Kitablar

   
 

 

Aqil. O, Xocalıdan idi [Mətn] :Bakı: Qanun, 2017.- 143 [1] s.: 20 sm.

 

Xocalı soyqırımı [Mətn] /[Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey.: A. Nağı [və b.] ; [naşir N. Həbibov] Genocide in Khojaly Геноцид в Ходжалы. Bakı: [s. n.], 2016.- 40 s.: gerb, fotoşək., 20 sm.

 

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 1 /V. Səmədov, R. Vəlizadə; ön sözün müəl. R. Hüseynov; baş elmi məsləhətçi A. Mustafayeva; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı: [s. n.] , 2014.- 341, [3] s.

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 2 /V. Səmədov, R. Vəlizadə; ön sözün müəl. R. Hüseynov; baş elmi məs. A. Mustafayeva; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı: [s. n.] , 2014.-373, [3] s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]; red. hey. A.Nağı [və b.]; [naşir N.Həbibov].- Bakı: [s. n.] 2014.- 36 s., [fotoşək., gerb] ill. 20 sm. Azf-281136

 

Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix haz. A.Nağı.- Bakı: [s. n.] 2014.- 120 s. fotoşək., gerb 20 sm. Azf-281128

 

 

 

Əyyub Nəriman. Şəhid Xocalı [Mətn] : [poema : şeirlər] /N. Əyyub ; red. O. Əfəndiyev. Bakı: Nərgiz, 2013.- 229, [1] s.: fotoşək., portr., 17 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

İftixar. Soyqırımı tarixinin dastanı (ikihissəli xronikal, dramatik mənzum tarixi dastanı) /İftixar; yekun sözun müəl., məsləhətçi və kitabın naşiri İ. Əliyev.- Bakı: Apostroff , 2013.- 159, [1] s.

Müslümqızı Səriyyə. Xocalı uşaqları - Qan içində qar çiçəyi povest /S. Müslümqızı ; red. Z. Şahsevənli ; ingilis dilinə çevirənlər N. Abbasova, A. Ağabəyli ; rus dilinə çevirəni A. Hüseynov ; rəssam - fotoqraf T. Cəfərov.-Bakı : Yazıçı , 2013.- 120 s.

 


Əsgəroğlu Ədalət. Xocam Xocalı! [Mətn] : /Ə. Əsgəroğlu ; red. Z. Əzəmət. Bakı: Ərgünəş, 2012.- 111, [1] s.: portr., fotoşək., 19 sm.

 

Xocalı XX əsrin soyqırımı [İzomaterial]  /layihənin rəhbəri Ə.Həsənov, A.Aslanov; tərtibçi red. Ə.Mehdiyev, V.Əliyev, D.İsmayilov; tərcüməçi C.Səfərov [və b.]; rəssam E.Aslanov; dizayner İ.Nəcəfquliyev; Azərb. Resp. Prezidenti Administrasiyası ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi; AzərTac, Bakı: 2012. I-38024

 

Quliyev Etibar Dilqəm oğlu. Xocalı - sağalmaz yaram mənim [Mətn] : [kitab Xocalı soyqırımının iyirminci ildönümünə həsr edilir] /E. Quliyev, A. Dilqəmqızı, D. Quliyev. Bakı: Mütərcim, 2012.- 120, [3] s.: fotoşək., 17 sm.

 

Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn] : ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı apardığı soyqırım siyasətinin xronologiyası /Ə. S. Məhərrəmzadə ; red. S. Hüseynov. Bakı: Adiloğlu, 2011.- 167, [1] s., [8] v. fotoşək.: portr., 21 sm.

Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Xocalı soyqırımı [26 fevral 1992 ] : şahidlərin dilindən: şahidlərin dilindən /Q. Paşayeva, H. Məmmədova; red. Ə. Qoşalı [Yolçuyev].- Bakı: Elm və təhsil , 2011.

Alıyev Vaqif. Xocalı göyərçinləri [Mətn]: faciə haqqında yarımçıq kitab /V.Alıyev; red. G.Xudiyeva; sponsor Kürdəmir rayon İcra Hakimiyyəti.- B.: [s.n.], 2011.- 76 s.

Qarabağ. Yaddaş[Mətn] /"Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s. , şək., xəritə. ; 22 sm

Cəbrayılov Üzeyir Cəbrayıl oğlu. Qanlı fevral[Mətn] /Ü.Cəbrayılov; red. Ə.Kəlbəcərli.- Bakı: [s.n.], 2010.- 159, [1] s.

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım [Mətn] S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- B.:Kitab aləmi; 2010. -15 s.

 

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.-B.: Kitab aləmi; 2010.- 16 s.

 Məmmədov Dadaş Nazim oğlu. Xocalı harayı [İzomaterial]: Xocalı faciəsi rəssam Nazim Məmmədovun gözləri ilə /D. N. Məmmədov; [red.V. Yusifli; foto. H. Quluzadə].-B.: [s.n.] , 2010. - 101, [4] s.
 

 

Soyqırım cinayəti [Mətn]: beynəlxalq aktlar normativ sənədlər müraciətlər və şərhlər toplusu /burax. məs. N. Abdullayev; red. H. İsgəndərov; [AZE Konsaltinq Qrup; Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi].-B., 2010.- 87 s.

Tapdıqoğlu Nazim. Xocalı soyqırımı-insanlıq əleyhinə olan cinayət /N. Tapdıqoğlu (tərt.) ; red. C. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti ; Azərbaycanşünaslıq Tədris -Mədəniyyət Mərkəzi.-Bakı : [s. n.] , 2010.- 22 s.

Tənha Təhməz Şəmkirli. Xocalı harayı [Mətn] poema /T. Tənha Şəmkirli; red. Ş. Səlimbəyli.-B.: Avropa, 2010.- 127 s.

 Xocalı soyqırımı rabitəçilərin yaddaşında [Mətn] /tərt. ed. C. Dostəli; red. M. Əmirov.- B.: [s.n.], 2009.- 143, [1] s.

 

Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi [Mətn]: yalanlar gerçəklər /Y.Qazıyev; nəşrə haz. M. Təkləli, R. Yılmaz; red. N. Qocayev, S. Arı.- Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu: [Nurlar NPM], 2009

Nərimanoğlu Məhəmməd. Türklərə qarşı törədilmiş erməni terrorunun qısa xronikası [Mətn] /M. Nərimanoğlu, B. Ənsər; red. R. Fərəcov.- B.: Adiloğlu, 2009. -187 s.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu.Türk dünyası və "Böyük Ermənistan" xülyası[Mətn] /V.Arzumanlı, X.Baxşəliyeva; elmi red. M.Qasımlı; ön sözün müəl. H.Çetin.- Bakı: [s.n.], 2008.- 238, [2] s.

Aşırlı Akif. Türkün Xocalı soyqırımı./А.Aşırlı; Red.: Ə.Həsənov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 152 s.

Əziz Boran. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri [Mətn] /B. Əziz; Elmi red.]M.Q. Abdullayev; Red. Ə. Ağalarov Rəyçi. F.F. İbrahimli və b.-B.: Azərnəşr, 2008.- 224 s.

 

Erməni terroru /baş məsləhətçi: E.Mahmudov; məsləhətçilər: F.Vahabov, Ş.Sayılov; tərt. E.Səmədov, E.Ağayev, A.Həsənoğlu; red. qrupu: F.Sadıqov [və b.]; ön söz Ə.Abdullayev.- Bakı: Vətən, 2005.- 168 s.

Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı.Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi[Mətn] /M.Ələkbərzadə; elmi red. və ön söz. N.Cəfərov; rəyçi. K.Şükürov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2005.-128 s.

Əliyev Cəlal Əlirza oğlu. Türklər, azərbaycanlılar, ermənilər: Tarixi həqiqətin soyqırımı/C.Əliyev, B.Budaqov; Red: R.Kərimova.- B.: Azərnəşr, 2003.- 72 s. 

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s.( Шехиды и шахиды. və Khodjali: Victims and Witnesses)

Xocalı Allahyar. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı.-Bakı: Azərbaycan, 1993. 72 s.

Erməni qəsbkarlığının qanlı fəsadları [Mətn] : Xocalı qətliamı /ideya rəhbəri, tərt. et. və ön söz. müəl. A. Xankişiyev ; red. A. Rəhimov ; [naşir R. Xan-Sayad oğlu].-Bakı: MBM, 2009.-83, [1] s.: fotoşək., 20 sm.

 

Müslümqızı Səriyyə. Ölümdən o yandakı Xocalı [Mətn] /S. Müslümqızı ; red. M. Nazimoğlu ; rəssam V. Ucatay.-Bakı: Şəms, 2006. 224 s.: fotoşək., 20 sm.

 

Kərimli Kərim. Xocalı- vəhşi əsrin vəhşi əsəri [Mətn]: [1992-2009] /K. Kərimli.-Bakı: Qanun, 2009. 158, [2] s.: fotoşək., portr., 20 sm.

 

Qırxqızlı, Qasım. Əsrin faciəsi-Xocalı [Mətn] /Qasım Qırxqızlı; Red.: H. Orucov.-Bakı: Şərq-Qərb, 1999 124 s.: portr., şəkilli, 22 sm.

Xocalı soyqırımı - 1992 [Mətn] : sənədlər, faktlar və xarici mətbuatda /layihənin rəhbəri E. Süleymanov ; baş red. A. Şəfiyev ; red. hey. N. Abdullayev və b.; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası ; Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzi; Azərbaycanda Miqrantların, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə İctimai Birlik. Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006. 582 s.: ill, fotoşəkilli, 30 sm.

Mammedov Sadır. Khojaly genocide [Text] /S. Mammedov ; editor E. J. Mammadov ; reviewers A. S. Hadjiali ; B. G. Najmi; Ministry of Education of Azerbaijan republic ; Baku Slavic University ; Educational Cultural Center of Azerbaijan Studies. Baku: RS Poliqraf, 2015.- 15, [1] р.: photo, 20 cm.

Mammadova Havva. The Khodjaly Genocide [Text] /H. Mammadova; editor. Q. Pashayeva; translator: J. Aliyev, F. Agazade.-Baku: Nurlan, 2009.- 111, [1] p.: ill., map., 20 sm.

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" [Mətn] : Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. L. Məmmədova, Rahid Ulusel ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi ; [tərc. ed. O. Məmmədov, S. Sadıxqızı].-Bakı: [s. n.], 2014.- 476, [3] s., [40] v. fotoşək.: portr., 25 sm.

Xəlilqızı, Əsli. Güllələnmiş uşaqlıq [Mətn] /Ə.Xəlilqızı; Red. M.Nazimoğlu; Tərcüməçilər. A.Qorina, N.Məmmədov, Dizayner. T.Gəncəliyev.-Bakı: Çaşıoğlu, 2007. 295s.: portr., 21 sm.

 

Zülfüqarlı, Məhərrəm Paşa oğlu. Dağlıq Qarabağda erməni terroru.-Bakı: Qanun, 2010. 35, [1] s.: 20 sm.

 

Xocalı soyqırımı-20 [Mətn] : biblioqrafiya /tərt. M. Məmmədova ; burax. məs. və ixt. red. K. Tahirov ; red. G. Səfərəliyeva ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: [s.n.], 2012.313, [1] s.: 20 sm.

 

Yaqublu Nəsiman. Xocalı qırğını.-Bakı: Azərnəşr , 1992. 128 s.

Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле [Текст] /науч. ред. Я. Махмудов; ред.-сост. Т. Мусаева, А. Мамедов; глав. консультант. О. С. Асадов; концультант. Н. Мамедов; НАН Азербайджана, Ин-т истории им А. Бакиханова.- Бишкек: Мегамедия, 2009.- 304 с., портр., карта.

Церцвадзе Феликс Эрастович. Забытый геноцид [Текст].- Нью-Йорк:Adegi Press. 2005.- 132 s.

Справедливость Ходжалам [Электронный ресурс]: 26 февраля, 1992 /Фонд Гейдара Алиева. Баку: [б.и.], 2015.- 112 с.: фотогр., карта, факс.,
 

Hocalı anıtı ve müzisi kompleksi [Metn] The Khojaly monument museum complex.- Ankara: Zirvestone, 2015.- 5 s.: resim, 17 sm.

Justice for Khojaly [Text]: february, 26, 1992 /Heydar Aliyev Foundation. Baku: [s.n.], 2015. 112, p.: photo; map, 31 cm. [2] .

Khojaly genocide [Text] /Embassy of the Republic of Azerbaijan Jakarta. Jakarta: [s.n.], 2015.- 44, [44] р.: map ; photo; tab., 21 cm.

 

Khojaly witness of a war crime [Text] : armenian in the dock /editor I. Peart, F. Maclachlan, T. Baghiyev ; trans.R. N. Bayramov. Cornwall: Ithaca Press, 2014.- 48, p.: portr., map, ill., 25

Hasanoglu Aygun. Armenian syndrome[Text] /A.Hasanoglu; trans. P.Fetullayeva; edit. A.Allahverdiyev; edit., author of foreword R.Mustafayev.- Baku: Adiloglu publishing house, 2009.- 439, [1] p.

The Armenia-Azerbaijan conflict[Text]: Konflik Armenia-Azerbaijan.[s.i.] [s.n.] 2009.- 94 p.

 

Suleymanov Elkhan. Khojaly genocide [Text] : million signatures-one demand /E. Suleymanov ; editor N. Abdullayev, N. Ahmadov etc. ; painter A. Husseinov ; design E. Talishkhanov. Baku: Abilov, Zeynalov & sons, 2007.- 290, [5] р.: photo, 21 cm.

Novruzoglu Rovshan. Karabakh: uncontrolled zone[Text]: in the occupied Azerbaijan territory: terrorism: transit and production of narcotics: buried nuclear wastes: trade centers of children and women captives: from the ecological to spiritual terror: training camps of terrorists: transit ways of mass destruction weapons: bacteriological and chemical research centers specified for military purposes /R.Novruzoglu, Y.Oguz; [edt. F.Poladova]Baku: Ozan; 2002.- 251, [1] p., [16] p.

La terreur armenienne-Terror de Armenia.- Baku: Gismet,, 2006.-168 p.

 

Série "Réalités sur le Karabagh"

 

LES CONSÉQUENCES DE L'AGRESSION ARMÉNIENNE CONTRE L'AZERBAÏDJAN

LE COMMENCEMENT DU CONFLIT DU KARABAGH

AKTIVITÉ DES ORGANISATIONS TERRORISTES ARMÉNIENNES CONTRE L'AZERBAÏDjAN

 GÉNOCIDE DE KHODJALY

 BRÈVE INFORMATION SUR L'HISTOIRE DU KARABAGH

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ana səhifə