Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq şöbəsinin nəşrləri.
 1. H.Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində kitabxanaların vəzifələri (Metodik vəsait) /ixtisas red.: K.Tahirov; Tərt. ed.: D.Bayramov.- Bakı, 2005.- 49 s.
 2. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 2006: (Metodik materiallar toplusu) /Baş red.: K.Tahirov.- Bakı, 2004.- 155 s.
 3. Böyük vətən müharibəsində Qələbənin 60 illiyi və kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr (Metodik tövsiyələr) /ixtisas red. K.Tahirov; Tərt. ed.: D.Bayramov.- Bakı, 2005.- 20 s.
 4. Yusif Məmmədəliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr (Metodik vəsait) /ixtisas red. K.Tahirov; Tərt. ed.: M.Məmmədov.- Bakı, 2005.- 31 s.
 5. Fikrət Əmirovun anadan olmasının 80 illiyi ilə əlaqədar kitabxanaların vəzifələri (Metodik tövsiyələr) /Burax. məs. və ixtisas red. K.M.Tahirov; Tərt. ed.: M.Məmmədov; Redaktorlar: S.İsayeva, Z.Qulamova.- Bakı, 2003.- 16 s.
 6. Elçin-60: Elçin yaradıcılığının mədəni-maarif müəssisələrində təbliği (Metodik vəsait) /Buraxılışa məsul L.Qafurova; Red. Dilsuz.- Bakı.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 64 s.
 7. Paşa Qəlbinur-50: Paşa Qəlbinur yaradıcılığının mədəni-maarif və səhiyyə müəssisələrində təbliği (Metodik vəsait) /Tərtibçi müəllif B.Ələsgərov; Red. M.Hüseynova.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 32 s.
 8. Sədaqət Kərimova-50: Sədaqət Kərimovanın yaradıcılığının mədəni-maarif müəssisələrində təbliği (Metodik vəsait)/ Tərt. müəl.: B.Ələsgərov; Red. L.Qafurova.- Bakı, 2003.- 32 s.
 9. Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümü münasibətilə kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr (Metodik tövsiyələr) /Buraxılışa məs.: K.Tahirov; Tərt. ed. M.Məmmədov; Red. Y.Qaralıyev.- Bakı, 2001.- 9.
 10. Şəmsi Bədəlbəyli-90: Şəmsi Bədəlbəyli irsinin mədəni-maarif müəssisələrində təbliği (Metodik vəsait) /Tərt. ed.: B.Ələsgərov; Red. M.Məmmədov.- Bakı, 2001.-24 s.
 11. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 2005-ci il (Metodik materiallar toplusu) /Bakı, 2004.- 92 s.
 12. Hüseyn Cavidin anadan olmasının 120 illiyi və kitabxanaların vəzifələri (Metodik tövsiyələr) /Buraxılışa məsul K.Tahirov; Tərt. ed.: M.Məmmədov; Red. Y.Qaralıyev.- Bakı, 2003.- 28 s.

<< Geri
 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved