Kitablar

   
 

 

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 1 /V. Səmədov, R. Vəlizadə; ön sözün müəl. R. Hüseynov; baş elmi məsləhətçi A. Mustafayeva; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı: [s. n.] , 2014.- 341, [3] s.

Səmədov, Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 2 /V. Səmədov, R. Vəlizadə; ön sözün müəl. R. Hüseynov; baş elmi məs. A. Mustafayeva; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı: [s. n.] , 2014.-373, [3] s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]; red. hey. A.Nağı [və b.]; [naşir N.Həbibov].- Bakı: [s. n.] 2014.- 36 s., [fotoşək., gerb] ill. 20 sm.   Azf-281136

 

Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix haz. A.Nağı.- Bakı: [s. n.] 2014.- 120 s. fotoşək., gerb 20 sm. Azf-281128

İftixar. Soyqırımı tarixinin dastanı (ikihissəli xronikal, dramatik mənzum tarixi dastanı) /İftixar; yekun sözun müəl., məsləhətçi və kitabın naşiri İ. Əliyev.- Bakı: Apostroff , 2013.- 159, [1] s.

Müslümqızı Səriyyə. Xocalı uşaqları - Qan içində qar çiçəyi povest /S. Müslümqızı ; red. Z. Şahsevənli ; ingilis dilinə çevirənlər N. Abbasova, A. Ağabəyli ; rus dilinə çevirəni A. Hüseynov ; rəssam - fotoqraf T. Cəfərov.-Bakı : Yazıçı , 2013.- 120 s.

Xocalı XX əsrin soyqırımı /layihənin rəhbəri Ə.Həsənov, A.Aslanov; tərtibçi red. Ə.Mehdiyev, V.Əliyev, D.İsmayilov; tərcüməçi C.Səfərov [və b.];  rəssam E.Aslanov; dizayner İ.Nəcəfquliyev; Azərb. Resp. Prezidenti Administrasiyası ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi; AzərTac, Bakı: 2012.    I-38024   

Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı.  Xocalı soyqırımı [26 fevral 1992 ] : şahidlərin dilindən: şahidlərin dilindən /Q. Paşayeva, H. Məmmədova; red. Ə. Qoşalı [Yolçuyev].- Bakı: Elm və təhsil , 2011.

Alıyev Vaqif.  Xocalı göyərçinləri [Mətn]: faciə haqqında yarımçıq kitab /V.Alıyev; red. G.Xudiyeva; sponsor Kürdəmir rayon İcra Hakimiyyəti.-  B.: [s.n.], 2011.-  76 s.

Cəbrayılov Üzeyir Cəbrayıl oğlu.Qanlı fevral[Mətn] /Ü.Cəbrayılov; red. Ə.Kəlbəcərli.- Bakı: [s.n.], 2010.- 159, [1] s.

Qarabağ. Yaddaş[Mətn] /"Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s. , şək., xəritə. ; 22 sm

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım [Mətn] S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- B.:Kitab aləmi; 2010. -15 s.

 

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.-B.: Kitab aləmi; 2010.- 16 s.

 Məmmədov Dadaş Nazim oğlu. Xocalı harayı [İzomaterial]: Xocalı faciəsi rəssam Nazim Məmmədovun gözləri ilə /D. N. Məmmədov; [red.V. Yusifli; foto. H. Quluzadə].-B.: [s.n.] , 2010. - 101, [4] s.
 

 

Soyqırım cinayəti [Mətn]: beynəlxalq aktlar normativ sənədlər müraciətlər və şərhlər toplusu /burax. məs. N. Abdullayev; red. H. İsgəndərov; [AZE Konsaltinq Qrup; Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi].-B., 2010.- 87  s.

Tapdıqoğlu Nazim. Xocalı soyqırımı-insanlıq əleyhinə olan cinayət /N. Tapdıqoğlu (tərt.) ; red. C. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti ; Azərbaycanşünaslıq Tədris -Mədəniyyət Mərkəzi.-Bakı : [s. n.] , 2010.- 22 s.

Tənha Təhməz Şəmkirli.  Xocalı harayı [Mətn] poema /T. Tənha Şəmkirli; red. Ş. Səlimbəyli.-B.: Avropa, 2010.- 127 s.

 Xocalı soyqırımı rabitəçilərin yaddaşında [Mətn] /tərt. ed. C. Dostəli; red. M. Əmirov.- B.: [s.n.], 2009.- 143, [1] s.

 

Qazıyev Yusif.Erməni məsələsi.- Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu: [Nurlar NPM], 2009

Nərimanoğlu Məhəmməd.  Türklərə qarşı törədilmiş erməni terrorunun qısa xronikası [Mətn] /M. Nərimanoğlu, B. Ənsər; red. R. Fərəcov.- B.: Adiloğlu, 2009. -187 s.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu.Türk dünyası və "Böyük Ermənistan" xülyası[Mətn] /V.Arzumanlı, X.Baxşəliyeva; elmi red. M.Qasımlı; ön sözün müəl. H.Çetin.- Bakı: [s.n.], 2008.- 238, [2] s.

Aşırlı Akif.Türkün Xocalı soyqırımı./А.Aşırlı; Red.: Ə.Həsənov.- Bakı: Nurlan, 2005.-  152 s.

 Əziz Boran. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri [Mətn] /B. Əziz; Elmi red.]M.Q. Abdullayev; Red. Ə. Ağalarov Rəyçi. F.F. İbrahimli və b.-B.: Azərnəşr, 2008.- 224 s.

 

Erməni terroru /baş məsləhətçi: E.Mahmudov; məsləhətçilər: F.Vahabov, Ş.Sayılov; tərt. E.Səmədov, E.Ağayev, A.Həsənoğlu; red. qrupu: F.Sadıqov [və b.]; ön söz Ə.Abdullayev.- Bakı: Vətən, 2005.- 168 s.

Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı.Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi[Mətn] /M.Ələkbərzadə; elmi red. və ön söz. N.Cəfərov; rəyçi. K.Şükürov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2005.-128 s.

Əliyev Cəlal Əlirza oğlu. Türklər, azərbaycanlılar, ermənilər: Tarixi həqiqətin soyqırımı/C.Əliyev, B.Budaqov; Red: R.Kərimova.-  B.: Azərnəşr, 2003.- 72 s. 

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s.( Шехиды и шахиды. və Khodjali: Victims and Witnesses)

Xocalı Allahyar. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı.-Bakı: Azərbaycan, 1993. 72 s.

Yaqublu Nəsiman. Xocalı qırğını.-Bakı: Azərnəşr , 1992. 128 s.

Исторические факты о деяниях армян на Азербайджанской земле [Текст] /науч. ред. Я. Махмудов; ред.-сост. Т. Мусаева, А. Мамедов; глав. консультант. О. С. Асадов; концультант. Н. Мамедов; НАН Азербайджана, Ин-т истории им А. Бакиханова.- Бишкек: Мегамедия, 2009.- 304 с., портр., карта.

Церцвадзе Феликс Эрастович. Забытый геноцид [Текст].- Нью-Йорк:Adegi Press. 2005.- 132 s.

Hasanoglu Aygun. Armenian syndrome[Text] /A.Hasanoglu; trans. P.Fetullayeva; edit. A.Allahverdiyev; edit., author of foreword R.Mustafayev.- Baku: Adiloglu publishing house, 2009.- 439, [1] p.

 

The Armenia-Azerbaijan conflict[Text]: Konflik Armenia-Azerbaijan.[s.i.] [s.n.] 2009.- 94 p.    

Novruzoglu Rovshan.  Karabakh: uncontrolled zone[Text]: in the occupied Azerbaijan territory: terrorism: transit and production of narcotics: buried nuclear wastes: trade centers of children and women captives: from the ecological to spiritual terror: training camps of terrorists: transit ways of mass destruction weapons: bacteriological and chemical research centers specified for military purposes /R.Novruzoglu, Y.Oguz; [edt. F.Poladova]Baku: Ozan; 2002.- 251, [1] p., [16] p.

La terreur armenienne-Terror de Armenia.- Baku: Gismet,, 2006.-168  p.

 

Série "Réalités sur le Karabagh"

 

LES CONSÉQUENCES DE L'AGRESSION ARMÉNIENNE CONTRE L'AZERBAÏDJAN

LE COMMENCEMENT DU CONFLIT DU KARABAGH

AKTIVITÉ  DES ORGANISATIONS TERRORISTES ARMÉNIENNES CONTRE L'AZERBAÏDjAN

 GÉNOCIDE DE KHODJALY

 BRÈVE INFORMATION SUR L'HISTOIRE DU KARABAGH

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ana səhifə