Not - Musiqi şöbəsinin nəşrləri.
  1. Qrammafon yazılarının təsviri və kataloqun təşkili /Tərt. ed.: T.R.Məmmədova.- Bakı, 1976.- 9 s.
  2. Fonoteka işçilərin kömək /Tərt. ed.: D.Şamilova, A.Malaxova, T.R.Məmmədova; Red. L.Qafurova.- Bakı, 1978.- 39 s.
  3. Kütləvi kitabxanalarda fonotekaların təşkili məsələləri /Tərt. ed.: T.R.Məmmədova.- Bakı, 1999.- V burax.- s. 60-74
  4. Qrammafon valları ilə işləyən kitabxanalara kömək: (Metodik tövsiyələr) /Tərt. ed.: T.R.Məmmədova.- Bakı, 1984.- 17 s.
  5. Rauf Hacıyev-70 //Kitabxana işçilərin kömək: (Təqvim) /Tərt. ed.: M.Nəsibova. Fikrət Əmirov-80: Biblioqrafik göstərici (Azərbaycan və rus dilində) /Tərt. ed.: T.R.Məmmədova.- Bakı, 2002.

<< Geri
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved