Kitabxanaşünaslıq elmi-tədqiqat şöbəsinin nəşrləri
  1. Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. 3-ci cild. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxanaları/M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası;Layihənin rəhbəri Ə.Qarayev;elmi redaktor S.Məmmədəliyeva; tərtibçi F.Məmmədov;redaktoru və buraxılışa məsul K.Tahirov; rəyçi L.Məmmədova.- Bakı, 2010.-372 s.

  2. Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. 4- cü cild. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. Bakı şəhərinin rayonları üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası;Layihənin rəhbəri Ə.Qarayev;elmi məsləhətçilər S.Məmmədəliyeva, L.Məmmədova; tərtibçi F.Məmmədov; redaktoru və buraxılışa məsul K.Tahirov; rəyçilər A.Xələfov, F.Babayev, G.Hüseynova, S.Abbasov.- Bakı, 2010.-782 s.

  3. Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. 5- ci cild.Azərbaycan Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları/ M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası;Layihənin rəhbəri Ə.Qarayev;elmi redaktor S.Məmmədəliyeva; tərtibçi F.Məmmədov;redaktoru və buraxılışa məsul K.Tahirov; rəyçilər L.Məmmədova, T.İsmixanova.- Bakı, 2011.- 612 s.


<< Geri
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved