TEAS Press”, 2017.-227 s.

 12. Abdullayev Çingiz. Maskanın hakimiyyəti. B.: “TEAS Press”, 2017.-259 s.

 13. Abdullayev Çingiz.Ailə sirləri B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 14. Abdullayev Çingiz.Böyük oyun. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 15. Abdullayev Çingiz.Vicdanın adaptasiyası. B.: “TEAS Press”, 2017.-251 s.

 16. Abdullayev Çingiz.Vyana gecəsinin sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-246 s.

 17. Abdullayev Çingiz.Yeni amazonlar klanı. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 18. Abdullayev Adil. Tarixə qovuşan illər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-200 s.

 19. Abışov Vaqif. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-216 s.

 20. Abışov Vaqif. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-95 s.

 21. Adıgözəlov Şirxan. Multikulturalizm: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan nümunəsi. B.: “CBS-PP”, 2016.-119 s.

 22. Adilov Nadir. Gəncsən? Başla! B.: “Kreopak”, 2017.-163 s.

 23. Adilov Nadir. Könüllülük: uğur formulu. B.: 2017.-99 s.

 24. Adilov Vasif. Ərəb mənşəli şəxs adlarının orfoepik xüsusiyyətləri. B.: “ADMİU”, 2018.-40 s.

 25. Adilov Vasif. Orta əsrlərdə Azərbaycan linqvokulturoloji mühiti. B.: “ADMİU”, 2018.-95 s.

 26. ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında (1919-1920-ci illər). B.: “Şərq_Qərb”, 2017.-389 s.

 27. Ağaqızı Rəna. Dünyaya tək gəldi Heydər atamız. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-72 s.

 28. Ağayev Ramil. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi. B.: “Turxan NPB”, 2017.-342 s.

 29. Ağayev Əjdər. Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Mütərcim”, 2017.-400 s.

 30. Ağdamlı Vidadi. Anasız, atasız dünyam. B.: “Heroqlif”, 2017.-295 s.

 31. Ağdamlı Vidadi. Sevirəm, sevmişəm, sevəcəyəm də. H. 2. B.: “Heroqlif”, 2017.-343 s.

 32. Ağdamlı Vidadi.Qarabağnamə H. 3. B.: “Heroqlif”, 2017.-543 s.

 33. Axundov Ağamusa. Üzeyir Hacıbəylinin dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-167 s.

 34. Axundova Gülşən. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası. B.: 2017.-104 s.

 35. Axundova Yeganə. Sergey Raxmaninovun fortepiano konsrtləri. B.: “Elm”, 2014.-99 s.

 36. Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 37. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-300 s.

 38. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 39. Akademik Bahadur Zeynalov: həyat yolu-elmin zirvələrinə daimi axtarışda və hərəkətdə Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur. B.: “Müəllim”, 2017.-521 s.

 40. Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-359 s.

 41. Akimova Elnarə. Müslüm Maqomayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 42. Aleyxem Şolom. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-413 s.

 43. Ali riyaziyyat kursuna aid məsələlər. I hissə. B.: “ADNSU”, 2017.-189 s.

 44. Ana (almanax). B.: “MBM”, 2014.-55 s.

 45. Anatollu Əhməd. Öz aramızda qalsın. B.: “MBM”, 2015.-255 s.

 46. Anatollu Əhməd.Əlli il Azərbaycan səhnəsində.B.: “Ecoprint”, 2017.-264 s.

 47. Anderson Şervud. Vaynzburq, Ohayo. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-213 s.

 48. Andreyev Leonid. İuda İskariot. B.: “TEAS Press”, 2016.-171 s.

 49. Arif Məlikov. B.: 2018.-391 s.

 50. Aslanoğlu Alim. Haqdan güc almışam. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-482 s.

 51. Aslanov Orxan. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə müəyyən edilən sanksiyaların təkmilləşdirilməsi problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 52. Aşkari Qərib. Ürəklərdən keçən yollar. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-136 s.

 53. Atabəyli Namiq. Şirvanşah Böyük Axsitan. B.: “Avropa”, 2018.-552 s.

 54. Atamın sağlığında. B.: “CBS”, 2018.-80 s.

 55. Atilla İsgəndər.Əsrin şairi. Doqquzuncu kitab. Hüseyn Cavidin lirikası. B.: “Müəllim”, 2018.-432 s.

 56. Aydəmir Şahin.Əfsanəyə çevrildi. B.: “Ecoprint”,2018.-71 s.

 57. Aymət Rəmis. Şimşəklər qoynunda. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-190 s.

 58. Azadəliyeva Şiruyə. Təhsil-tərbiyənin müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-380 s.

 59. Azayev Əlisəfa. Xəyanət qorxusu. B.: “Çıraq”, 2007.-270 s.

 60. Azər Alpay. Yazıçı və arvadı. B.: “Qanun”, 2018.-219 s.

 61. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-309 s.

 62. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 63. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 64. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti A-Z. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-303 s.

 65. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: Müasir dövr. B.: “ADPU”, 2017.-211 s.

 66. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-57 s.

 67. Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 110 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq. B.: “Ziya”, 2016.-159 s.

 68. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild.7. Dərman-Enoftalm. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2016.-608 s.

 69. Azərbaycan musiqi tarixi.Üçüncü cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-752 s.

 70. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı 2014. B.: “Nağıl Evi”, 2015.-123 s.

 71. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-8 s.

 72. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reytinqi -2016. B.: “AzTU”, 2017.-193 s.

 73. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-224 s.

 74. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi 1 yanvar 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-131 s.

 75. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-672 s.

 76. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-726 s.

 77. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-472 s.

 78. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. (31 may 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-600 s.

 79. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. 1 mart 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-792 s.

 80. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2018.-240 s.

 81. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 82. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (10 mart 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-232 s.

 83. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.(1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-232 s.

 84. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”, 2018.-480 s.

 85. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 28 fevral 2018-ci il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”,2018.-455 s.

 86. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 30 sentyabr 2017-ci il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasındaedilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-480 s.

 87. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Milli Məclisin yaz sessiyasında-30 sentyabr 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-143 s.

 88. Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Novruz. B.: 2018.-15 s.

 89. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (30 sentyabr 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-484 s.

 90. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (15 fevral 2018-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-400 s.

 91. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında. B.: “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi”, 2017.-527 s.

 92. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi (25 uanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 93. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-352 s.

 94. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu. B.: “Bəxtiyar-4”,2016.-431 s.

 95. Azərbaycanca-Farsca danışıq kitabçası. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu”, 2017.-193 s.

 96. Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z. Lüğətə təxminən 55000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-894 s.

 97. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№li kiçik müəssisə”, 2017.-192 s.

 98. Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı vəziyyət haqqında illik hesabat 2014. B.: "Narkotiklərə Qarşı Təbliğat" İctimai Birliyi, 2015.-96 s.

 99. Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkili problemləri. B.: “Avropa”, 2017.-170 s.

 100. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu. B.: “Qaya nəşriyyat”, 2017.-224 s.

 101. Azərbaycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası. B.: “Nafta-Press”, 2017.-384 s.

 102. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2017. B.: 2017.-814 s.

 103. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri mətbuat səhifələrində (1990-1992-ci illər). B.: “OL”, 2018.-160 s.

 104. Babayev Yaqub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-758 s.

 105. Babullaoğlu Səlim.İlyas Göçmənin şəkil dəftəri şeirlər. B.: “Parlaq imzalar”,2016.-122 s.

 106. Bağırov Əlisalam. Satirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 107. Bağırov Əlisalam. Təmsillər. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 108. Bağırov Rüstəm. Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər: elmi-praktiki kommentariya. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-174 s.

 109. Bakıxanov, Tofiq. Naxçıvan təranələri. B.: “Mütərcim”, 2018.-59 s.

 110. Balabəyli Faiq. Bayıldan bayıra. B.: “Qanun”,2017.-303 s.

 111. Balcıgil Osman. Alagözlü Cəlilə. B.: “TEAS Press”, 2018.-313 s.

 112. Barbarasoğlu Fatma. Külək ovu. B.: “Qanun”, 2017.-189 s.

 113. Bayındır Abdulaziz.Bəqərə surəsi. B.: “Nurlar”, 2017.-136 s.

 114. Bayındır Abdulaziz.Quranın işığında vasitəçilik və şirk. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-198 s.

 115. Bayramov Munis. Türkün dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-316 s.

 116. Bayramov Vüqar. Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyasının maliyyə təminatının gücləndirilməsi məsələləri. b.: “Qanun”, 2018.-351 s.

 117. Bayramova Rəxşəndə. Azərbaycanın Quba bolgəsi tarixin dönüş mərhələsində (1917-1920-ci illər). B.: “Turxan NPB”, 2018.-235 s.

 118. Bern Erik. İnsanların oynadığı oyunlar. B.: “Qanun”, 2017.-231s.

 119. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 47. 17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-91 s.

 120. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 48. 1 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-128 s.

 121. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 49. 15-29 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-208 s.

 122. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 43.31 oktyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-125 s.

 123. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 44.17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-83 s.

 124. Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-472 s.

 125. Bəhmənli Vaqif. Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-174 s.

 126. Bəhmənli Vaqif.Cabbar Qaryağdıoğlu. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-150 s.

 127. Bəhmənli Vaqif.Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 128. Bəhrülü Məhərrəm. Bəhrülü yurdum mənim. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-103 s.

 129. Bəxtiyarlı Hüseyn. Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda (XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvələri) Gəncə.: 2018.-290 s.

 130. Bələgözov Əhməd. Xüsusi bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-223 s.

 131. Bəşirov Novruz. Türkiyə Universitetlərinə qəbul olmaq üçün riyaziyyatdan testlər. Van.: 2016.-202 s.

 132. Bəylərov Cabbar. Ləyaqətlə yaşanan ömür. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 133. Biddalf Stiv. Üç yaşa qədər hələ tezdir Körpə nə üçün anası ilə qalmalıdır? B.: “Qanun”, 2018.-215 s.

 134. Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər. B.: “Mütərcim”, 2017.-75 s.

 135. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-2016. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-424 s.

 136. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. B.: 2017.-96 s.

 137. Birləşmiş millətlər təşkilatı-Azərbaycan Tərəfdaşlığın 25 ili. B.: 2017.-167 s.

 138. Boradigahlı Seyyid Mais. Qəlbimin səsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 139. Böyük İpək yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-152 s.

 140. Böyük Qafqazın müasir torpaq örtüyü (2008-2016-cı illər, ekspedisiya materialları). B.: “Elm”, 2017.-345 s.

 141. Braun Den. Da Vinçi kodu. B.: “Qanun”, 2018.-431 s.

 142. Bredberi Rey. Mars xronikaları. B.: “Qanun”, 2017.-287 s.

 143. Britaniya və İrlandiyanın tarixi. B.: “TEAS Press”, 2017.-400 s.

 144. Bukovski Çarlz.Hollivud. B.”Qanun”, 2017.-315 s.

 145. Bulud Qaraçorlu. Səhənd. Biblioqrafik məlumat toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-128 s.

 146. Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-342 s.

 147. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəğməsidi...Dörd cilddə. C. 4. B.: “Elm”, 2017.- 327 s.

 148. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəşğməsidi... Dörd cilddə. C. IV. B.: “Elm”, 2017.-327 s.

 149. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 150. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. I. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-270 s.

 151. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. II. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 152. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-308 s.

 153. Cabbarlı Cəfər. Ölkəm. B.: “Renessans-A”, 2017.-8 s.

 154. Cabbarlı Nərgiz. Rübabə Muradova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 155. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 156. Cabbarov Mahir. Tikintidə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təsir edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması. B.: “Avropa”, 2014.-184 s.

 157. Cahangirov Xasay. Seçilmiş əsərləri Birinci cild. Poemalar. Mənzum nağıllar. Hekayələr. Lirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-527 s.

 158. Cahannuri Fəridə. Pərvin. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-276 s.

 159. Cəfərov Əliağa. Qırğın. B.: “Çıraq”, 2018.-547 s.

 160. Cəfərov Cəfər. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-439 s.

 161. Cəfərov Nizami. Dolan, kəfkirim, dolan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 162. Cəfərov Nizami. Etnoloji etüdlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-108 s.

 163. Cəfərov Tahir. Smart market. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-96s.

 164. Cəfərova S. Azərbaycanın şirin sularının diatom yosunları. B.: “Elm”, 2018.-239 s.

 165. Cəfərova Jalə. Unutmadıqlarım. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-183 s.

 166. Cəfərzadə Amaliya. Arazboyu nur. B.: “Ecoprint”, 2018.-119 s.

 167. Cıvıroğlu Elman. Unut, dedilər. B.: “Ecoprint”, 2018.-131 s.

 168. Çaxmaqlı Qafar. Erməni faşizmi. B.: “QHT”, 2017.-192 s.

 169. Çalxanqaya Nərgiz. Olma günahkar. B.: “Təhsil”, 2013.-52 s.

 170. Çaylı Əli. Ürəyimin səsi. B.: “Red N Line”, 2018.-307 s.

 171. Çəmənli Mustafa. Əhməd Ağdamski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-166 s.

 172. Çəmənli Mustafa. Şövkət Ələkbərova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-158 s.

 173. Çəmənli Mustafa.Əbülfət Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 174. Çıldırlı Aşıq Şenlik. Qarşılaşmalar, deyişmələr, rəvayətlər. B.: “Uğur”, 2017.-140 s.

 175. Çobanov Mədəd. Xələflinin yaradıcılıq yolu. B.: “Vətən”, 2016.-310 s.

 176. Dadaşov Aydın. Müasir Azərbaycan kinosu. B.: “TEAS Press”, 2017.-274 s.

 177. Dağlaroğlu Ələkbər. Vətən, səni ziyarətə gəlmişəm. B.: “Qanun”, 2017.-88 s.

 178. Dağlaroğlu Ələkbər. Yaxşım, yamanım. B.: “Qanun”, 2016.-103 s.

 179. Daxili qoşunlar-25 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. 1992-2017. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-394 s.

 180. Davudqızı Sədaqət. Vicdanın səsi. B.: “MBM”, 2010.-59 s.

 181. Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan: tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-436 s.

 182. Dəmirbəyli Vüqar. Almaniya haqqında hekayələr. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-241 s.

 183. Dərviş Məhəmməd Nidai. Mənafeün-nas. B.: “Ecoprint”,2017.-203 s.

 184. Dərviş, Osman Sinəçak. Gülşəni-ürfan. B.: “Ekoprint”,2016.-51 s.

 185. Dikkens Çarlz.İki şəhərin hekayəti. B.: “Qanun”, 2017.-423 s.

 186. Dil sevgisindən dilçiliyə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-315 s.

 187. Dilçi Afad Qurbanov. B.: “CBS”, 2005.-175 s.

 188. Dilimizin keşikçisi Professor İsmayıl Məmmədli-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-359 s.

 189. Doyl Artur Konan.Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2017.-296 s.

 190. Dr.Cahidin rəngarəng dietası. B.: “Qanun”, 2017.-20 s.

 191. Dünya dövlətlərinin bayraqları. B.: “Qanun”, 2018.-20 s.

 192. Dünya dramaturgiyası antologiyası. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-600 s.

 193. Dürrenmatt Fridrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-284 s.

 194. Eko Umberto.Qızılgülün adı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-680 s.

 195. Elatlı Elxan. Cəhənnəmdən gələn səs. B.: “TEAS Press”, 2017.-475 s.

 196. Elatlı Elxan. Dilənçi qadının sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-179 s.

 197. Elatlı Elxan. Məhəbbətin gizli kodu. B.: “TEAS Press”, 2017.-422 s.

 198. Elatlı Elxan.Bakıdan gələn xəfiyyə. B.: “TEAS Press”, 2017.-306 s.

 199. Elatlı Elxan.Xəyanət. B.: “TEAS Press”, 2017.-403 s.

 200. Elatlı Elxan.On dördüncü adam. B.: “TEAS Press”, 2017.-330 s.

 201. Eldarqızı Zülfiyyə. "Qəm pəncərəsi" nin o üzündə. B.: “Qanun”. 2018.-132 s.

 202. Elektron Azərbaycan. Maarifləndirici toplu. B.: “Turxan”, 2017.-60 s.

 203. Eliot Sternz. Bəhrəsiz torpaq.. B.: 2017.-88 s.

 204. Eltac Ötərxan. Yurdsuz çiçəklər (ölümsüzlər üçün sözlənən duyğular). H. 1. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-405 s.

 205. Elza. Mübarizə yolu. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 206. Eminov Mirsahib. İqtisadiyyat Magistratura imtahanına hazırlıq üçün metodiki vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-270 s.

 207. Ergül Adem. Rəbbani Tədris Allahın hüzurunda tələbə olmaq. B.: “İpəkyolu”, 2018.-168 s.

 208. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında) C. 1. B.:”"İdrak" İctimai Birliyi”, 2014.-511 s.

 209. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında). C. 2. B.: “CBS”,2017.-384 s.

 210. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Xristianlıq və islama görə çarmıxaçəkilmə etiqadı: konstruktiv dialoqa və ortaq məxrəcə doğru. B.: “İdrak”, 2017.-33 s.

 211. Əbilov İmran. Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr. B.: “Araz”, 2017.-279 s.

 212. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd. İslam iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi. B.: “İdrak”, 2017.-108 s.

 213. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Quranda evlilik münaqişələrinin həlli. B.: “İdrak”, 2015.-48 s.

 214. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Müasir islam fikrində islahatçılıq (cinayət hüququ əsasında) B.: “İdrak”, 2017.-100 s.

 215. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Ağıl və möcüzə baxımından Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə inam. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 216. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-65 s.

 217. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Mədəni Quran dünyagörüşü. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 218. Ədiloğlu Nurəddin. Mənim bağdagül nənəm. B.: “OL”, 2018.-283 s.

 219. Əhməd Vüqar. Cənubi Azərbaycan şeiri antologiyası (XIX-XXI əsrlər). B.: “Ecoprint”, 2018.-671 s.

 220. Əhmədoğlu Əliş. Qədim oğuz yurdu Şəhərcik. B.: “Nərgiz”, 2018.-298 s.

 221. Əhmədoğlu Xəlil. Xəzər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-238 s.

 222. Əhmədoğlu Həmzə. Bir sevginin tarixçəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-230 s.

 223. Əhmədov Əhməd-Cabir. Susuz həyat yoxdur. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-215 s.

 224. Əhmədov Tağı. Qürur doğuran illər. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 225. Əhmədova R.R. Mühəndis ekologiyası. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-232 s.

 226. Əjdər Ağayev-80 yaşın işığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-191 s.

 227. Əl-Bəhnəsavi Səlim. Qeyri müsəlmanlarla qarşılıqlı əlaqələr. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2008.-115 s.

 228. Ələkbərov Rəşid. Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-194 s.

 229. Ələkbərov, Urxan. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyasının idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2017.-176 s.

 230. Ələsgərov Bəybala. Kitabxana resurslarının istifadəsində müəlliflik hüquqları problemi. B.: “ADPU”, 2016.-34 s.

 231. Əli Hafiz. Ölümdən oluma doğru. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-176 s.

 232. Əlibəyli İslam. Sevgi duyğuları. B.: 2017.-212 s.

 233. Əlibəyli Xanımana. Ağ çəmən. B.: “Renessans-A”, 2017.-24 s/

 234. Əliheydər Hüseynov-100. B.: “Nafta-Press”, 2017.-126 s.

 235. Əliquliyev Rasim. Vətəndaş elmi. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-150 s.

 236. Əlioğlu Yaqub.Leyla Vəkilova. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-103 s.

 237. Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-151 s.

 238. Əliyev Əbülfəz. Ürəyimin səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-199 s.

 239. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir . Kitab.54. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 240. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. İyul 2012-sentyabr 2012. K. 52. B.: “Azərnəşr”, 2017.-398 s.

 241. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Sentyabr 2012-Oktyabr 2012. K. 53. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 242. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012-Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 243. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 49. Noyabr 2011-Fevral 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 244. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 48. Sentyabr 2011.-Oktyabr 2011. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 245. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K. 57. May 2013 - İyul 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-391 s.

 246. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.55. B.: “Azərnəşr”, 2018.-392s.

 247. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.56. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 248. Əliyev Məhərrəm. "Özünənəzarət sahəsi" anlayışı və onun konseptual modeli. B.: “ADPU”, 2017.-147 s.

 249. Əliyev Məhərrəm. Psixologiyanın əsasları (sxemlər). B.: “ADPU”, 2017.-145 s.

 250. Əliyev Nurulla. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan hökümətinin fəaliyyətində hərbi-dəniz aspektləri. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-77 s.

 251. Əliyev Ramiz. Stress və bitkilərin adaptasiyası. B.: “Elm”, 2014.-344 s.

 252. Əliyev Sabit. Evə doğru uzun yol. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-198 s.

 253. Əliyev Sahib. Kölgəmlə söhbət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 254. Əliyev Ziyadxan.Rafael Abasov Rəngkarlıq. B.: 2017.-221 s.

 255. Əliyeva Fərəh. Üzeyir Hacıbəyli-şəxsiyyət və cəmiyyət. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-365 s.

 256. Əliyeva Lətifə. Şəhidliyə aparan sevgi. B.: “Araz”, 2018.-249 s.

 257. Əliyeva Lətifəxanım. “Rast”-yaxın və orta şərq xalqlarının musiqi irsində. B.: “Səda”, 2012.-123 s.

 258. Əliyeva Lətifəxanım. İslam ənənəsi və Azərbaycan musiqisi. B.: “Səda”, 2011.-123 s.

 259. Əliyeva Mehriban. Mehriban Əliyeva: dini və etnik dözümlülük bizim sərvətimizdir. B.: “DQİDK”, 2017.-331 s.

 260. Əliyeva Sevinc. Masallının ilk əməkdar müəllimi Nəzirməmməd Bəşir oğlu Məmmədəliyev-120. B.: “Red N Line”, 2017.-319 s.

 261. Əliyeva Sədaqət. Azərbaycan mədəniyyətində qadın fenomeni. B.: “Gənclik”, 2017.-276 s.

 262. Əliyeva Sima. Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisələrin məskunlaşmaya təsiri. B.: “Avropa”, 2018.-214 s.

 263. Əliyeva-Kəngərli A. Kitabxana etikası və kitabxanaşünaslığın linqvo-konseptual məsələləri. B.: “Proqres”, 2018.-215 s.

 264. ƏlizadəYusif.Bu dağların sərt üzü. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 265. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7 fevral 2006-cı il, № 54-IIQ). B.: “Qanun”, 2018.-63 s.

 266. Əməyin mühafizəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-247 s.

 267. Əməyin təhlükəsizliyi tələbləri-risklər, fərdi mühafizə vasitələri və işarələr. B.: 2014.-89 s.

 268. Əmini İbrahim.Nəfsin saflaşdırılması. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-342 s

 269. Əminov Naib. Aegilops L. və Triticum L. cinsləri arasında qarşılıqlı genetik münasibətlər. B.: “Elm”, 2012.-480 s.

 270. Əmiraslanov Ə. Dayaq-hərəkət orqanları şişlərində neoplastik angiogenez. B.: “Elm”, 2017.-529 s.

 271. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-257 s.

 272. Əmirov Fikrət. Simfonik rəqslər. Uşaq lövhələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-113 s.

 273. Əmirov Fikrət. Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf. Asəf Zeynallının xatirəsinə elegiya. Nizaminin xatirəsinə simfoniya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-105 s.

 274. Əmirov Fikrət. Violino, fortepianob və orkestr üçün ikili konsert. Fortepiano və orkestr üçün-ərəb mövzuları əsasında konsert. Fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün konsert. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-353 s.

 275. Əmirov Cəmşid. Qara volqa. B.: “Qanun”, 2017.-410 s.

 276. Əmirov Cəmşid. Şəhər yatarkən. B.: “Qanun”, 2017.-264 s.

 277. Əmirov Fikrət. Azərbaycan kapriççiosu. Həyat səhifələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-172 s.

 278. Əmirov Fikrət. Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əziz xatirəsinə poema-rekviem. Azərbaycan simfonik süitası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 279. Əmirov Fikrət. Gürcüstan. Rustaveli. Xor və simfonik orkestr üçün kantata. Simfonik portretlər. Vokal-simfonik poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-220 s.

 280. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-204 s.

 281. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-228 s.

 282. Əmirov Fikrət. Nəsimi haqqında dastan-faciəvi musiqi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-164 s.

 283. Əmirov Fikrət. Saçlı. Xor və simfonik orkestr üçün. Xəzəri fəth edənlər. Xor və simfonik orkestr üçün poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-60 s.

 284. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 285. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. III pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-132 s.

 286. Əmirov Fikrət. Şur simfonik muğamı. Kürd ovşarı simfonik muğamı. Gülüstan-Bayatı-Şiraz simfonik muğamı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-244 s.

 287. Ərdəbili Asim. Qanlı səhər. B.: “Ecoprint”,2017.-87 s.

 288. Əsədli Minəxanım. Yusif Ziya Talıbzadənin ictimai baxışları və fəaliyyəti. B.: “Avropa”, 2014.-102 s.

 289. Əsədova Aliyə. Payız nəfəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-118 s.

 290. Əsədova Nailə. Mənəvi-estetik dəyərlər mahiyyəti, tarixi və bu günü. B.: “QHT”, 2017.-160 s.

 291. Əyyuboğlu Tahir. Bəşər və dünya. B.: “Red N Line”, 2017.-102 s.

 292. Əziz Fəxrəddin. Mən belə istəmirdim. Mingəçevir.: Poliqrafiya Müəssisəsi”, 2017.-225 s.

 293. Əziz Fəxrəddin. Mən məhəbbət şairiyəm. B.: “Təhsil”, 2016.-181 s.

 294. Əziz Fəxrəddin. Məni yada salacaqsan. B.: “Min bir mahni”, 2018.-132 s.

 295. Faulz Con. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-520 s.

 296. Fazil Şahin. Dördüncü divan. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-871 s.

 297. Fazil Şahin. İran səfərnamələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-814 s.

 298. Fazil Şahin. Üçüncü divan. B.: “Təknur”, 2008.-1381 s.

 299. Fazil Şahin. Yaponiya səfərnaməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-230 s.

 300. Feyzüllahzadə Hacı Şıxəli. Təzkirətül-Övliya. B.: “Ecoprint”, 2018.-51 s.

 301. Fəda Vaqif. Bir həsrət dinəcək. B.: “MBM”, 2013.-79 s.

 302. Fəxri Zakir. Şeirlər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-199 s.

 303. Fərziyeva Səadət. Azərbaycan xalq mahnılarının səs və fortepiano üçün işləmələri. B.: “Mütərcim”, 2017.-134 s.

 304. Fətəliyev Məmməd. Türkiyə məsələsi və böyük dövlətlər beynəlxalq konfranslarda; Sevr müqaviləsi. B.: “Sabah”, 2017.-157 s.

 305. Fətullayev-Fiqarov Şamil. Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-356 s.

 306. Fikrətqızı Elmira. Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr C. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-315 s.

 307. Flober Qustav.Madam Bovari. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-392 s.

 308. Fuad, Esmira. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Biblioqrafiya. B.: “AfpoliqrAF”, 2017.-480 s.

 309. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-711 s.

 310. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-807 s.

 311. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-490 s.

 312. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.: “Kaskad”, 2017.-230 s.

 313. Gəl bizim yerlərə. B.: “Mütərcim”, 2017.-135 s.

 314. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. B.: “Qanun”, 2017.-267 s.

 315. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 1-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-780 s.

 316. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 2-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-764 s.

 317. Giddens Entoni. Əlimizdən çıxan dünya. B.: “Qanun”, 2017.-160 s.

 318. Görkəmli tarixçi-alim S. Aşurbəylinin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" VI Respublika elmi konfransının materialları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-310 s.

 319. Göyyallı Xeybər. İnsan ehkamı. B.: “Avropa”, 2017.-261 s.

 320. Gözəlova Nigar.Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində(1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-74 s.

 321. Günəş Adəm. Uşaq nəyi, niyə edir?. B.: “TEAS Press”, 2017.-206 s.

 322. Hacı Əli. Yerimi yanında salmışam, Allah! B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 323. Hacı Bayram. Hidayət yolu. B.: “ELM”, 2018.-135 s.

 324. Hacı Bəhmən. Canım vətəndi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-111 s.

 325. Hacı Məcdun. Qurani-Kərimdən kəlamlar və tövsiyələr. B.: “Yazıçı”, 2013.-275 s.

 326. Hacıbəyli Azər.Vətən daşı. B.: “MBM”, 2015.-64 s.

 327. Hacıbəyli Ceyhun. Seçilmiş əsərləri Kitablar seriyası. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. B.: “Elm”, 2017.-367 s.

 328. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 3-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-237 s.

 329. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 4-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-283 s.

 330. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 2-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-245 s.

 331. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 5-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-173 s.

 332. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. I-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-278 s.

 333. Hacıheydərli Namiq.Canlı əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 334. Hacıheydərli, Namiq. Əski türk soylarından biri- Kolanılar. B.: 2017.-59 s.

 335. Hacıoğlu Mülkədar.Həzrət Əlinin duası, ümmətin fəqihi, İmam Ə`zəm Əbu Hənifə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-304 s.

 336. Hacıyev Tofiq. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-278 s.

 337. Hacıyev İmaş. Ömrün poeziyası. B.: “Zərdabi”, 2018.-104 s.

 338. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri I cild. (II hissə). B.: “Elm”, 2017.-446 s.

 339. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri II cild. B.: “Elm”, 2017.-488 s.

 340. Hacıyev, Asəf. Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində. B.: “Turxan”, 2017.-244 s.

 341. Hacıyeva Lalə. Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-391 s.

 342. Haçadağlı Bahəddin. Haçadağdan əsən yellər. B.: “UniPrint”, 2009.-279 s.

 343. Haçadağlı Bahəddin. Haqqa bağlıyam. B.: “Ünsiyyət”, 2011.-268 s.

 344. Haçadağlı Bahəddin. Ürək, sənə qurban olum. B.: “Print-S”, 2017.-200 s.

 345. Haçadağlı Bahəddin. Vətən torpağında bitmişəm. B.: “Print-S”, 2007.-236 s.

 346. Haçadağlı Bahəddin. Yaşadacaq sözlərim mənim. B.: “Ünsiyyət” , 2013.-272 səh.

 347. Haçinson Osman. İlk oruc. B.: “İdrak”, 2017.-16 s.

 348. Haqverdi Oruc.Uca dağlar zirvəsiyəm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-300 s.

 349. Haqverdiyev Telman. Gecikmiş qayğı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-142 s.

 350. Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-53 s.

 351. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi. II hissə.B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 352. Heydərov Namiq. Yol mədəniyyəti-həyatınızın qarantıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-119 s.

 353. Həsənqızı Almaz. Müasir Azərbaycan ədəbi dilindən praktikum. B.: “Nurlar”, 2018.-231 s.

 354. Həsənli Ağacəfər. Ağ külək. B.: “ELM”, 2018.-186 s.

 355. Həsənli Valeh. Mərcan gözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-239 s.

 356. Həsənli Sona. Dili bir, dini bir, könlü bir qardaşlar. B.: “Azərbaycan”, 2018.-304 s.

 357. Həsənov Əkrəm. İslamın elmə verdiyi dəyər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-94 s.

 358. Həsənov Şahin. Avtomobil yollarına dair terminlər lüğəti. B.: “Oscar”, 2017.-614 s.

 359. Həsənova Şəlalə. İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər. B.: “Avropa”, 2017.-229 s.

 360. Həsənova Cəmilə. Bülbül. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 361. Həsənova Şəhla. Hacı Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 362. Həsənova Şəhla. Lütfiyar İmanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-102 s.

 363. Həsənova Şəhla.Əhsən Dadaşov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 364. Həyat düşüncələri. B.: “Təhsil”, 2017.-192 s.

 365. Həyatın rəngləri (Çağdaş Türkiyə yazarlarının hekayələri) B.: “Mütərcim”, 2018.-200 s.

 366. Hümmət Rafiq. Rüzgara oxunan söz. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-388 s.

 367. Hümmətov Əşrəf. Müstəqilliyimiz və uğurlarımız. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-287 s.

 368. Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr (Hüseyn Cavid-135). Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “Elm və təhsil”,2017.-151 s.

 369. Hüseyn Cavid-135. B.: “Zərdabi”, 2018.-216 s.

 370. Hüseyn Tofiq.Yoldaş, səni kim apardı. B.: “Mütərcim”, 2018.-172 s.

 371. Hüseynoğlu Sərvaz. Ülvi Rəcəb. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 372. Hüseynoğlu Sərvaz. Keçəçi oğlu Məhəmməd. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 373. Hüseynoğlu Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-117 s.

 374. Hüseynoğlu Sərvaz. Möhsün Sənani. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 375. Hüseynoğlu Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 376. Hüseynoğlu Sərvaz. Sidqi Ruhulla. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-110 s.

 377. Hüseynoğlu Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-126 s.

 378. Hüseynov Cümşüd. Ürəklərdə yaşamağa tələsin. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-567 s.

 379. Hüseynov Ramiz. Qızıl ömrün əlvan sətirləri. b.: “Heroqlif”, 2018.-262 s.

 380. Hüseynov Həsən. Görkəmli cərrah, sadə insan. B.: “CBS”, 2007.-223 s.

 381. Hüseynov Nizami. Çağlayan bulaq. B.: “Borçalı”, 2017.-112 s.

 382. Hüseynov Yusif. Mollanəsrəddinçilərin dünyagörüşünün sosial-fəlsəfi təhlili: müasir yanaşma. B.: “Əcəmi”, 2017.-279 s.

 383. Hüseynova Həcər. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri C. 2. B.: “ADPU”, 2018.-383 s.

 384. Hüseynova Həcər.Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. B.: “ADPU”,2016.-232 s.

 385. Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili. B.: “Avropa”, 2018.-420 s.

 386. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə) B.: “Avropa”, 2018.-424 s.

 387. Hüseynova Sevil. Bədii nəsrdə tarixi və müasir gerçəklik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-173 s.

 388. Xaqan Elşad. Nigarançılıq. B.: “Ecoprint”, 2018.-303 s.

 389. Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-835 s.

 390. Xalidoğlu Samir. I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914-may 1918) B.: “Qanun”, 2018.-192 s.

 391. Xalıqzadə Fəttah. Üzeyir Hacıbəyli və folklor. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-274 s.

 392. Xalistürk Babək. Tanrıdan kəm sevinc payım. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 393. Xanlar Əlibala. Bir gün anlarsan ki,... B.: “MBM”, 2014.-51 s.

 394. Xanlarzadə İsmayıl. Həsrətin ortaq məxrəci. B.: “Renessans-A”, 2017.-73 s.

 395. Xarici internet və sosial mediada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması günün tələbidir. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2017.-23 s.

 396. Xələfli Əli Rza. Bir ayrılıq odu var... B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-303 s.

 397. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 398. Xəlilov Buludxan. Molla Pənah Vaqif: özü və tarixin sözü. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 399. Xəlilov Toğrul. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 400. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnda "Hava azadlıqları" B.: 2018.-344 s.

 401. Xətai Şah İsmayıl.Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-372 s.

 402. Xəyal Sona. Divan. B.: “MBM”, 2015.-343 s.

 403. Xəyal Sona. Dördlüklər. B.: “MBM”, 2013.-59 s.

 404. Xəyal Sona. Hacı Mail hikməti. B.: “MBM”, 2014.-67 s.

 405. Xəyal Sona. Həqiqət divanı. B.: “Ecoprint”, 2016.-71 s.

 406. Xəyal Sona. Həyatın yolları. B.: “MBM”, 2013.-107 s.

 407. Xəyal Sona. Musa Ələkbərli (yaradıcılığı əsasında). B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-223 s.

 408. Xəzər dənizinin faunası (Balıqlar) B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 409. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. IV kitab. B.: “Elm”, 2017.-236 s.

 410. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. B.: 2014.-120 s.

 411. Xınalı Zəminə. Artilleriyanın Allahı. B.: “Orxan”, 2016.-136 s.

 412. Xınalı Zəminə. Qəhrəman Həzi. B.: “Təknur”, 2015.-124 s.

 413. Xınalı Zəminə. Vətən torpağı. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-72 s.

 414. Xocalı şahidləri danışır. B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 415. Xudiyev Nizami. Azərbaycan ədəbi dili tarixi B.: “Elm və təhsil”, 2018.-630 s.

 416. Xudiyev Nizami. Seçilmiş əsərləri. Azərbaycan radio və televiziyası inkişaf yollarında. XIII cild. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-435 s.

 417. İbn Rəcəb əl-Hənbəli. Elm və hikmət toplusu II cild. B.: “ADK”, 2018.-510 s.

 418. İbrahimi Firudin. Sülh uğrunda (Paris Sülh Konfransı barədə qeydlər. 1946). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-131 s.

 419. İbrahimov Elçin. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili. B.: “Mütərcim”, 2017.-184 s.

 420. İbrahimov Sənan. Yanlış intiqam. B.: “Ecoprint”, 2017.-287 s.

 421. İldırımoğlu Əli. Közərən sətirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-371 s.

 422. İlham Əliyev və müasir Azərbaycan-gənclərin gözü ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-336 s.

 423. İllik hesabat 2016 SOCAR. B.: 2016.-176 s.

 424. İlyas Atababa oğlu Babayev biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-143 s.

 425. İmamverdiyev Nazim. Kiçik Qafqazın gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin petrologiya və geokimyası. B.: “Ləman”, 2017.-320 s.

 426. İmanov Nizam. Narahat ömür. B.: “Ecoprint”, 2017.-128 s.

 427. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri- III Respublika elmi-praktiki seminarının əsərləri. Bakı, 08 dekabr 2017- ci il. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-131 s.

 428. İngiliscə-Azərbaycanca [izahlı] kompüter terminləri lüğəti. B.: 2018.-535 s.

 429. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012 - Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 430. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qaçqınlar, sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ilə bağlı işlərə dair qərarlarının toplusu qərarlarının toplusu. B.: 2017.-136 s.

 431. İnsanlığa qarşı zorakılıq. B.: 2017.-40 s.

 432. İntiqam Nicat.Əsir sevgi. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 433. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il, № 1036). B.: “Qanun”, 2017.-51 s.

 434. İS(S)İ-2016: İqtisadiyyatın liberallıq-dirijistlik səviyyəsi. B.: “Elm və bilik”. 2017.-54 s.

 435. İsaqızı Tahirə. Bir udum sevgi. B.: “Təknur”, 2018.-363 s.

 436. İsaqoğlu Vaqif. İsmayıl Osmanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 437. İsaqoğlu Vaqif. "Sunami"dən... sunamiyə. B.: “Heroqlif”, 2018.-176 s.

 438. İsaqoğlu Vaqif. Ağababa Bünyadzadə. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 439. İsaqoğlu Vaqif. İşıq dolu ömür. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 440. İsaqoğlu Vaqif. Qurban Pirimov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-200 s.

 441. İsam əl-Bəşir. İslam mədəniyyətinin xüsusiyyətləri: mötədilik. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2009.-29 s.

 442. İsayev Eldar. Vətən arzuları. B.: “Ecoprint”, 2017.-232 s.

 443. İsgəndərov Ə. Müasir kompüterlərin və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı. Sumqayıt.: “SDU-nin Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi”, 2018.-167 s.

 444. İslam Əbülfət. Şəhid sevgililər. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-96 s.

 445. İslam bərabərlik dinidir. B.: “Nurlar”, 2017.-79 s.

 446. İslam həmrəyliyi və Qarabağ "İslam həmrəyliyi və Qarabağ" mövzusunda 25 oktyabr 2017-ci ildə keçirilən elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “ELGÜN-NO”, 2017.-109 s.

 447. İslam: elmi-köməkçi biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-677 s.

 448. İslamzadə Atif. Oğuz epik ənənəsində qazan xan obrazının mifoloji strukturu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 449. İsmayıl Xaqani. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı. B.: “Saral”, 2017.-304 s.

 450. İsmayıl Ramiz. Bəsimizdi ay işığı. B.: “Min bir mahnı”, 2018.-116 s.

 451. İsmayıllı Könül. Səhra çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 452. İsmayıloğlu Atababa. Rza Əfqanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 453. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsnifləşdirilməsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-234 s.

 454. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsviri. B.: “Mütərcim”, 2017.-204 s.

 455. İsmayılov Rasim. Yeraltı mədən işlərinin prosesləri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-572 s.

 456. İsmayılov Tahir. Esse və şeirlər. B.: “Pergament”, 2017.-133 s.

 457. İsmayılova Elmira. Möcüzəli faktlarla. B.: “Orxan”, 2017.-155 s.

 458. İsmayılova Gülnaz.

 459. İsmayılzadə Müzahim. Əsərləri 6 cilddə. 5-cild. B.: “Ecoprint”, 2018.-366 s.

 460. İsmixanov M. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “ADPU”, 2015.-202 s.

 461. İsrafiloğlu Nazim. Üçüncü dalğanın meridianlarındaNazim Rza İsrafiloğlu :biblioqraf, filmoqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-367 s.

 462. İsrafilov İsrafil. Adil İsgəndərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 463. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2018.-911 s.

 464. Kabaklı Əhməd. Yunus Əmrə. B.: “Mütərcim”, 2018.-128 s.

 465. Kabaklı Sərhat.Bil, oğlum. B.: “Mütərcim”, 2018.-91 s.

 466. Kanetti Elias.Korlaşma. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-760 s.

 467. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-104 s.

 468. Kazımlı Xanhüseyn. Böyük siyasətin davamı C. 4. Noyabr 2004-mart 2005. B.: “Nurlar”,2008.-671 s.

 469. Kazımova Günel. Azərbaycanın balet tarixindən mühazirələr. B.: “Şuşa”, 2017.-95 s.

 470. KəmaliMəhəmməd Haşim. Şəriətin məqsədləri (Sadələşdirilmiş məlumat kitabçası). B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 471. Kərbəlayi Muxtar Bisəvad. Əsərlər. B.: “Ecoprint”,2017.-47 s.

 472. Kərimi Mühən. Misilsiz sevgi. B.: “Ecoprint”, 2016.-79 s.

 473. Kərimli Samir. Azərbaycan Respublikasında idarə, müəssisə, təşkilat və rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin əsas istiqamətləri. Sumqayıt.: “SDU”,2018.-121 s.

 474. Kərimoğlu Rey. Kod adı: "Rey". B.: “Qanun”, 2017.-252 s.

 475. Kərimov Kərəm. Göz nurunu niyə itirir? B.: “Apostroff”, 2011.-144 s.

 476. Kikodze Arçil. Cənub fili. B.: “Qanun”, 2018.-271 s.

 477. Kitabi Dədə Qorqud. B.: “Qanun”, 2017.-231 s.

 478. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 5-ci nəşr. İki cilddə. II cild. M-Z. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-470 s.

 479. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. İki cilddə. I cild. A-L. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-408 s.

 480. Körpə anaları üçün təlimat İstifadə qaydaları, nasazlıqların aradan qaldırılması yolları, ilkin qulluqla bağlı məsləhətlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-253 s.

 481. Kristi Aqata. Lord ecverin ölümü. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 482. Kristi Aqata. Nildə ölüm. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 483. Kuroçkina Svetlana.Fatma Muxtarova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-144 s.

 484. Qabiloğlu Mahir. Tanınmış tanışlar. B.: “Adiloğlu”, 2018.-282 s.

 485. Qacar Mahal. Ziyadoğlu Qacarlar Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri. Gəncə xanları (xronoloji ardıcıllıqla). B.: “Mütərcim”, 2017.-241 s.

 486. Qafarova Zemfira. Bəhram Mansurov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-127 s.

 487. Qafarova Zemfira. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu"su. B.: “Renessans-A”, 2017.-160 s.

 488. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının aktları Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını öyrənmək üçün mənbə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 489. Qarabağ Əsrlərin Salnaməsi. B.: 2016.-253 s.

 490. Qarabağ gündəliyi. 18 saylı bülleten ( 01 iyul - 31 dekabr 2017) B.: 2018.-226 s.

 491. Qaraca Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 492. Qaraqızı Cəvahir. Turana doğru. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-175 s.

 493. Qaraşova Səbinə. ABŞ-Rusiya: postsovet məkanı uğrunda mübarizə. B.: “Səda”, 2018.-407 s.

 494. Qarayev Qara. Dram tamaşalarına musiqidən fraqmentlər. B.: “NPM”, 2018.-45 s.

 495. Qarayev Səfa. Mifin tarixə müdaxiləsi: 21 dekabr 2012-ci il. B.: “Sabah”, 2018.-200 s.

 496. Qasım Ulduz. Qürbət zöhrəsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-343 s.

 497. Qasımov S.Y. Ədədi üsullar-2: Fərq sxemlərinin qurulması və fərq tənliklərinin həll üsulları. B.: “Ləman”, 2017.-262 s.

 498. Qasımzadə Muxtar. Nuh diyarı Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-110 s.

 499. Qaynaq. Daşyazmalar. Səsyazmalar. Əlyazmalar C. 2. B.: “Nurlan”, 2008.-167 s.

 500. Qəmgin, Elbrus. Ömrümü sözə verdim. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 501. Qəmxar. Oxum kamana sığmadı. B.: 2004.-89 s.

 502. Qəmli Mehri.Xocalı harayı və əsirlikdən gələn səs. B.: “Ecoprint”,2017.-327 s.

 503. Qəmli Mehri.Qarabağdan heç durnalar uçurmu? B.: “Heroqlif”, 2017.-199 s.

 504. Qəniyev Seyfəddin. Şamaxı-Qobustan aşıqları və el şairləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-159 s.

 505. Qərib Şamil oğlu Məmmədov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-548 s.

 506. Qəribli Çingiz. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında Mətbəə Hüseyn. B.: “Ecoprint”, 2017.-319 s.

 507. Qəzali Məhəmməd. Peyğəmbərin həyatı C. 1. Bakı : “CBS”,2015.-407 s.

 508. Qılıc Dərya. İtkin arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 509. Qiraəti Möhsün. Namazın sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-263 s.

 510. Qiraəti Möhsün. Namazın sirri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-144 s.

 511. Qısa İslam Ensiklopediyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-399 s.

 512. Qısakürək Nəcib Fazil. Bir adam yaratmaq. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-175 s.

 513. Qismət Azər. Duman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-348 s.

 514. Qladuell Malkolm.Bir göz qırpımında: Düşünmədən düşünməyin gücü. B.: “Qanun”, 2017.-208 s.

 515. Qladuell Malkolm.Dönüş anı: Cüzi dəyişikliklər qlobal dəyişikliklərə necə gətirib çıxarır. B.: “Qanun”, 2017.-255 s.

 516. Qoldinq Uilyam.Milçəklər tanrısı. B.: “Qanun”,2017.-311 s.

 517. Qordimer Nadin. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-525 s.

 518. Qrass Günter. Mənim yüzilliyim. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-456 s.

 519. Qrin Con.Alaskanın axtarışında. B.: “Qanun”, 2017.-272s.

 520. Quliyev R. Genetikanın əsasları ilə tarla bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluğu. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-267 s.

 521. Quliyev S. Müəllimlik ixtisasına giriş. B.: “ADPU”, 2015.-224 s.

 522. Quliyev Cavanşir. Günəşin musiqi dəftəri piano üçün. B.: “Prestij-N”, 2017.-32 s.

 523. Quliyeva Dilarə. Mən bir gizli xəzinə idim... B.: “Afpoliqraf”, 2017.-272 s.

 524. Quluzadə, Mahmud. İnsan amili və Azərbaycan Respublikası qeyri-neft sektorunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-223 s.

 525. Qurbanlı Ramilə. Ələsgər Ələkbərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-175 s.

 526. Qurbanlı Ramilə. Əliağa Ağayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 527. Qurbanlı Ramilə. Leyla Bədirbəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 528. Qurbanlı Rəhimə. Lütfəli Abdullayev. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-143 s.

 529. Qurbanova Gülnarə. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum. B.: “Kooperasiya”, 2017.-323 s.

 530. Qurbanzadə Ağazeynal. Analitik coğrafiya. B.: “Kooperasiya”, 2018.-168 s.

 531. Ləman Fəridə. Birini sən de, birini də mən. I kitab. B.: “Ecoprint”, 2017.-150 s.

 532. Lətifli Etibar. Məntiq testləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 533. Lətifov Fuad. Riyaziyyat. H. 2. B.: “Təhsil”, 2014.-371 s.

 534. Mahmudov Yaqub. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. B.: “Elm”, 2017.-67 s.

 535. Mahmudov Yaqub. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. B.: “Elm”, 2017.-144 s.

 536. Mahmudova Leyla. Fövqəladə halların təhlükəli faktorları (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-42 s.

 537. Mahmudova Şəfəqət. Antrologiya: mahiyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-109 s.

 538. Maqsudov Elbəyi. Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 539. Maqsudov Elbəyi. Poetik-praktik Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-325 s.

 540. Mann Tomas. Sehrli dağ. B.: “Qanun”, 2018.-619 s.

 541. Maraşlı Sema. Xoşbəxt Ailə Məktəbi Subaylar, nişanlılar və ailə quranlar üçün evlilik məktəbi. B.: “İpəkyolu”, 2018.-356 s.

 542. Mart soyqırımı-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-56 s.

 543. Maşınqayırma və cihazqayırmada qarşılıqlı əvəzedilmənin əsasları. B.: “Elm”, 2018.-260 s.

 544. Mehdiyev Fərhad.Hüquq nəzəriyyəsi. B.: “ADMİU”,2018.-431 s.

 545. Merime Prosper. IX Karlın hakimiyyət tarixçəsi. B.: “Qanun”, 2017.-223 s.

 546. Meydanlı Fəxrəddin.Musiqimizi yaşadanlar. B.: “Ecoprint”,2017.-139 s.

 547. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. II kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-158 s.

 548. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. III kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-152 s.

 549. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının normativ-hüquqi sənədlər toplusu. B.: “Ziya”, 2014.-160 s.

 550. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2018. B.: “M. F. Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-146 s.

 551. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr 2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-149 s.

 552. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-123 s.

 553. Mədəniyyət, incəsənət,turizm,bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat . Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.Mart 2018. B.: 2018.-131 s.

 554. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin 2017-ci il üçün iş planı. B.: 2016.-30 s.

 555. Mədətov Fərhad. Sabir Əhmədli yaradıcılığında dissident motivlər və müstəqillik. B.: 2017.-287 s.

 556. Məhəmmədi Xədicə. Sözdən yaranmış aləm. B.: “Ecoprint”,2016.-47 s.

 557. Məlikov Güləhməd. Tətbiqi dilçilik məsələlərinin MS OFFİCE-də həlli. B.: “UniPrint”, 2012.-256 s.

 558. Məlikov Malik. Pedaqogika. Təhsilin magistratura pilləsinə hazırlıq üçün vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-290 s.

 559. Məlikova Zümrüd. Şərqi Avropa: müasir inkişafın və təhlükəsizliyin mexanizmləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 560. Məmmədbəyov Nazim. 101 nağıl. Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrə kömək. B.: “Səda”, 2017.-160 s.

 561. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. II cild. B.: “Səda”, 2016.-420 s.

 562. Məmmədli Ruxsarə. Qanlı kəlağayı. B.: “Nərgiz”, 2018.-111 s.

 563. Məmmədli Şirzad. Seçki texnologiyalarının əsasları. B.: 2003.-112 s.

 564. Məmmədli Vahid. Döy qapımı, açmayım. B.: “Qanun”, 2017.-104 s.

 565. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1986-1990-cı illərdə. B.: “Avropa”, 2018.-339 s.

 566. Məmmədov Qərib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi. B.: “Sabah”. 2015.-420 s.

 567. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1970-1985-ci illərdə. B.: “Avropa”, 2017.-327 s.

 568. Məmmədov Oruc. Dövlət hakimiyyəti sistemində dövlət qulluğu hüquq institutu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-198 s.

 569. Məmmədov Rüstəm. Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz və hüquqa zidd fəaliyyəti. B.: “MM-S”, 2017.-260 s.

 570. Məmmədov Vidadi.Vergi cinayətləri. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-295 s.

 571. Məmmədova Flora. Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında Akademik B. Ə. Budaqovun rolu. B.: “Təhsil”, 2018.-191 s.

 572. Məmmədova Gülxar. Azərbaycanda musiqi menecmentinin iqtisadi problemləri və onun həlli yolları. B.: “Mütərcim”, 2017.-150 s.

 573. Məşədi Vahidxan. Bir gün bir ulduz da axacaq göydə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.

 574. Məşədi Vahidxan. Çalış həmişə yaz Allah eşqinə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-345 s.

 575. Məşədi Vahidxan. Dünya Yusif bazarıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 s.

 576. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2017. B.: “Elm”, 2017.-431 s.

 577. Minhacoğlu Qüdrət. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-359 s.

 578. Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-495 s.

 579. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-346 s.

 580. Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-557 s.

 581. Mir Mehdi Seyidzadə (Mir Mehdi Həsən oğlu Seyidzadə) Biblioqrafiya. B.: “F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2017.-304 s.

 582. Mirqasımova Ceyran xanım. Bir ananın hekayəti. B.: “Elm”, 2017.-136 s.

 583. Mirzəyev Ataəmi. XIII-XVI əsrlər anadilli Azərbaycan epik şeiri. B.: “Avropa”, 2017.-190 s.

 584. Mirzəyeva Rəna. Atam mənə oğul deyib... B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-202 s.

 585. Mirzəyeva Gülnarə. Pianoçuların repertuarında variasiya janrının rolu və öyrənilməsi. “ADNSU”, 2018.-71 s.

 586. Mirzəzadə Ələsgər. Muğan Maddi mədəniyyət abidələri. B.: “Nərgiz”, 2016.-159 s.

 587. Mirzəzadə Ələsgər. Tarix və zaman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-211 s.

 588. Mirzəzadə Reyhan. Rus ədəbiyyatı qəlbimin işığında. B.: “2018.-631 s.

 589. Molla Nəsrəddin Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). I cild (1906-1907). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-657 s.

 590. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). III cild (1909-1910). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-647 s.

 591. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). IV cild (1910-1913). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-641 s.

 592. Montefiore Saymon. Stalin: qırmızı çarın sarayı. B.: “TEAS Press”, 2017.-975 s.

 593. Moravia Alberto. Çoşara. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-598 s.

 594. Möhübbətqızı Leyla. Oğurlanmış dünyam. H.2. B.: “Nafta-Press”, 2017.-171 s.

 595. Muğam aləmi V Beynəlxalq festivalı çərçivəsində keçirilən "Azərbaycanda muğam elmi: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda elmi simpoziumunun (7-9 mart 2018-ci il) materialları. B.: “2018.-400 s.

 596. Muğam aləmi V Beynəlxalq Muğam Festivalı. B.: 2018.-72 s.

 597. Muhamməd Əbdül Ğəffar əl-Şərif. Dini ekstremizm onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları. B.: “İdrak”, 2009.-57 s.

 598. Muxtarova Solmaz. Günahsız günahkarlar. B.: “Nərgiz”, 2017.-200 s.

 599. Murad Xürrəm. Allahı sevin! B.: “"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 600. Muradov Famil. Cinayət-axtarış hüququ Mühazirələr toplusu. B.: “Ecoprint”, 2018.-375 s.

 601. Mustafa Çəmənli (Mustafayev Mustafa Şura oğu) Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,2017.-199 s.

 602. Mustafa Nazim. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 603. Mustafayeva Gülşən. Neft-kimya sənayesində təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə ekoloji nəzarət və monitorinq. B.: “ADNSU”, 2017.-36 s.

 604. Müasir yazarların əsərlərindən tərcümələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 605. Mühəndis qrafikası: birləşmələr. B.: “ADNSU”,2018.-48 s.

 606. Mürşüdli Çingiz. İstilik aparatları. B.: “ADNSU”, 2018.-382 s.

 607. Mürvətov Nəcməddin. Səmimiyyət istəyirəm. B.: “Şur”, 2018.-191 s.

 608. Mütəhhəri Şəhid Mürtəza. On mövzu. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-326 s.

 609. Müznib Əliabbas. Muxtarnamə. B.: “Ecoprint”, 2018.-263 s.

 610. Nağısoylu Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2017.-652 s.

 611. Nağısoylu, Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Elm”, 2017.-634 s.

 612. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-167 s.

 613. Neft emalı və neft kimyası müəssisələrində yaranan çirkab suların təmizlənməsi ilə təhlükəsizliyin təmin edilməsi (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-32 s.

 614. Nəbiyev Xəyyam. Dağ boyda kiçik kəndim. B.: “Maarif”, 2007.-143 s.

 615. Nəbiyev Xəyyam.Geriyə səyahət. B.: “Borçalı”, 2017.-132 s.

 616. Nəcəfli Güntəkin. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar (1918-1920). B.: “Elm”, 2017.-248 s.

 617. Nəcəfli Güntəkin. Urmiya bölgəsində Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917-1918). B.: “Elm”, 2017.-109 s.

 618. Nəcəfzadə Abbasqulu. Ustad Nizami Rəmzidən meyxanaya ərməğan. B.: “Ecoprint”, 2017.-142 s.

 619. Nərimanoğlu Məhəmməd. Nakam talelər. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-58 s.

 620. Nəsibov Elşən. Mənim proqramım. B.: “Təhsil”, 2017.-299 s.

 621. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-319 s.

 622. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-345 s.

 623. Nəsirov Əhməd. Aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rolu. B.: “Avropa”, 2017.-208 s.

 624. Nəsirova Könül. Rəşid Behbudov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-151 s.

 625. Nəzakət. Yurd dediyim bu torpaq. B.: “Araz”, 2018.-143 s.

 626. Nəzirli Kamran. Zülfü Adıgözəlov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 627. Nəzmi Ələkbər. Əmirəlmöminin Əli Əleyhissalamın hikmətli kəlamları, fəzilətləri və möcüzələri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-198 s.

 628. Nəzmi Ələkbər. Tənha sərkərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-227 s.

 629. Niftəliyeva Arzu. Linqvokulturologiyaya giriş. B.: “Mütərcim”, 2017.-127 s.

 630. Nurlu Hüseyn. Duyğular. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s.

 631. Nurlu ömrün salnaməsi-Zərifə Əliyeva 95. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-33 s.

 632. Odişariya Quram. Prezidentin pişiyi. B.: “Qanun”, 2018.-207 s.

 633. Oftalmologiyanın müasir problemləri (Elmi əsərlər məcmuəsi) B.: “Nafta-Press”, 2002.-359 s.

 634. Oman haqqında məqalələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-223 s.

 635. Orucov Azad. Yol hərəkəti qaydalarını bilmək vacibdir. B.: “Şəms”, 2017.-59 s.

 636. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-191 s.

 637. Oruell Corc. Birma günləri. B.: “Qanun”, 2017.-95 s.

 638. Oruell Corc.Kataloniyaya məhəbbətlə. B.: “Qanun”, 2017.-254 s.

 639. Osho. Qızıl külçələr. B.: “Qanun”, 2018.-179 s.

 640. Öməroğlu İladi. İbrətli mənzumələr. B.: “Nərgiz”, 2018.-183 s.

 641. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-848 s.

 642. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “TEAS Press”, 2017.-626 s.

 643. Pəhləvan Əmir. Vətən dahiləri. B.: 2018.-401 s.

 644. Pənah Gülxani. Salatın Əhmədlinin yaradıcılığına ümumi baxış. B.: “Ecoprint”, 2018.-549 s.

 645. Pənahov Tahir. Ümumi fizika kursu. Fizika -1 qısa müharizə kursu. B.: “9 №-li KM”, 2014.-361 s.

 646. Po Edqar Allan. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-494 s.

 647. Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu strategiya Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-230 s.

 648. Prust Marsel. Svana doğru. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-512 s.

 649. Rahib Əliyev-75: İstedadlı alim, görkəmli ziyalı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-190 s.

 650. Ramazanlı Həsənağa. Qədim Böyük Qəbələ şəhərinin maddi-mənəvi mədəniyyət tarixi ilk orta əsrlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-336 s.

 651. Ramazanov Şahin. Ərməğan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-243 s.

 652. Reiss Tom. Qara Qraf. B.: “TEAS Press”, 2017.-443 s.

 653. Reyşəhri Məhəmmədi. İmam Hüseyn əleyhissəlamın şəhadətnaməsi Quran, hədis və tarix əsasında. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-793 s.

 654. Rəcəbli Əli. Sikkə və dövlətçilik. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-182 s.

 655. Rəhimli İlham. Həsən Turabov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-183 s.

 656. Rəhimli İlham. Mərziyə Davudova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 657. Rəhimli Hüseyn.Taleyinə düşən paya yumma göz. B.: “Ecoprint”, 2018.-79 s.

 658. Rəhimli İlham. Ağasadıq Gəraybəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 659. Rəhimli İlham. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri akademik teatrda. B.: “Apostroff”, 2017.-144 s.

 660. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 1. B.: “Azərnəşr”, 2016.-427 s.

 661. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 2. B.: “Azərnəşr”, 2017.-390 s.

 662. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 3. B.: “Azərnəşr”, 2017.- s.

 663. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-496 s.

 664. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-534 s.

 665. Rəhimli İlham. Fatma Qədri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 666. Rəhimli İlham. Habil Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 667. Rəhimli İlham. İbrahim Həmzəyev. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-175 s.

 668. Rəhimli İlham. Kazım Ziya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 669. Rəhimli İlham. Mehdi Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 670. Rəhimli İlham. Mustafa Mərdanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 671. Rəhimli Səbuhi. Avesta gerçəyi. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-119 s.

 672. Rəhimli, İlham. Abbasmirzə Şərifzadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 673. Rəhimli, İlham. Barat Şəkinskaya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-216 s.

 674. Rəhimli, İlham. Məmmədrza Şeyxzamanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-168s.

 675. Rəhimli, İlham. Nəsibə Zeynalova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-192 s.

 676. Rəhmanlı Əhsən. Qəmər Almaszadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-112 s.

 677. Rəmzi Cəfər.Qəzəllər. B.: “Ecoprint”,2017.-75 s.

 678. Rəsul İlqar. Getmə... B.: “Qanun”,2017.-271 s.

 679. Rəsulov Sakit. Qaz tullantılarının yüksək effektli utilizasiya üsulları. B.: “ADNSU”, 2017.-132 s.

 680. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 11. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-230 s.

 681. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 12. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-210 s.

 682. Roulinq C. Harri Potter və simurq ordeni. B.: “Qanun”, 2017.-791 s.

 683. Royal M. Amaryllis 125. B.: “Qanun”, 2017.-391 s.

 684. Rövşən Nərgiz. Dayanacaqda görüş. B.: “Ecoprint”, 2016.-35 s.

 685. Rus dilində olan kitabların siyahısı

 686. Rustaveli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-436 s.

 687. Rüstəmov Rüfət. Alın yazısı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-79 s.

 688. Rüstəmov Yusif. ABŞ və qlobal liderlik. B.: “Turxan”, 2017.-148 s.

 689. Rüstəmov, Yusif. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti kontekstində amerikan milli identikliyi (S.Hantiqton) B.: “ Turxan”, 2017.-64 s.

 690. Rüstəmova Afaq. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-234 s.

 691. Rüstəmova Firəngiz. Hor sivilizasiyası və onun günümüzdə izləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-424 s.

 692. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-351 s.

 693. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-251 s.

 694. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 695. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-207 s.

 696. Rza Rəsul.Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-296 s.

 697. Rzayev Tofiq. Texniki sistemlərin qiaqnozlaşdırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-627 s.

 698. Rzayev Vahid. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 s.

 699. Rzayev Vahid. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsil və pedaqoji fikir. B.: “Məktəb”, 2017.-60 səh.

 700. Rzayev Vahid. Naxçıvanda qız təhsilinin inkişafı tarixindən. (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013.-38 s.

 701. Rzayev Vahid. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-256 s.

 702. Rzayeva Naibə. Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2018.-335 s.

 703. Sabitoğlu Emin.Əlvida. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-256s.

 704. Sadiq Tağı. Gülüm, gözlə sən məni. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 705. Sadiq Aygün. Güzgüdə kim var? B.: “MTR-Group”, 2018.-206 s.

 706. Sadiq Elbəyi. Nəvələrə hədiyyə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 707. Sadiq Tağı.Bir ömrün işığı. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-431 s.

 708. Salahov, Vidadi. Gəlmişəm ki. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s

 709. Salamoğlu Təyyar. Mir Cəlal nəsri və müasirlik. B.: “Orxan”, 2018.-130 s.

 710. Salamzadə Ə. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu Kitab-albom. B.: 2015.-148 s.

 711. Sarıyeva İradə. Gözlə, gələcəyəm. B.: “Azəri”, 2017.-159 s.

 712. Sarvan Salam. Heykəl tənhalığı. B.: “Qanun”, 2017.-156 s.

 713. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-492 s.

 714. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-480 s.

 715. Seyidəliyev Sərməst. İtkin qızın taleyi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-209 s.

 716. Seyid-Rzayev, M. Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının populyasiya strukturu və bioekoloji xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2017.-284 s.

 717. Seyyid Zərgər. Mizanül-ədalət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-341 s.

 718. Səbzəliyev Mahir. Klassik tiplərə aid olmayan sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə giriş. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 719. Səda Pünhan. Əli aşiqlərinə hədiyyə. B.: “MBM”, 2013.-55 s.

 720. Səfərli Əlyar. Seçilmiş əsərləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-558 s.

 721. Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-376 s.

 722. Səlimoğlu Amid. Qaranlıqdan işığa. B.: “Çıraq”, 2017.-192 s.

 723. Səməd Möhbəddin. İslam Rzayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 724. Sənan Fazil. Nifrətin göz yaşları. . B.: “Elm və təhsil”, 2018.-213 s.

 725. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. B.: 2017.-255 s.

 726. Səyyaf Mehparə. Bu ocaqda qalan mənəm. B.: “MBM”, 2014.-75 s.

 727. Sonsuz ömrün yolçusu-Yusif Səmədoğlu. B.: “Qanun”, 2018.-343 s.

 728. Söz Yaqub. Dərdsizliyin dərdi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-200 s.

 729. Stendal. Parma monastırı. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-567 s.

 730. Surkova Larisa. 1-3 yaşlı uşaqlar: faydalı məsləhətlər generatoru. B.: “TEAS Press”, 2018.-140 s.

 731. Surkova Larisa. 8-13 yaş: uşağın ən çətin dövrü. B.: “TEAS Press”, 2018.-119 s.

 732. Surkova Larisa. Uşağınız 3 yaşından 7 yaşınadək: intensiv tərbiyə. B.: “TEAS Press”, 2018.-143 s.

 733. Süleymanov Mehman. Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”,2018.-727 s.

 734. Süleymanov Nəriman. Dünyanın çəkisi. B.: “Təhsil”, 2017.-464 s.

 735. Şabanov Zeynəddin. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları. B.: “Avropa”, 2017.-256 s.

 736. Şabra Məhəmməd Ömər. İnkişafın islam modeli ("məqasid" konsepsiyası əsasında) B.: “İdrak”, 2013.-100 s.

 737. Şahbazov Elmar. Cənnətin ətri. B.: “Qanun”, 2017.-200 s.

 738. Şahmarov Əliheydər. Davamlı inkişaf və ekoloji təhlükəsizlik problemləri. B.: “Adiloğlu”, 2006.-159 s.

 739. Şaxanov Muxtar. Həqiqət formulu və məhəbbətin everest zirvəsi Dostum-qardaşım Ç. Aytmatov barədə esse. Бишкек.: “Улуу Тоолор”, 2014.-336 s.

 740. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-427 s.

 741. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-543 s.

 742. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-527 s.

 743. Şaiq Abdulla. Yaxşı arxa. B.: “Renessans-A”, 2017.-28 s.

 744. Şəkərov Mahir. Bütün peyğəmbərlər məsumdur. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-303 s

 745. Şəntəkin Dərviş. Qəpiyim də yox idi, qız isə çox gözəl idi. B.: “TEAS Press”, 2017.-291 s.

 746. Şərifi Nilufər. Nilufər yaranın başqa adıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2018-79 s.

 747. Şərq Tərcümə toplusu. 6-cı kitab. B.: “Araz”, 2008.-276 s.

 748. Şərq Tərcümə toplusu. V kitab. B.: “Nurlan”, 2008.-247 s.

 749. Şıxəliyev Ramiz. Şəbəkə texnologiyaları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-238 s.

 750. Şıxlı Zərəngiz. Düşündürən düşüncələrim. B.: “Ecoprint”, 2018.-223 s.

 751. Şıxlinski Hacı. Filloksera və ona qarşı mübarizə üsulları. B.: “Müəllim”, 2018.-184 s.

 752. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 14-cü cild. Həcc, Muminun və Nur surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-520 s.

 753. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 15-ci cild. Furqan, Şüəra və Nəml surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-528 s.

 754. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 16-cı cild. Qəsəs, Ənkəbut və Rum surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-460 s.

 755. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 2-ci cild.Bəqərə surəsinin 188-286-cı və Ali-İmran surəsinin 1-91-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-696 s.

 756. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 3-cü cild.Ali-İmran surəsinin 92-200-cü və Nisa surəsinin 1-70-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-582 s.

 757. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 10-cu cild. Yusuf surəsinin 54-111-ci ayələri, Rəd və İbrahim surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-408 s.

 758. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 11-ci cild. Hicr və Nəhl surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-424 s.

 759. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 8-ci cild. Tövbə surəsinin 60-129-cu və Yunus surəsinin 1-109-cu ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-406 s.

 760. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 9-cu cild. Hud surəsi və Yusuf surəsinin 1-53-cü ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-432 s.

 761. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 1-ci cild. Fatihə (Həmd) surəsi və Bəqərə surəsinin 1-187-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-648 s.

 762. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 4-cü cild. Nisa surəsinin 71-176-cı və Maidə surəsinin 1-66-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-510 s.

 763. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 5-ci cild. Maidə surəsinin 67-120-ci və Ənam surəsinin 1-140-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-504 s.

 764. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 6-cı cild. Ənam surəsinin 141-165-ci və Əraf surəsinin 1-171-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-464 s.

 765. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 7-ci cild. Əraf surəsinin 172-206-cı, Ənfal surəsi və Tövbə surəsinin 1-59-cu ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-424 s.

 766. Şirzadov Fərhad. Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı. B.: “BMU”, 2018.-223 s.

 767. Şirzadov Fərhad. Tribologiyanın əsasları. B.: “BMU”, 2018.-271 s.

 768. Şirzadov Fərhad. Tribotexniki avadanlıq və vasitələr. B.: “BMU”, 2018.-304 s.

 769. Şirzadova Mehriban. Y. A. Komenskinin "Ana Qucağı Məktəbi" əsəri və onun əsas ideyalarının Azərbaycanda yayılması. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 770. Taha Cabir əl-Ülvani. İki "oxu"nun: vəhyin kainatla vəhdəti. B.: “İdrak”, 2017.-86 s.

 771. Tahirova Natəvan. Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsində məntiqi və psixoloji aspektlərin tətbiqi problemləri (VII-IX siniflər). B.: “ADPU”, 2016.-200 s.

 772. Talıbova Dilşad. Səndən qalan noyabr. B.: “Qanun”, 2017.-224 s.

 773. Talışlı Mirhaşım. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. II nəşr. B.: 2017.-584 s.

 774. Tanrıverdi Əzizxan. Türkologiyamızın Afaq Qurbanovu. B.: 2018.-243 s.

 775. Tapdıqoğlu Nazim. Qusar ensiklopediyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-332 s.

 776. Tarhan Nevzat. Gözəl insan modeli.. B.: “İpəkyolu”, 2017.-264 s.

 777. Taslaman Caner. Allahın varlığının 12 dəlili. B.: “Nurlar”, 2017.-223 s.

 778. Taslaman Caner. Quran və elmi zehnin inşası. B.: “Nurlar”, 2017.-119 s.

 779. Tehrani Əlirza Recali. İmam Mehdi (ə.f) haqqında sual cavab. B.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 780. Telmanqızı Sevinc. Xatirələrin işgəncəyə döndüyü yer... B.: “Qanun”,2017.-359 s.

 781. Telmanqızı Sevinc. Trampın və Sevincin Amerikası. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 782. Telmanoğlu Sahib. Dünya belə dünyadı. B.: “Borçalı”, 2009.-199 s.

 783. Terminologiya məsələləri2017 № 2. B.: “Elm”, 2017.-259 s.

 784. Teymuroğlu Ramiz. Qasım bəy Zakir irsinin tədqiqi. B.: “Kooperasiya”, 2007.-136 s.

 785. Teyyub Fəxrəddin.Mən səninlə barışmaram. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-264 s.

 786. Təbrizi Əli. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran Qurani-Kərimin Azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-504 s.

 787. Təhməzli Həsən. Mərcanlılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-399 s.

 788. Təhmirazqızı Səadət.Əliövsət Sadıqov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 789. Təhmirazqızı Səadət.Seyid Şuşinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 790. Təmraz Dilqəm. İnsanlar içində gözüm insan axtarır. B.: “Ecoprint”, 2018.-190 s.

 791. Təzkireyi-Yusif Kitab Mirzə Əbdülxalıq Yusifin 165 illik yubileyinə ithaf olunur. B.: “Ecoprint”, 2016.-67 s.

 792. Toğrul Neymət oğlu Şahtaxtinski. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-288 s.

 793. Topbaş Osman Nuri. Məktəbi-Aləm kainat, quran və insan. B.: “İpəkyolu”,

 794. Tosun Necdet. Xoca Bəhaəddin Nəqşbənd. B.: “İpəkyolu”, 2017.-96 s.

 795. Tovuzlu Dilqəm. Vicdan əzabı. B.: “Əcəmi”, 2017.-206 s.

 796. Tramp Donald. Vaxtdır, Amerikanı yenidən gücləndirək! B.: “TEAS Press”, 2017.-211 s.

 797. Tudə Əli. Söz ömrü C. 11. B.: “Azərbaycan”, 2017.-349 s.

 798. Tudə Əli. Təbriz yolu. Əsərləri. X cild. B.: “Azərbaycan”, 2017.-336 s.

 799. Turan Tural.Tanrı qağaya ismarış. B.: 2017.-72 s.

 800. Uells Herbert. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-317 s.

 801. Ulduz Sönməz: Mən belə yaşadım... B.: “Ecoprint”, 2017.-397 s.

 802. Uolş Nil Donald. Tanrı ilə söhbət Qeyri-adi dialoq. Birinci kitab. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 803. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 1. Folklor və klassik uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-294 s.

 804. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 2. Müasir uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-408 s.

 805. Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri. b.: “Şərq-Qərb”, 2018.-280 s.

 806. Ülkü İrfan.Qırmızı ulduzdan hilala. İstanbul.: 2018.-208 s.

 807. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası" adlı Respublika elmi konfransının materialları. B.: “ADPU”, 2015.-436 s.

 808. Üzeyir Hacıbəyli (məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları). B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-277 s.

 809. Vahid Əliağa.Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2016.-163 s.

 810. Vaqif Molla Pənah. Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 811. Verdiyeva Ləman. Cəzaçəkmə müəssisələrində yenidəntərbiyə (İSLAH) işinin sosial və psixoloji əsasları. B.: “Müəllim”, 2017.-54 s.

 812. Vergi inzibatçılığı. B.: “BESTPACK”, 2017.-900 s.

 813. Vəli Yusif oğlu Axundov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-140 s.

 814. Vikipediyaçının köməkçisi. B.: 2017.-75 s.

 815. Volnitski İqor.Mənə ölməyi öyrət. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-224 s.

 816. Vulf, Tomas. Evinə bax, Mələk. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 817. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri (şeirlər) B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-472 s.

 818. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-219 s.

 819. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-236 s.

 820. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-388 s.

 821. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-360 s.

 822. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. V cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-324 s.

 823. Yaqub Mail.Din fəlsəfəsi. B.: “Qanun”, 2017.-248 s.

 824. Yalçıner Alp Gürhan. Bir millət, iki dövlət. B.: 2017.-30 s.

 825. Yelinek Elfrida. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-565 s.

 826. Yəzdi Misbah. Əxlaq fəlsəfəsində araşdırmalar. B.: “Qanun”, 2018.-288 s.

 827. Yıldız Ahmet. Ay işığı, qarğıdalı tarlası. B.: “Qanun”, 2018.-99 s.

 828. Yonson Eyvind. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-381 s.

 829. Yusifbəyli, Nurəli. Elektrik sistemlərinin avtomatikası.. B.: “ADNSU”, 2017.-458 s.

 830. Yusifoğlu Rafiq. Bədii söz məna ocağının közləri. B.: “ADPU”, 2018.-527 s.

 831. Zeynallı Ağa. Kürdəmir səhiyyəsinin tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-219 s.

 832. Zeynallı Zeynal. Ölü bulud. B.: “Qanun”, 2017.-152 s.

 833. Zeynalov İmamverdi. "Ağ ölüm" və ağ qağayılar. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin II Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-154 s.

 834. Zeynalov İmamverdi. Ağ örpəkli xanım və əbədiyyət nağılı. B.: “Nurlan”, 2010.-199 s.

 835. Zeynalov İmamverdi. Bizi bağışla ölüm Dedektiv-kriminal-fəlsəfi roman. C. I. (Seçilmiş əsərləri səkkiz cilddə). B.: “Elm və təhsil”, 2012.-194 s.

 836. Zeynalov İmamverdi. Çalınmayan vağzalı və ya ilk sevgi. B.: “Nurlan”. 2010.-132 s.

 837. Zeynalov İmamverdi. Dünyanın sonu. B.: “Nurlan”, 2007.-157 s.

 838. Zeynalov İmamverdi. Gözlər nigaran... B.: “Elm və təhsil”, 2012.-139 s.

 839. Zeynalov İmamverdi. İtkin düşmüş taleyim. B.: “Nurlan”, 2010.-171 s.

 840. Zeynalov İmamverdi. Kölgəsiz sədalar. B.: “Təhsil”, 2008.-188 s.

 841. Zeynalov İmamverdi. Məhəbbət röyaları. B.: “Təhsil”, 2009.-121 s.

 842. Zeynalov İmamverdi. Müsafir eşqi və mələklər. B.: “Təhsil”, 2009.-148 s.

 843. Zeynalov İmamverdi. Payız əfsanəsi. B.: “Nurlan”, 2009.-166 s.

 844. Zeynalov İmamverdi. Yaşamaq həsrəti. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin III Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-99 s.

 845. Zeynalova Qönçə. Yol almışam Kəbəyə. B.: “B-Print”, 2014.-199 s.

 846. Zəkullaoğlu Sabir. Sabirlə bacara bilsəm. B.: “Sənan”, 2017.-145 s.

 847. Zəngilanlı İsmayıl. Vətən-bizim Vətəndi. B.: “Tərəqqi”,2018.-135 s.

 848. Zolya Emil. Tereza Raken. B.: “Qanun”, 2017.-239 s.

 849. Zorakılığa "Yox" deyək-ailəmizi qoruyaq! B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-46 s.

 850. Zusak Markus. Kitab oğrusu. B.: “Qanun”, 2018.-591 s.

 851. Zülfüqarlı Məhərrəm.Sovet dövrü heykəlləri (Kulturoloji və siyasi təhlil) B.: “İN-2017”, 2017.-94 s.

 852. Алиев Рафик. Новая система управления финансово-бухгалтерской деятельностью государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Б.: «Элм», 2001.-119 с.

 853. Армянский вандализм. Б.: «Nafta-Press», 2018.-75 с.

 854. Бут Оуэн. Иллюстрированная история Второй Мировой войны. Б.: «TEAS Press», 2018.-256 с.

 855. Гусейнов Айдын. Не зарастают военные тропы. Б.: «МБМ», 2016.-346 с.

 856. Гусейнова У. Тюркизмы в русскоязычных произведениях Чингиза Айтматова. Б.: «Нурлан», 2008.-202 с.

 857. Джаббаров Зейтулла. Исповедь друга. Б.: «Zərdabi LTD», 2018.-133 с.

 858. Джанияр Яхья. По следам Пророка Мухаммада. Б.: «Zərdabi LTD», 2018.-583 с.

 859. Каджар Чингиз. Старая Шуша. Б.: «Şərq-Qərb», 2014.-344 с.

 860. Мамедов Васиф. Ремонт и восстановление нефтепромыслового оборудования Учебник для высших технических учебных заведений. Б.: «АДНА», 2018.-427 с.

 861. Микеладзе Галина. Франгиз Ализаде- Авторитет лидера. Б.: «Papirus NP», 2017.-393 с.

 862. Назиршах Севиль. Одержимая мечтой. Б.: «Ганун», 2018.-207 с.

 863. Насибов Насиб. Очерки по космической механике. Б.: «Элм», 2017.-99 с.

 864. Оруджов Сабир. Концепция пространства традиционного мусульманского города. Б.: «Elm və təhsil», 2009.-221 с.

 865. Рафибейли Рашид. Идеи высокой педагогики. Кн. 3, том 6. Б.: «Ecoprint», 2015.-1087 с.

 866. Рафибейли Рашид. Идеи высокой педагогики. Кн. 3, том 7. Б.: «Ecoprint», 2016.-959 с.

 867. Рзаев Фикрет. Вопросы литературных связей и художественного перевода. Б.: «АГПУ», 2018.-186 с.

 868. Самедзаде Зияд. Этапы большого пути. Б.: «Нурлар», 2004.-932 с.

 869. Уист Эндрю. Иллюстрированная история Первой Мировой войны. Б.: «TEAS Press», 2018.-256 с.

 870. Халилов Г. Геоморфологические очерки. Б.: «Авропа», 2018.-450 с.

 871. Шамиль Светлана. Семантико-стилистические особенности лексических синонимов Азербайджанской поэзии. Б.: «Нурлан», 2005.-141 с.

 872. Энциклопедия Азербайджанского мугама. Б.: «Шарг-Гарб», 2012.-264 с.

 873. Юзбашев Чингиз. Формула кризиса. Б.: «Zərdabi LTD», 2018.-415 с.