Национальная библиотека Азербайджана

  

Диссертация

Электронный каталог и Электронная библиотека

Открытая библиотека

Электронные базы данных

МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

КНИГИ

На азербайджанском языке

Местных изданиях опубликованные на русском языке

Опубликовано за пределами Республики

 1. 20 Yanvar-Qan Yaddaşımız 20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümünə həsr olunmuş metodik vəsait. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2020.-40 s.

 2. 2020-ci il Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərin monitorinqi. Yaddaş kitabçası. B.: “MSV”, 2020.-20 s.

 3. Abbasov Atif. Böyük İslam filosofları. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-144 s.

 4. Abbasova Nəsibə. Kəlam və tərcümə. B.: “ADPU”, 2018.-182 s.

 5. Abdulla Kamal. Mənim Füzulim. B.: “Mütərcim”, 2019.-120 s.

 6. Abdullayev Çingiz. Almaniyada cümhuriyyət arzusu. B.: “Mütərcim”, 2018.-36 s.

 7. Abdullayev Çingiz. Azərbaycan-Almaniya əlaqələri. B.: “Mütərcim”, 2014.-191 s.

 8. Abdullayev N. Fındıq bitkisinin ənənəvi üsulla becərilməsi. B.: “Müəllim”, 2016.-15 s.

 9. Abdullayeva Solmaz. Tətil tapşırıqları. 2-ci sinif. B.: “Altun kitab”, 2018.-136 s.

 10. Abdullayeva Solmaz. Tətil tapşırıqları. B.: “Altun kitab”, 2017.-144 s.

 11. Abdullazadə Xəyyam. Daş. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-81 s.

 12. Adiçi Çimamanda Nqozi. Amerikanah. B.: “Qanun”, 2019.-687 s.

 13. Adıgözəlov Ağakərim. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsindən məsələ və misallar. B.: “ADPU”, 2019.-154 s.

 14. Adışirinov Kamil. Həyatı nəsillərə örnək olan qəhrəman. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-171 s.

 15. Adışirinov K. Yaqub Mahirin poetik irsi.B.: “Elm və Təhsil”,-2020.-311 s.

 16. Adışirinov Kamil. Göynük mahalı: siyasi, coğrafi, mədəni tarixi və folkloru. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-352 s.

 17. Aforizmlər və müdrik kəlamlar. B.: “Pergament”, 2019.-266 s.

 18. Ağamalıyev Musa. Ali riyaziyyat. B.: “Ləman”, 2019.-344 s.

 19. Ağayeva Cəvahir. Unudulmayan xatirələr. B.: “Yazıçı”, 2015.-134 s.

 20. Akademik İqrar Əliyev. Anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. B.: “Turxan”, 2019.-384 s.

 21. Akademik Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-564 s.

 22. Akunin Boris. Qara şəhər. B.: “Qanun”, 2019.-447 s.

 23. Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə "Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu"nun 050213-"Beynəlxalq münasibətlər və Diplomatiya" ixtisaslaşması üçün "Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi" fənninin proqramı. B.: “Zərdabi”, 2019.-118 s.

 24. Alma təbiətin möcüzəsi. B.: 2018.-254 s.

 25. Almanlar cənubi qafqazda-200. B.: “Mütərcim”, 2017.-147 s.

 26. Almond Devid. Skelliq. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 27. Amal Amil. Evə gələndə sevgi al. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 28. Anadil Telman Hüseyn. Ağ dəftər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-216 s.

 29. Andersen Hans Xristian. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-72 s.

 30. Arif Paşayev (Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev) Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2019.-407 s.

 31. Aslanova Səbinə. Eşitmə və nitq orqanlarının anatomiyası, fiziologiyası və patofiziologiyası. B.: “ADPU”, 2019.-420 s.

 32. Aşıq Alı. Nə qaldı. B.: “Qanun”, 2020.-399 s.

 33. Aşıq Pəri inciləri Şeir antologiyası. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-340 s.

 34. Aşıq Pəri Məclisi (Almanax) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-288 s.

 35. Aşıq Pəri sazın-sözün zirvəsində. B.: “QHT”, 2019.-68 s.

 36. Aux Eva-Mariya. Qarabağın müsəlman-azərbaycanlı elitası siyasi təlatümlər içərisində və müasirləşmə yolunda (1850-1940) B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-336 s.

 37. Austen Jane. Emma. B.: “Qanun”, 2019.-479 s.

 38. Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT PA, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçkiləri müşahidə missiyalarının, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş seçkilərlə bağlı rəy və tövsiyələri Müqayisəli təhlil. B.: “MSV”, 2020.-36 s.

 39. Aytmatov Çingiz. Cəmilə. . B.: “Altun kitab”, 2018.-95 s.

 40. Azərbaycan dilindən suallar və cavablar. B.: “ADPU”, 2019.-162 s.

 41. Azərbaycan incəsənətində Cəfər Cabbarlı fenomeni (Respublika elmi-praktiki konfransının materialları). B.: “Səda”, 2019.-215 s.

 42. Azərbaycan regionları 2019. Statistik məcmuə. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2019.-786 s.

 43. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları toplusu. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-412 s.

 44. Azərbaycan Respublikasının Ailə hüququ. B.: Zərdabi”, 2020.-551 s.

 45. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi 1 mart 2020-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2020.-255 s.

 46. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi. (1 mart 2020-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2020.-144 s.

 47. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 1 mart 2020-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2020.-751 s.

 48. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2019.-712 s.

 49. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (01 fevral 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-368 s.

 50. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (01 fevral 2019-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-264 s.

 51. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (20 aprel 2019-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2019.-447 s.

 52. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi (20 sentyabr 2019-cu il tarixədək qüvvəyə minmiş əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2019.-608 s.

 53. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-506 s.

 54. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi 1 mart 2020-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2020.-179 s.

 55. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 1 mart 2020-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2020.-925 s.

 56. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi (1 yanvar 2019-cu il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2019.-408 s.

 57. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-514 s.

 58. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi Normativ-hüquqi aktlar toplusu. 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2019.-419 s.

 59. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 1 fevral 2019-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2019.-112 s.

 60. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (29 noyabr 2019-cu il, 1704-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə aparılmış əlavə və dəyişikliklər daxil edilmişdir). B.: “Qanun”, 2020.-687 s.

 61. Azərbaycanca-Belarusca lüğət. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-296 s.

 62. Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2019.-268 s.

 63. Azərbaycanın tanınmış riyaziyyatçıları I hissə. Mingəçevir.: 2018.-230 s.

 64. Bağırova H. Böyrək xəstəlikləri və hamiləlik. B.: “Təbib”, 2017.-81 s.

 65. Bağırova Tamilla. Aşıq sənətinin yaranma tarixi və inkişafı. B.: “Elm və təhsil”, 2009.-232 s.

 66. Baxşəliyev Ərəstun. Azərbaycanda psixologiyanın inkişaf tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-348 s.

 67. Bakıxanov Tofiq. Simfoniya № 4. Bakı, 2006.-37 s.

 68. Balaşov Qulaməli. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. I hissə. B.: “ADPU”, 2019.-185 s.

 69. Balayev Aydın. Tarix terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-336 s.

 70. Balzak de Onore. Qorio Ata. B.: “AltunKitab”, 2019.-224 s.

 71. Balzak Onore de. Polkovnik şaber. B.: “Qanun”, 2019.-112 s.

 72. Bayramoğlu Zaur. Döyüşlə kəşfiyyat. B.: “Avropa”, 2020.-118 s

 73. Bayramoğlu Zaur. Öz üzərində qələbə. B.: “Avropa”, 2020.-256 s.

 74. Belyayev Aleksandr. Atlantidanın son sakini. B.: “AltunKitab”, 2018.-128 s.

 75. Bədəlova Tahirə. Məni duyan danışsın. B.: “XAN”, 2019.-592 s.

 76. Bədəlova Tahirə. Vətəni tanı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-243 s.

 77. Bəşirov Eyyub. Sabahlara deyilən söz. B.: “Təbib”, 2019.-620 s.

 78. Bəyim Nisə. Diri-biri. B.: “Şirvannəşr”, 2020.-55 s.

 79. Bilik verən nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-64 s.

 80. Bolnis-kəpənəkçi kəndi XIX yüzilə aid kameral təsvirlərdə. B.: “Kooperasiya”, 2019.-87 s.

 81. Bonzels Valdemar. Arı balası maya. B.: “AltunKitab”, 2018.-128 s.

 82. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş "İmadəddin Nəsimi: sələflər və xələflər-orta əsrlər əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri" mövzusunda XVII ənənəvi Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 24iyun 2019-cu il. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-183 s.

 83. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş "M.P. Vaqif və müasirlik" mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları 7 dekabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-500 s.

 84. Bredberi Rey. Zəncirotu şərabı. B.: “Qanun”, 2020.-287 s.

 85. Bronte Şarlotta. Ceyn Eyr. B.: “AltunKitab”, 2018.-128 s.

 86. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları K. 3. B.: 2006.-423 s.

 87. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları K. 5. B.: 2008.-334 s.

 88. Cahangir Cahangirovun "Violin və simfonik orkestr üçün konsert" Tar və fortepiano üçün köçürmə Dərs vəsaiti. (Ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin müəllim və tələbələri üçün). B.: “Ecoprint”, 2019.-95 s.

 89. Cəfərov Aqşin. Cızma-ağ. B.: “Qanun”, 2019.-352 s.

 90. Cənnəti Əbdülxaliq. Vətən təranəsi. B.: “Nurlan”, 2006.-91 s.

 91. Cəsur qızlar. B.: “Alatoran”, 2019.-46 s.

 92. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin müvafiq tələblərinə dair metodik vəsait. B.: 2019.-36 s.

 93. Çay bitkisi. B.: “Müəllim”, 2019.-104 s.

 94. Çayxorski A. Kimyəvi elementlərin dövri sisteminin quruluşunun yeni variantı. B.: “Müəllim”, 2019.-150 s.

 95. Çələbi Bəhram. Oğru müharibələri. B.: 2019.-267 s.

 96. Dadaşov Vüqar. Mənim düşüncəm. B.: “Zərdabi”, 2019.-151 s.

 97. Dahl Roald. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2018.-256 s.

 98. Daxili xəstəliklər. B.: “CBS”, 2011.-463 s.

 99. Dal Roald. Çarli və şokolad fabriki. B.: “AltunKitab”, 2018.-144 s.

 100. Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi: Azərbaycan modeli. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2018.-249 s.

 101. Davamlı inkişafın sosial və fəlsəfi problemləri K. 1. Kollektiv monoqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-309 s.

 102. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2019. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2019.-211 s.

 103. Deyilən söz yadigardır. B.: “Ecoprint”, 2019.-691 s.

 104. Dədə Qorqud dastanı.

 105. Dəm qazının toksik təsirinin diaqnostika və müalicəsi. B.: 2019.-56 s.

 106. Dərbənd el sənətkarları. B.: “ADMİU”,2019.-272 s.

 107. Dickens Charles. Böyük ümidlər. B.: “Qanun”, 2019.-543 s.

 108. Dinsel Rodolfo. Tanqo rəqsi. B.: “Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi”, 2020.-167 s.

 109. Dostoyevski Fyodor. Netoçka Nezvanova. B.: “Qanun”, 2019.-192 s.

 110. Doyl Artur Konan. Qorxu vadisi. B.: “Altun Kitab”, 2019.-128 s.

 111. Dreiser Theodore. Stoik. B.: “Qanun”, 2019.-399 s.

 112. Dreiser Theodore. Titan. B.: “Qanun”, 2019.-607 s.

 113. Elmə həsr olunmuş ömür. B.: “Elm”, 2019.-280 s.

 114. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası I. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-344 s.

 115. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası II. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-364 s.

 116. Eminov Allahverdi. Mir Cəlalın poetikası III. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-324 s.

 117. Ende Michael. Momo. B.: “Qanun”,2019.-271 s.

 118. Entoni de Mello. Bir dəqiqə axmaqlıq. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 119. Etnopsixologiya. B.: “ADPU”, 2020.-346 s.

 120. Eyvazlı Həsənəli. Seçilmiş əsərləri. I cild. Naxçıvan.: “Məktəb”, 2015.-377 s.

 121. Əbdüloğlu Arif. Vətəndir-sevdiyim, sevildiyim yer. B.: “Mütərcim”, 2019.-200 s.

 122. Ədəbi proses-2018 K. VI. B.: “Hədəf”, 2019.-576 s.

 123. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: inkişaf mərhələləri və problemləri 2 cilddə. C. 2. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2018.-399 s.

 124. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: inkişaf mərhələləri və problemləri 2 cilddə. C. 1. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2018.-358 s.

 125. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-224 s.

 126. Əfəndiyev İlyas. Söyüdlü arx. B.: “Qanun”, 2019.-224 s.

 127. Əfəndiyev İsmayıl. Kliniki toksikologiya üzrə situasion məsələlər. B.: “Təbib”, 2019.-55 s.

 128. Əfsəroğlu K. Gilavar.B.:” Mütərcim”,-2019,-311 s.

 129. Əhməd Vüqar. Salatın Əhmədlinin bədii publisistikası. B.: “Gənclik”, 2019.-172 s.

 130. Əhmədov Elçin. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. B.: “Zərdabi”, 2019.-630 s.

 131. Əhmədov Bəşir. Etimologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2017.-288 s.

 132. Əhmədov Əhməd-Cabir. Mükəmməl meyvə-Əncir. B.: “Elm”, 2020.-137 s.

 133. Əhmədov Fərhad. Sinir xəstələrinin müayinəsi metodları. B.: “Xəzər Universiteti”, 2020.-414 s.

 134. Əhmədova Şəhla. "Koroğlu" dastanının lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2018.-160 s.

 135. Əkbəri Təranə. Azərbaycanda yayılan Qaymaqçiçək (Ranunculus L.) cinsi növlərinin sistematikası və bioekologiyası. B.: “ADPU”, 2019.-147 s.

 136. Əli bəy Hüseynzadə Biblioqrafik monoqrafiya. Əli bəy Hüseynzadənin anadan olmasının 155 illik yubileyinə və Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunur. B.: “Mütərcim”, 2020.-487 s.

 137. Əli Razi Şamçızadə "Molla Nəsrəddin"də. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-133 s.

 138. Əlixanov Hüseyn. Xaosdan zəkaya doğru. B.: “Zərdabi”, 2019.-248 s.

 139. Əlirzayev Elvin. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələr. B.: “Adiloğlu”, 2019.-188 s.

 140. Əliyev N. Qoşunlarda şəxsi heyətin psixoloji vəziyyətinin öyrənilməsi yolları. B.: “Afpoliqraf”, 2020.-112 s.

 141. Əliyev Nurulla. Dərbənd tarixi oşerklər. B.: “Afpoliqraf”, 2020.-599 s.

 142. Əliyev Nurulla. Döyüş əməliyyatlarının ekstremal vəziyyətlərində psixoloji xidmətin əsasları. B.: “Afpoliqraf”, 2020.-256 s.

 143. Əliyev Arif. Sənət əbədidir, ömür amanat. B.: “Altun kitab”, 2019.-111 s.

 144. Əliyev Əzim. Qloballaşma və millilik. B.: “ADPU”, 2020,-169 s.

 145. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 93. Fevral 2019- Mart 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 146. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 94. Mart 2019- May 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 147. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 95. May 2019- Avqust 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-391 s.

 148. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. k. 96. Avqust 2019-Oktyabr 2019. B.: “Azərnəşr”, 2019.-387 s.

 149. Əliyev Kamran. Dərs vəsaiti Əsərləri. 10 cilddə, C 8. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-514 s.

 150. Əliyev Kamran. Folklor kitabı Əsərləri, 10 cilddə. C. 6. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-430 s.

 151. Əliyev Kamran. Folklor kitabı Əsərləri, 10 cilddə. C. 7. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-380 s.

 152. Əliyev Kamran. Rəylər, müsahibələr. Əsərləri, 10 cilddə. C. 9. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-675 s.

 153. Əliyev Qabil. Qafqazda nəqliyyatın inkişafı. B.: “Turxan NPB”, 2019.-400 s.

 154. Əliyev Nazim. İnikas. B.: “Qanun”, 2019.-288 s.

 155. Əliyev Sahib. Dünyanın dərdidi mənim dərdlərim. B.: “Gənclik”, 2020.-255 s.

 156. Əliyeva İradə. İngiloylar: zorakı xristianlaşdırmaya və gürcüləşdirməyə qarşı mübarizə tarixindən. B.: “AFPoliqrAF”, 2019.-368 s.

 157. Əliyeva L. İngilis dilinin sadələşdirilmiş qrammatikası. B.:” Şərq-Qərb”,-2020,-279 s.

 158. Əliyeva Nurlana. Qüdrətli Azərbaycan naminə. B.: “Mütərcim”, 2019.-437 s.

 159. Əmək, istirahət və xəyallar 1960-1980-ci illər Azərbaycan ustadlarının gözləri ilə. B.: “Yarat”, 2019.-174 s.

 160. Əsəd bəy Məhəmməd. Son peyğəmbər. . B.: “Qanun”, 2019.-415 s.

 161. Əşiri Əhmədcan. İdikut. B.: Zərdabi”, 2020.-551 s.

 162. Fərhadova Sevil. Azərbaycan muğam-dəstgahının tarixi kökləri. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2018.-198 s.

 163. Fındıq bitkisinin yetişdirilməsi. B.: “Müəllim”, 2016.-44 s.

 164. Fleyşer Leonore. Yağış adam. B.: “Altun kitab”, 2018.-288 s.

 165. Frankel Artur C. Keys menecment. B.: “TEAS Press”, 2019.-196 s.

 166. Fuko Mişel. Sözlər və nəsnələr. B.: “Alatoran”, 2019.-474 s.

 167. Gəncə Nizami yurdu. B: “İRS”, 2019.-205 s.

 168. Göygöl 10 ildə. B.: 2016.-194 s.

 169. Gracian Baltasar. Kamillik elmi. B.: “Qanun”, 2019.-143 s.

 170. Hacıyev Qasım. Qarabağ tarixi. 7-ci sinif B.: “Ərgünəş”, 2019.-112 s.

 171. Hacıyeva İlhamə. Dil quruculuğu və I Bakı Türkoloji Qurultayı. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-218 s.

 172. Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Müəllim”, 2019.-186 s.

 173. Hakim Qənbərli: yaddaşlarda yaşayan ömür. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-302 s.

 174. Harvi Stiv. Qadın kimi davran, kişi kimi düşün. B.: “Qanun”, 2020.-223 s.

 175. Hawking Stephen. Böyük suallara qısa cavablar. B.: “Qanun”, 2020.-207 s.

 176. Heminquey Ernest. Əlvida, silah! B.: “Altun Kitab”, 2019.-128 s.

 177. Heminquey Ernest. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2018.-208 s.

 178. Heydər Əliyev fondu. B.: 2020.-466 s.

 179. Hərəki fəaliyyətin fizioloji əsasları. B.: “AzDBTİA”, 2019.-240 s.

 180. Həsənov Ə. Kimya texnologiyasının əsas prosesləri və aparatları. B.: “ADNSU”, 2020-264 s.

 181. Həsənov Habil. Azərbaycan tarixi. B.: “ADPU”, 2019.-144 s.

 182. Həsənova İlbəst. Mircəfərin uşaqları. Tülkü ili. B.: “MM-S”, 2020.-143 s.

 183. Həsənzadə Amuli. İlahinamə. B.: “Zərdabi”, 2020.-92 s.

 184. Hidayətova Firəngiz. Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci siniflərində "Musiqi" fənnininə dair ənənəvi və müasir (modernləşdirilmiş) dərslərin planlaşdırılması. B.: “Mütərcim”, 2013.-184 s.

 185. Hill Napoleon. Uğurun qanunu: On altı dərsdə. B.: “Qanun”, 2019.-448 s.

 186. Hüqo Viktor. 93-cü il. B.: “Altun Kitab”, 2019.-128 s.

 187. Hüseynbəyli Faiq. Sevgi heykəli. B.: “Təhsil”, 2019.-78 s.

 188. Hüseynov Arif. Qarabağnamə-tarixin səhifələri. B.: “Təhsil”, 2020.-167 s.

 189. Hüseynov Rafael. Məkansız və zamansız. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-108 s.

 190. Hüseynova Mahirə. Azərbaycan dilçiliyində ümumtürk dillərinin dialekt və şivələrinin müqayisəli aspektdə tədqiqi məsələləri. B.: “ADPU”, 2019.-188 s.

 191. Hüseynova Mahirə. Missiya. B.: “ADPU”, 2019.-366 s.

 192. Xəlilqızı, S. Əlivada söyləmədən...B.:” Elm və Təhsil”,- 2020.-255s.

 193. Xəlilzadə Flora. Abidə. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-132 s.

 194. Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması: fəaliyyət və nəticələr Sənədlər toplusu. B.: “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi”, 2017.-211 s.

 195. Xocavəndli Şamxal Şəfa. Gecikmiş misralar. B.: “Ləman”, 2019.-198 s.

 196. İbrahimi Fəriba Afaq. Sabah yol. B.: “Ecoprint”, 2018.-52 s.

 197. İbrahim-İsrafil Esmira Nəzər. İsrafilin söz xəzinəsi. B.: “ADPU”, 2019.-99 s.

 198. İbrahimova Reyhan. Parazit qurdların yayılmasında sahibsiz it və pişiklərin rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 199. İbtidai siniflər üçün terminlər lüğəti. B.: “AltunKitab”, 2016.-127 s.

 200. İlkin tibbi yardımın əsasları. B.: “Təhsil”, 2019.-168 s.

 201. İmanova, Simarə. C. Azərbaycan və Tütk mahnılarının məqam xüsusiyyətləri .B.: “ADMİU “,-2019,- 207 s.

 202. İnformasiya texnologiyaları institutu və IV sənaye inqilabı problemləri. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2020.-21 s.

 203. İnsan anatomiyası kafedrası (1919-2009). ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur. Monoqrafiya. B.: “Aspoliqraf”, 2011.-215 s.

 204. İskəndər Şirəli. Neft-qaz mühəndisliyinin müasir problemləri. B.: “Elm”, 2019.-494 s.

 205. İsmayıl Məmməd. Poemalar. B.: “Sabah”, 2010.-288 s.

 206. İsmayıl Məmməd. Sazın söz karvanı. B.: “Elm”, 2008.-260 s.

 207. İsmayıl Məmməd. Seçilmiş çeirlər. B.: “Mütərcim”, 2019.-464 s.

 208. İsmayılov Kamran. Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsi 1918-1920-ci illərdə. B.: “Turxan”, 2019.-142 s.

 209. İsmayılov Kamran. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi regional hərbi-siyasi proseslərdə (1917-1920). B.: “Turxan”, 2018.-199 s.

 210. İsmayılov Kamran. Azərbaycanın Şəki bölgəsi 1917-1920-ci illərdə. B.: “Turxan”, 2019.-150 s.

 211. İsmayılov Rafiq. Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-272 s.

 212. İsmayılova Naimə. Şuşalıların mənəvi anası. B.: “Şuşa”, 2019.-70 s.

 213. Jorisch Avi. Sən innovativ olmalısan. B.: “Qanun”, 2019.-237 s.

 214. Kamü Alber. Taun. B.: “Altun Kitab”, 2019.-112 s.

 215. Kazımov Zahir. Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər). B.: “ADPU”, 2020,-111 s.

 216. Kesal Ersen. Pəri limonadı. B.: “Qanun”, 2019.-199 s.

 217. Kəngərli Asif. Alkoqol - sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin düşməni. B.: “Mütərcim”, 2019.-90 s.

 218. Kəngərli Asif. Bəla. B.: “Mütərcim”, 2019.-156 s.

 219. Kəngərli Asif. Tütünçəkmə barədə hər şey. B.: “Mütərcim”, 2019.-62 s.

 220. Kəngərli-Əliyeva, G. Hüsnü-cəmal,əqli kamal.B.:” Qanun”,-2019,-95s.

 221. Kərimli Teymur. Çağdaşımız Nəsimi. B.: “Elm və təhsil”, 2019-276 s.

 222. Kinq Stiven. Şauşenkdən qaçış və ya cazibədar Rita Heyvort. B.: “Altun kitab”, 2018.-176 s.

 223. Kitabxana və könüllülər-yeni imkanlar məkanı. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2020.-44 s.

 224. Klements Conatan. İpək yolunun tarixi. B.: “Qanun”, 2019.-224 s.

 225. Koroğlu. B.: “AltunKitab”, 2018.-144 s.

 226. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas istiqamətləri və hədəflər. Məqalələr toplusu. B.: 2019.-444 s.

 227. Köhnə Bakı -rəssam Elçin Cabbarovun gözü ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-31 s.

 228. Kriptoqrafiyanın əsasları. B.: “DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası”, 2019.-455 s.

 229. Kristi Aqata. Ölümlə görüş. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 230. Küsgün Validə. Yoxdu könlümü alanım. B.: “Ecoprint”, 2018.-104 s.

 231. Qaçaq Nəbi. B.: “AltunKitab”, 2019.-127 s.

 232. Qafarov Nizami. Aqrar iqtisadiyyat. B.: “Kooperasiya”, 2009.-180 s.

 233. Qafarov Nizami. Qiymət və qiymətləndirmə.B.: 2017.-375 s.

 234. Qafarov Nizami. Marketinq və marketoloq fəaliyyəti. B.: “Kooperasiya”, 2009.-140 s.

 235. Qafarov Nizami. Turizmin iqtisadiyyatı. B.: “Kooperasiya”, 2019.-583 s.

 236. Qafarov Vasif. Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixi (1918-1920-ci illər. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-520 s.

 237. Qafarov, Nizami. Aqrar sahədə kiçik və orta biznesin iqtisadi səmərəliliyi. B.: “Nurlar”, 2006.-111 s.

 238. Qalibiyyət qartalları. B.: “QHT”, 2019.-48 s.

 239. Qarabağlar türbə kompleksi. Naxçıvan :Əcəmi,2018.-189 s.

 240. Qaraca Rasim. Zürafəsiz dünya. B.: “Alatoran”, 2019.-70 s.

 241. Qasımov Nazim. Cərrahi xəstəliklər. Periton boşluğu orqanlarının kəskin xəstəlikləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-216 s.

 242. Qazi Salman. Qocalan dünyam. B.: 2019.-304 s.

 243. Qeyri-üzvi kimya praktikumu. B.: “Zərdabi”, 2019.-150 s.

 244. Qəmbərli Bünyamin. Sərhəd hərəkatı. B.: “Apostrof-A”, 2019.-96 s.

 245. Qəribova Arifə. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2017.-177 s.

 246. Qoca Valeh. Eşqim məndən böyükdü. B.: “Qanun”, 2020.-176 s.

 247. Qrimm qardaşları. Nağıllar. B.: “Altun kitab”, 2018.-80 s.

 248. Qulamoğlu Nabatəli. Müasir Azərbaycan dili punktuasiyasının bəzi problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-124 s.

 249. Quliyev Vasif. Mehmandarovlar. B.: “Şuşa”, 2019.-383 s.

 250. Quliyev Y. N. Orqanizmin yaş xüsusiyyətləri. B.: 2018.-126 s.

 251. Quliyeva H. Onurğasız heyvanların mühafizəsi. B.: “Ecoprint”, 2019.-191 s.

 252. Qurbanov Mədət. Alma və armud ağaclarında dəmgil xəstəliyi. B.: 2019.-15 s.

 253. Qurbanov Mədət. Meyvə bitkilərinin qurumasına səbəb olan xəstəliklər. B.: 2019.-31 s.

 254. London Cek. Martin İden. B.: “AltunKitab”, 2019.-127 s.

 255. Maalouf Amin. Səmərqənd. B.: “Qanun”, 2019.-432 s.

 256. Mahmudov Yaqub. Saxtakarların yalançı elmi yaxud ermənisayağı “Tarix”. B.: “Turxan”, 2019.-410 s.

 257. Marifli Akif. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində. B.: “Elm”, 2020.-302 s.

 258. Mehdiyev Soltan. Seçilmiş əsərlər 3 cilddə. C. 1. Naften karbohidrogenləri və onların katalitik çevrilmələri. B.: “Müəllim”, 2019.-364 s.

 259. Mehdiyev Eldar. Mühəndisi geodinamika. B.: 2017.-90 s.

 260. Mehdiyev M. Xətti cəbrin əsas elementləri. B.: “Ləman”, 2020.-230 s.

 261. Mehdiyev Ramiz. Azərbaycanın inkişafını XXI əsrin çağırışlarına uyğunlaşdıran Lider. B.: “Elm”, 2019.-168 s.

 262. Mehdiyev Ramiz. İctimai və humanitar elmlərin, efir məkanının problemləri haqqında düşüncələr. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-110 s.

 263. Mehdiyeva Sevil. İmadəddin Nəsimi: dili və üslubu. B.: “Afpoliqraf”, 2019.-572 s.

 264. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr 2019. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2020.-168 s.

 265. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2020. B.: “M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2020.-120 s.

 266. Məhəmmədəmin Rəsulzadə. Azərbaycan mübarizə yolunda. B.: “Çapar yayınları”, 2019.-89 s.

 267. Məhəmmədəmin Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami. B.: “Kitab Klunu”, 2019.-369 s.

 268. Məhərrəmli Qiymət. Sözün izi ilə.I kitab. B.: “Günəş”, 2019.-408 s.

 269. Məhərrəmli Qulu. Azərbaycan dilinin frazeologiya lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2018.-287 s.

 270. Məhərrəmli Qulu. Gələcəyə ön söz. B.: “Altun Kitab”, 2019.-384 s.

 271. Məhərrəmli Qulu. Məsəllər, deyimlər Etimoloji lüğət. B.: “Altun Kitab”, 2019.-336 s.

 272. Məkansız və zamansız şair. B.: “ADPU”, 2019.-108 s.

 273. Məktəb lətifələri. B.: “AltunKitab”, 2016.-112 s.

 274. Məlikzadə İsi. Seçmə hekayələr. B.: “Altun Kitab”, 2019.-240 s.

 275. Məmmədxanlı Ənvər. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2019.-208 s.

 276. Məmmədli Samirə. Sözün yaddaş ağrısı. B.: “Təhsil”, 2020.-80 s.

 277. Məmmədli Şirin. Qaçay Heydərov 100. B.: “Azərnəşr”, 2020.-158 s.

 278. Məmmədov Rahib. Sarıqamışdan gələn məktub. Ağcabədi.: “Faziloğulları”, 2019.-164 s.

 279. Məmmədov Xankişi. Maşınşünaslığın əsasları fənnindən laboratoriya işləri. B.: “ADPU”, 2019.-450 s.

 280. Məmmədov Nazim. Akademik Yaqub Mahmudov elmi yaradıcılığında Qarabağ mövzusu. B.: “Turxan”, 2019.-243 s.

 281. Məmmədov Nazim. Laçın. B.: “ADPU”, 2019.-376 s.

 282. Məmmədov Nizami. Nəsimi dini-fəlsəfi təlimində Haqqın və insanın dərki. B.: “Elm və təhsil”, 2020.-164 s.

 283. Məmmədov Rahib. Zirvəyə doğru. Ağcabədi.: “Faziloğulları”, 2019.-170 s.

 284. Məmmədova Almaz. Ana dili təlimi prosesində kiçikyaşlı məktəblilərin milli ruhda tərbiyə edilməsi üzrə işin təşkili. B.: “ADPU”, 2006.-107 s.

 285. Məmmədova Gülçöhrə. Azərbaycanın Şimal-Qərb regionunun memarlıq abidələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-272 s.

 286. Məmmədova Məleykə. Azərbaycan və Anadolu folklorunda təkərləmələr. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-188 s.

 287. Məmmədzadə Vüqar. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin regional aspektləri. B.: “Unicopy”, 2020.-126 s.

 288. Mənsur Səməd. Şeirlər. Felyetonlar. Pyeslər. B.: “Şərq-Qərb”, 2019.-453 s.

 289. Mərdanova Rübabə. Hər uşağın öz dünyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2020.-233 s.

 290. Məsimli,E. Dünənin dərsləri,bu günün həqiqəti.B.:” Elm və Təhsil”, -2019,-99s.

 291. Məsimli,E. Yağışa nəğmə.B.:” Elm və Təhsil”,- 2019.- 107s.

 292. Mikayılov Şasəddin. Mənəvi dəyərlər sistemində təbiətə humanist münasibətlərin ekoloji əsasları. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 293. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2019. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-236 s.

 294. Miln Alan A. Vinni-Pux. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 295. Miln Alan Aleksandr. Vinni pux. B.: “Logos”, 2019.-89 s.

 296. Min bir gecə nağılları. B.: “Pergament”, 2019.-455 s.

 297. Minhacoğlu Qüdrət. Hekayələr 1. B.: “Zərdabi”, 2020.-95 s.

 298. Muğanlı Sərraf Əsəd. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. II cild. B.: “Universal poliqraf”, 2019.-194 s.

 299. Muxtar İlhamə. İsa Hüseynovun (Muğanna) nəsrində milli koloritin inikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-148 s.

 300. Murakami Haruki. Sərhəddən Cənubda, günəşdən Qərbdə. B.: “Qanun”, 2019.-208 s.

 301. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. IV cild. B.: “Elm”, 2018.-336 s.

 302. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. III cild. B.: “Elm”, 2018.-351 s.

 303. Musabəyli Azadə. Əlyazmalar İnstitutundakı türkdilli əlyazmaların toplu kataloqu. 4 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2018.-584 s.

 304. Musayev Maksim. Parlamentlər və sədarət. B.: “Nurlar”, 2019.-160 s.

 305. Mustafa Rəşad. Tiflis əmirliyi. B.: “Turxan”, 2019.-410 s.

 306. Mustafayeva Firidə. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun təlimində qrafik təsvirlərdən istifadənin imkan və yolları. B.: “ADPU”, 2019.-160 s.

 307. Mustafayeva Firidə. Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları (I-IV siniflər) B.: “ADPU”, 2019.-166 s.

 308. Mustafazadə Tofiq. Avropa diplomatiyasında "Erməni məsələsi" və ya Türkiyəni bölüşdürmək planı. B.: “Turxan”, 2015.-351 s.

 309. Müniri Mirzə Ağadadaş. Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2018.-132 s.

 310. Mürvətob Nəcməddin. "İnsanlıq"- bir ömür öyrəndiyim fənn. B.: “Şur”, 2019.-271 s.

 311. Müseyibli Nəcəf. Zəyəmçay nekropolu. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-424 s.

 312. Müslim qızı, Səriyyə. Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər.B.: “Azərnəşr", 2019.-247 s.

 313. Nabokov Vladimir. Lujin müdafiəsi. B.: “Qanun”, 2019.-223 s.

 314. Nadir Şah Əfşar Tarixin gedişini dəyişdirəndahi sərkərdə. B.: “Turxan”, 2019.-247 s.

 315. Naxçıvan uşaq folklorundan örnəklər. B.: “Elmin İnkişafı Fondu”, 2017.-368 s.

 316. Nar (Punica granatum L.). B.: “Müəllim”, 2017.-148 s.

 317. Nayderman Endryü. İblsin vəkili. B.: “Altun kitab”, 2018.-368 s.

 318. Nayt Erik. Lessi. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 319. Neft və qaz emalında kataliz. B.: “ADNSU”, 2020.-145 s.

 320. Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun alimləri: bioqrafik portret, elmə və təhsilə töhfələr. B.: “Müəllim”, 2019.-238 s.

 321. Neft-qaz quyularının qazılmasının texnikası və texnologiyası. B.: “Elm”, 2020.-696 s.

 322. Nehrəmli Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. Birinci cild. B.: “Xan”, 2017.-344 s.

 323. Nehrəmli Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. II-III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-472 s.

 324. Neymətov Nazim. Xətti cəbr və riyazi analiz. Gəncə.: 2019.-123 s.

 325. Neymətov Nazim. Riyazi analiz. Gəncə.: 2018.-60 s.

 326. Nəbiyeva Almara. Qarabağ aşıq mühiti. B.: “Təknur”, 2019.-327 s.

 327. Nəcəfzadə Abbasqulu. Ud çalğı aləti Azərbaycan qaynaqlarında (tədqiqat və lüğət). B.: “Xəzər Universitəsi”, 2019.-159 s.

 328. Nəğməkar, Y. Sevgi məbədi.B.:” Gənclik”,-2020,-271s.

 329. Nəsibli Sadə. Axtarış. B.: “Qanun”, 2019.-255 s.

 330. Nəsibov Elşən. Zavallı Fəxriyyə. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-528 s.

 331. Nəsirov Vaqif. Fizika tarixi. B.: “ADPU”, 2020,-188 s.

 332. Nisbett Richard E. Düşüncə tərzi. B.: “Qanun”, 2019.-344 s.

 333. Nizami Gəncəvi almanaxı-1. B.: “Zərdabi”, 2019.-269 s.

 334. Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasının şərhi və lüğət (anonim əlyazma). B.: “Elm”, 2019.-86 s.

 335. Nizaminin hikmət və nəsihətləri. B.: 2020.-175 s.

 336. Novruzova Nurpaşa. Xarici ölkələrin maliyyə sistemi. B.: “Kooperasiya”, 2019.-567 s.

 337. Oldric Ceyms. Sonuncu düym. B.: “Altun kitab”, 2018.-96 s.

 338. Oleşa Yuri. Üç gonbul. B.: “Qanun”, 2019.-207 s.

 339. olmasın, bu olsun- rəssam Elturanın gözü ilə. B.: “Altun kitab”, 2019.-22s.

 340. Omarov Eduard. Kustarlar və rokfellerlər. B.: “Qanun”, 2019.-221 s.

 341. Orqanizmin əzələ fəaliyyətinə adaptasiyası. B.: 2019.-119 s.

 342. Osmanova Sona. Becərmə texnologiyaları və gübrələrin torpağın münbitlik göstəricilərinə təsiri. B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-260 s.

 343. Paşalı Eyvaz. Vəsiyyət. B.: “Şirvannəşr”, 2020.-87 s.

 344. Pedaqoji Universitet və İnstitutlarda təhsil alan bakalavriat səviyyəsi üçün Təhsildə sosial-psixoloji xidmət və psixoloji praktikum fənn proqramı Təhsildə sosial-psixoloji xidmət-050121. B.: “ADPU”, 2019.-35 s.

 345. Perkins Con. İqtisadi killerin etirafları. B.: “AltunKitab”, 2018.-303 s.

 346. Pəhləvi Fərəh. Xatirələr. B.: “Qanun”, 2019.-440 s.

 347. Pillə-pillə irəli Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. İncəsənət gimnaziyası, musiqi kolleci və ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Tar ilə fortepiano üçün işləyəni və köçürəni Məhərrəm Hüseyn oğlu Məmmədov. C.1. B.: “Ecoprint”, 2019.-351 s.

 348. Pillə-pillə irəli. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. II cild. B.: “Ecoprint”, 2019.-333 s

 349. Pillə-pillə irəli. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. III cild. B.: “Ecoprint”, 2019.-362 s.

 350. Rəhimov Mirzə. Azərbaycan dilində feil şəkillərinin formalaşması tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-320 s.

 351. Rəsul oğlu Qurban. Qarabağsız günlər. B.: “Avropa”, 2019.-112 s.

 352. Rəsulzadə Məmməd Əmin. Panturanizm haqqında. Qafqaz problemləri ilə əlaqədar. B.: 2020.-66 s.

 353. Riyazi proqramlaşcə. Gəncə.: “GDU nəşriyyatı”, 2019.-92 s.

 354. Robbins Stiven. İdarəetmənin əsasları. B.: “Teas Press”,2019.-506 s.

 355. Russell Bertrand. Evlilik və əxlaq. B.: “Qanun”, 2019.-328 s.

 356. Rzayeva Məlahət. Fevraldan sonra.. Mart. B.: “Qanun”, 2019.-536 s.

 357. Sadıqova N.M. Çay bitkisinin xəstəlikləri. Quba.: 2019.-4 s

 358. Sadıqova N.M. Çay bitkisinin zərərvericiləri. Quba.: 2019.-4 s.

 359. Sadıqova N.M. Sitrus bitkilərinin xəstəlikləri. Quba.: 2019.-4 s.

 360. Sadıqova Nardan. Meyvə və çay bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-302 s.

 361. Saqan Fransuaz. Kosmos. B.: “Qanun”, 2019.-542 s.

 362. Salamzadə Ərtegin. Təsviri sənətdə Heydər Əliyev obrazı. B.: 2019.-296 s.

 363. Sartre Jean-Paul. Varlıq və heçlik: fenomenoloji ontologiya təcrübəsi. B.: “Qanun”, 2019.-791 s.

 364. Saz amanatı. B.: 2016.-304 s.

 365. Selincer Cerom. Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan. B.: “Altun Kitab”, 2019.-111 s.

 366. Seyidəliyev Nizami. Heydər Əliyev və Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafı. B.: “Vektor”, 2020.-413 s.

 367. Səfərov Cəmil. Nəzəri mexanika. Gəncə.: “ATU”, 2020.-226 s.

 368. Sən indi hardasan, Məmməd İsmayıl. B.: “Şirvannəşr”, 2014.-262 s.

 369. Siemens Azərbaycanda. B.: “Mütərcim”, 2017.-100 s.

 370. Siqal Erik. Bir sevgi tarixçəsi. B.: “Altun kitab”, 2018.-175 s.

 371. Simenon Georges. Latış Pietr. B.: “Qanun”, 2019.-167 s.

 372. Siyasət elminə giriş. B.: “TEAS Press”, 2019.-416 s.

 373. Sufi hekayətləri. B.: “Altun kitab”, 2016.-256 s.

 374. Sultan Ağanisə. Kərkükdən Bakıya... B.: “Təknur”, 2019.-192 s.

 375. Sultanova Xanım. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti. B.: “Mütərcim”, 2020.-351 s.

 376. Şamilov Mehman. Kabel muftaları. B.: “Səda”, 2019.-515 s.

 377. Şeybler Süzanna. Gözəlçə. B.: “Altun kitab”, 2018.-224 s.

 378. Şəki. Biblioqrafik göstərici. Tarix-diyarşünaslıq materialları. B.: “Turxan”, 2019.-552 s.

 379. Şəmmədqızı Salidə. Dionisin qələbəsi. Təbriz.:2019.-202 s.

 380. Şərəfli ömrün bir səhifəsi: Tarix fakültəsi (1986-1990) B.: “Turxan”, 2019.-232 s.

 381. Şərifova S. Əriyən şam.Tehran.:” Nəğmeye Zendegi “,-2020,-170s.

 382. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Nəhcül-bəlağənin şərhi. Cild.6-7-8-9-10-11-12-13. B.: “Zərdabi Nəşr”, 2019.

 383. Şirinoğlu Vaqif. Türkiyə 1918-1920-ci illərdə: məğlubiyyətdən qələbəyə doğru ("Azərbaycan" qəzetinin materialları əsasında. 1918-1920). B.: “Avropa”, 2020.-190 s.

 384. Şirinov Əli. Universitet, əzizim mənim. Mingəçevir.: 2019.-152 s.

 385. Şirinova Dürdanə . Neftin, qazın emalı və neft-kimya sənayesində ətraf mühitin mühafizəsi. B.: “ADNSU”, 2020.-251 s.

 386. Şpilman Vladislav. Pianoçu. Varşava gündəlikləri. B.: “AltunKitab”, 2019.-224 s.

 387. Tağıyeva Mahrux. Fyodor Dostoyevski Azərbaycan dilində. B.: “Mütərcim”, 2020.-221 s.

 388. Tağıyeva Mahrux. Fyodor Dostoyevski yaradıcılığının Azərbaycanda tədqiqi tarixi. B.: “Mütərcim”, 2020.-255 s.

 389. Tağızadə Rəfail. Su üzərində bahar. B.: “Qanun”, 2019.-280 s.

 390. Tağı-zadə Təhminə. Biomexanika və kineziologiya-1. B.:2019.-149 s.

 391. Tahirzadə Əsğər. Modernizm və xəyali cəmiyyət. B.: “Zərdabi”, 2020.-147 s.

 392. Tanıdığımız və tanımadığımız Yaqub Mahmudov. B.: “Turxan”, 2019.-390 s.

 393. Tanpınar Ahmet. Aydakı qadın. B.: “Qanun”, 2019.-320 s.

 394. Tanpınar Ahmet Hamdi. Mahur bəstə. B.: “Qanun”, 2019.-222 s.

 395. Tapdıqoğlu Nazim. Ağdaş ensiklopediyası. Bakı,2020.-254 s.

 396. Tenenbaum Boris. Böyük Çörçill. B.: “Qanun”, 2019.-672 s.

 397. Təhməzli, R. Cənnət dərəsi.B.:” MM-S”,- 2019,-276s.

 398. Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadə. Biblioqrafiya. B.: “Turxan”, 2014.-120 s.

 399. Tolstoy Lev. Uşaqlıq. Yeniyetməlik. Gənclik. B.: “Altun Kitab”, 2019.-112 s.

 400. Tomarlı Güllü Eldar. Bir az sazdan, bir az sözdən. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-224 s.

 401. Tracy Brian. Maksimum nailiyyət: Uğur qazanmaq üçün gizli qüvvənizi azad edəcək strategiya və bacarıqlar. B.: “Qanun”, 2019.-191 s.

 402. Turizm sahəsində istifadə üçün ingiliscə-azərbaycanca lüğət. B.: “ATMU”, 2019.-377 s.

 403. Ulu baban kim olub? K. 4. (Arıxlı, Kolayır, Molla-Əhmədli, Bala Muğanlı, Hasanxocalı və Daşdıqullar kəndləri-XIX yüzilə aid kameral təsvirlər). B.: “Kooperasiya”, 2019.-63 s.

 404. Ulu baban kim olub?. K. 3. (Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri-XIX yüzilə aid kameral təsvirlər). B.: “Kooperasiya”, 2019.-63 s.

 405. Ustad Aşıq Cahangir. B.: 2015.-119 s.

 406. Uşaq anesteziologiyası. B.: “Təbib”, 2019.-123 s.

 407. Ümid Famil. Ay yetmiş yaşım. B.: “Pergament”, 2019.-111 s.

 408. Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev. Biobiblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2019.-388 s.

 409. Vens Eşli. İlon Mask: Tesla, SpaceX və möhtəşəm gələcəyin izi ilə. B.: “Altun kitab”, 2018.-416 s.

 410. Vern Jül. Yerin mərkəzinə səyahət. B.: “Altun kitab”, 2018.-128 s.

 411. Vəliyev Rauf. Mir Cəlal xatirələrdə. B.: “Zərdabi”, 2020.-181 s.

 412. Vian Boris. Qəbrinizə tüpürməyə gələcəyəm. B.: “Altun Kitab”, 2019.-144 s.

 413. Yaqub Mahmudovun tarixçilər məktəbi. B.: “Turxan”, 2019.-368 s.

 414. Yaqub Paşa. Gizli elmlər. B.: Zərdabi”, 2020.-214 s.

 415. Yusifli Vaqif. Qanadlandıq uçmağa. B.: “Mütərcim”, 2019.-142 s.

 416. Yusifov Mübariz. Nitq mədəniyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2019.-429 s.

 417. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri. Magistr təhsil səviyyəsi üçün. B.: 2018.-123 s.

 418. Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının fizioloji xüsusiyyətləri. B.: “Müəllim”, 2014.-72 s.

 419. Zamanova Sevda. Kimyəvi elementlər insan orqanizmində. I hissə. B.: “ADPU”, 2019.-278 s.

 420. Zeydan Curci. Kərbala dilbəri. B.: “Pergament”, 2019.-313 s.

 421. Zeynallı Könül. Bədii sənədli ədəbiyyatın xüsusiyyətləri: Anar yaradıcılığının materialları əsasında. B.: “Mütərcim”, 2019.-102 s.

 422. Zeynaloğlu Ənvər. Sirli əbədiyyətin astanasında. B.: “Pergament”, 2019.-222 s.

 423. Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə C. 6. B.: “Vətən”, 2019.-351 s.

 424. Zolya Emil. Dəyirmanın mühasirəsi. B.: “Qanun”, 2019.-79 s.