Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 2013 - OKTYABR

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və

turizm haqqında yeni

ədəbiyyat

 

 

 

 

Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi

 

 

Oktyabr - 2013

 

 

 

BAKI-2013

 

 

Başredaktor və buraxılışa məsul:

K.Tahirov

Buraxılışı hazırlayanlar: 

Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi

Redaktorlar: 

D.Sadıxova, N.Səlimova

 

 

Я19:Ч

М45

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 86 s.

 

 

 

 

 

© M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2013. 

M

 

 

F.Axundov F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsinin 2006-cı ilin aprеl ayından tərtib etdiyi “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yеni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 2009-cu ilin fevral ayından yeni təşkil olunmuş Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən hazırlanır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitabxanaya daxil olan bəzi yeni kitablar, jurnal və qəzet səhifələrində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat vеrməkdir.   

Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə kitablarla yanaşı, bəzi jurnal məqalələri da əhatə olunmuşdur. Eyni zamanda mütəxəssislərin istifadəsini asanlaşdırmaq üçün kitabların şifrələri də verilmişdir.

Vəsaitdə qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

 

Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 29

Е-mail: [email protected]

Tel.: 493 98 96

 

 

 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi


 

MƏDƏNİYYƏT

 

 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar

 

1. *Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 14 oktyabr 2013-cü il //Azərbaycan.- 2013.- 15 oktyabr.- S.1.

2.*Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyinin qeyd edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 oktyabr 2013-cü il //Azərbaycan.- 2013.- 30 oktyabr.- S.1.

_________

 

3. *Rasizadə, A. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının “Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı” adlandırılması haqqında: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: qərar № 287, 4 oktyabr 2013-cü il //Azərbaycan.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 3.

4. *Rasizadə, A. “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: qərar № 280, 2 oktyabr 2013-cü il //Azərbaycan.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 5.

5. *Rasizadə, A. “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: Qərar № 294; 8 oktyabr 2013-cü il //Azərbaycan.- 2013.- 23 oktyabr.- S.3.

_________

 

6. *Abdullayeva, S. “Qarabağın mədəni irsini qoruyaq” mövzulu tədbir təşkil edilib: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //525- ci qəzet.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 2.

7. *Azərbaycan 10 ildə: inkişafın mənzərəsi: Ölkəmizin sosial, iqtisadi və mədəni həyatında əldə etdiyi mühüm nailiyyətlər: Bakı Sərgi Mərkəzində nümayiş olunur //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 3.

8. *Bakıda Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və UNESCO üzrə Milli Komissiyanın birgə seminarı keçirilir: [UNESCO-nun Dünya İrs Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2013.- 30 oktyabr.- S.6.

9. *Fəxriyyə. Bakıda Beynəlxalq Kulinariya Günü qeyd edildi: [“Astoriya Bakı” hotelində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 9.

10. *Fərəcov, S. “Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət”: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində eyniadlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 3.

11. *Fərəcov, S. “Turan Cavid xatirələrdə”: [Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində görkəmli mədəniyyət xadiminin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilən eyniadlı tədbir keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 5.

12. *“Qarabağın mədəni irsini qoruyaq” mövzusunda tədbir keçirilmişdir: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2013.- 1 oktyabr.- S.3.

13. *Qaraca, B. Güclü dövlətə, işıqlı gələcəyə, sürətli inkişafa səs verdik: [2013-cü ilin 9 oktyabr Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində ayrı-ayrı tanınmış insanların, görkəmli mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin fikirləri] //Azərbaycan.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 10.

14. *Qarayeva, P. Macarıstanda keçirilən festivalda ermənilər tərəfindən cəhd olunmuş təxribatın qarşısı alınmışdır: [“Mədəniyyət körpüsü - 2013” adlı beynəlxalq festivalda ölkəmizi Azərbaycan-Macar Gənclər Birliyi təmsil etmişdir] //Azərbaycan.- 2013.- 6 oktyabr.- S. 2.

15. Qurbanova, K. Bölgənin fəxrləri: [Zaqatala Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin tabeliyində olan xalq kollektivlərinin fəaliyyəti haqqında] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 49.

16. *Mədəniyyət və turizm naziri Sumqayıt şəhərində vətəndaşları qəbul etmişdir: [nazir Əbülfəs Qarayev] //Azərbaycan.- 2013.- 5 oktyabr.- S.8.

17. *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində görüş: [Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının 90 illik yubileyində iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlmiş xarici nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə] //Azərbaycan.- 2013.- 1 oktyabr.- S.7.

18. *Mükərrəmoğlu, M. Bakı: gözəlləşən diyar...: [paytaxtımızın sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2013.- 27 oktyabr.- S. 8.

19. Ömərov, V. Azərbaycan – Türkiyə mədəni inteqrasiyasında Ulu öndər Heydər Əliyevin rolu //Səs.- 2013.- 8 oktyabr.- S. 15.

20. *“Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2008-2013)” ikicildliyi çapdan çıxmışdır: [layihənin rəhbəri mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevdir] //Azərbaycan.- 2013.- 12 oktyabr.- S. 7.

21. *“Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət. 2008-2013” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [layihənin rəhbəri, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevdir] //Azərbaycan.- 2013.- 15 oktyabr.- S. 4.

22. *Seyid Yəhya Bakuvi: tolerantlığın ifadəsi UNESCO-da azərbaycanlı mütəfəkkirə həsr edilmiş simpozium keçirilib //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 10.

23. Süleymanov, M. Milli mədəniyyətimizin təməl prinsiplərinin sosial-mədəni sahəyə tətbiqi //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 68-71.

24. *Şəkidə “Şəhər Günü” təntənə ilə qeyd edilib: [şəhərdə keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 8.

25. Turan Cavidin 90 illik yubileyi qeyd edilib: [C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyində] //P.S.Elm, təhsil və həyat.- 2013.- 17-24 oktyabr.-S.12.

26. *Verdiyeva, G. Qardaş xalqların mədəniyyəti: [özbək musiqisinin tədqiqatçısı, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Gülnar Verdiyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Savalan Fərəcov //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 15.

27. *Zərbəliyev, C. “Qarabağın mədəni irsini qoruyaq”: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə eyni mövzuda tədbir keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 5.

28. *Zərbəliyev, C. Bütün xahiş və təkliflər nəzərdən keçiriləcək: Mədəniyyət və turizm nazirinin vətəndaşlarla növbəti görüşü Sumqayıtda gerçəkləşdi //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 6.

29. *Zərbəliyev, C. Xocalı – Gədəbəy mədəniyyəti: Qədim mədəniyyət tariximizdən //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 15.

30. *Zərbəliyev, C. Leylatəpə mədəniyyəti: Qədim mədəniyyət tariximizdən //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 11.

31. *Zərbəliyev, C. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 4.

32. *Zərbəliyev, C. Mədəniyyətə qayğı dövlətin diqqət mərkəzindədir: [Qobustan rayonunda Mədəniyyət evi əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 8.

33. *Zərbəliyev, C. Seyid Yəhya Bakuviyə həsr olunmuş konfrans Livan mətbuatında: [Bakıda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və AMEA-nın birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən eyniadlı elmi konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 11.

Zaqatalada “Avropa irs günləri”

 

34. Abdullayeva, S. Avropa İrs Günləri Azərbaycan bölgələrində təntənəli qeyd olunur: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə] //525- ci qəzet.- 2013.-2 oktyabr.- S. 7.

35. *Miriyev, A. Zaqatalada Avropa irs günləri: Mədəniyyət müəssisələrində, qoruqlarda“Açıq qapı” günləri, muzey və rəsm qalereyalarında “Mədəniyyət abidələrimiz” mövzusunda fotosərgilər təşkil olunub //Palitra.- 2013.- 1 oktyabr.- S. 11.

36. *Zaqatalada “Avropa irs günləri”:[Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə eyniadlı layihənin qeyd olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 5.

 

 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR

 

37. *Abdullayeva, F. “Böyük İpək Yolu ilə turizm”: Azərbaycanın turizm imkanları Özbəkistan paytaxtında sərgilənir //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 9.

38. *Abdullayeva, F. Daşkənd sərgisində Azərbaycanın stendi maraqla qarşılanıb: [Azərbaycanın turizm imkanlarının Özbəkistanın paytaxtında keçirilən “Turizm İpək Yolunda” ənənəvi beynəlxalq yarmarkasında nümayiş etdirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 9.

39. *Abdullayeva, F. Daşkənddə “Plov bayramı”nda Azərbaycan mətbəxinin təqdimatı //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 9.

40. *Abdullayeva, F. Rusiya televiziyasında “Müslüm Maqomayev. Qar üzərində ürək” sənədli filmi nümayiş olunub: [Mixail Roqovoyun quruluşunda] //Azərbaycan.- 2013.- 8 oktyabr.- S.12.

41. *Abdullayeva, F. Yekaterinburqda Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin dəstəyi ilə “Azərbaycan Respublikası” mövzusunda daimi sərgi ekspozisiyası açılmışdı: [ekspozisiyada ümummilli lider Heydər Əliyev, Azərbaycan dövlətinin tarixi, mədəni irs, incəsənət haqqında kitablar və s. nümayiş olunmuşdur] //Azərbaycan.- 2013.- 18 oktyabr.- S.13.

42. *Abdullayeva, S. Azərbaycan kitabları dünyanın ən böyük sərgi-yarmarkasında: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə dünyanın ən böyük kitab sərgi-yarmarkası (Frankfurter Buchmesse) keçiriləcək] //525-ci qəzet.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 7.

43. *Abdullayeva, S. Türkiyə efirində “Azərbaycandan əsən rüzgarlar”: [Türkiyənin ekranlarında Azərbaycanın musiqi mədəniyyətindən bəhs edən canlı televiziya proqramı haqqında] //525-ci qəzet.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 7.

44. *Abdullayeva, S. Vyanada gənc azərbaycanlı rəssamın sərgisi açılıb: [İslam Həsənəlizadənin] //525 -ci qəzet.- 2013.- 5 oktyabr.- S.17.

45. *Almaniya telekanalında Azərbaycan haqqında sənədli film: Almaniyanın “3sat” telekanalında tarixi “İpək Yolu” başlıqlı silsilə verilişlər sırasında Azərbaycan haqqında sənədli film yayımlanmışdır //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 8.

46. *Amerika Ticarət Palatası Bakıda bal təşkil edib: [“Fairmont Baku” hotelində təşkil olunmuş tədbirdə “Jan” modalar atelyesinin yeni kolleksiyası və “Ant Hill”dən “Faro” zinət əşyaları nümayiş etdirilib] //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 5.

47. *Azərbaycan filmləri Braziliyada: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və respublikamızın Braziliyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə] //Azərbaycan.- 2013.- 15 oktyabr.- S.10.

48. *Azərbaycan kitabları beynəlxalq sərgidə: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Almaniyanın Frankfurt şəhərində] //Azərbaycan.- 2013.- 23 oktyabr.- S.11.

49. *Azərbaycan nümayəndə heyəti Çexiyada film festivalında: [ölkədə keçirilən “Karlovı Varı Tourfilm” beynəlxalq festivalında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları Nazim Səmədov və Cahangir Məmmədov iştirak edir] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 2.

50. *“Azərbaycan – tolerantlıq məkanı”: BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında fotosərgi //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 6.

51. *Azərbaycanın müstəqillik günü Daşkənddə qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 11.

52. Azərbaycanlı alimlər Qazaxıstanda keçirilmiş beynəlxalq konfransda iştirak ediblər: [“XII əsr Qazaxıstanda İslam elmi və mədəniyyətinin tərəqqisi” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] //Səs. - 2013.- 19 oktyabr.- S. 12.

53. *Azəri, L. Riqada azərbaycanlı yazıçının pyesi tamaşaya qoyulub: [Latviyanın paytaxtında azərbaycanlı gənc yazıçı və kinodramaturq Nərgiz Bağırzadənin “Face Book. Post Scriptum” pyesi əsasında hazırlanmış tamaşanın premyerasının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 6.

54. *“Bakı haqqında xatirələr”: [Londonda ingilis dilində çap edilmiş Azərbaycan paytaxtının mədəni həyatı və arxitekturası haqqında materialları özündə əks etdirən (“Memories of Baku”) kitabın təqdimat mərasimi keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 10.

55. *Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin şagirdləri beynəlxalq festivalda: [Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində keçirilən “Avropanın sevinci” beynəlxalq uşaq festivalında azərbaycanlı uşaqların iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 5.

56. *Bakı moldovalı rəssamların əsərlərində: [“Qalereya 1969” salonunda moldovalı rəssamların sərgisi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 6.

57. *Bakı Uşaq Teatrının direktoru İranda ustad dərsləri keçib: [İranın Mərivan şəhərində keçirilən VIII Beynəlxalq meydan tamaşaları festivalında ölkəmizi Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Soltan təmsil etmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 5.

58. Bakıda Mayami Beynəlxalq Qısametrajlı Filmlər Festivalının ən yaxşı ekran əsərləri nümayiş etdirilir //Səs.- 2013.- 19 oktyabr.- S. 12.

59. *Bokova, İ. “Mədəniyyət əməkdaşlığımızın flaqmanıdır”: [YUNESKO-nun baş direktoru İrina Bokovanın “Trend”ə müsahibəsi] //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 9 oktybar.- S.10.

60. *Boluda I Beynəlxalq Koroğlu festivalı: [tədbirdə Azərbaycanın millət vəkilləri Qənirə Paşayeva, Aqil Abbas da iştirak edib] //525-ci qəzet.- 2013.- 31 oktyabr.- S.7.

61. *Braziliyada Azərbaycan filmləri nümayiş olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə bu ölkədə milli filmlərimizin nümayişi təşkil edilmişdir] //Palitra.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 12.

62. *Ceyhun. Tarixdə və arxeologiyada təbii boyaq: [Fransada keçirilən eyniadlı 32-ci beynəlxalq konfransda ölkəmiz də təmsil olunmuşdur] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 11.

63. Cəfərov, E. Sənətin təntənəsi yaxud V Tbilisi Beynəlxalq Teatr Festivalından qeydlər //Kaspi.- 2013.- 12-14 oktyabr.- S. 10-11.

64. *Cənubi Afrika Respublikasında keçirilən yarmarkada Azərbaycan guşəsi: [ölkənin Yohannesburq şəhərində təşkil olunmuş yarmarkada ölkəmizin tarixini və müasir dövrünü əks etdirən fotoşəkillər, xalçalar mədəniyyətimizin nümunələri və s. sərgilənib] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 10.

65. *Ekoloji mədəniyyət və ətraf mühitin qorunması: [Azərbaycanın Belarusun paytaxtı Minskdə MDB ölkələri alimlərinin eyni mövzuda keçirilən VIII forumunda təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 4.

66. Əbilov, M. Unudulmaz görüşlər: [Hacıqabul rayonunda Ukrayna Dövlət Akademik Rəqs Kollektivinin çıxışı haqqında] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 44-45.

67. *Əliyev, E. “TRT həm də Azərbaycanın kanalıdır”: [TRT-nin baş direktoru İbrahim Şahin “Odlar Yurdu” Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə “Fəxri doktor” adına layiq görülüb] //Zaman.- 2013.-1 oktyabr.- S.2.

68. *Əliyev, Ə. Parisdə Azərbaycanın sədrliyi ilə UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin büro iclası keçirilmişdir: [mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin sədrliyi ilə] //Azərbaycan.- 2013.- 30 oktyabr.- S.6.

69. *Filmlərimiz Braziliyada nümayiş olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə bu ölkədə milli filmlərimizin nümayişi təşkil edilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 5.

70. *Firəngiz Əlizadə Amerika – Almaniya layihəsində: [görkəmli amerikalı bəstəkar Con Keycin 100 illiyi münasibətilə Almaniyanın və Amerika bəstəkarlarının iştirak etdiyi “Mega-music” layihəsinə bəstəkarımızın da əsərləri daxil edilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 5.

71. *Frankfurt sərgisində ulu öndərə həsr olunmuş nəşrin təqdimatı: [Almaniyada keçirilən beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında “Heydər Əliyev adına” kitab-albomun təqdimatı keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 5.

72. *Hami, H. “Mədəniyyət insanların bir-birini başa düşməsindən başlayır”: [Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı səfiri Həsən Hami ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 11.

73. *Hümbətov, İ. Azərbaycanın kitab mədəniyyəti dünyanın ən böyük sərgisində: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmiz altıncı dəfə Frankfurt yarmarkasında təmsil olunur //Mədəniyyət. - 2013.- 11 oktyabr.- S. 8.

74. *Xəzəryanı ölkələrin rəssamları Bakıda bir araya gəliblər: [V.Səmədova adına sərgi salonunda açılan sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 4.

75. *İçərişəhərdə “İki xalqın dostluğu”: [Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzinin “Sozvezdie” yaradıcı gənclər klubunun üzvlərinin eyniadlı sərgi təşkil etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 2.

76. *“İpək Yolunda türk dünyasının ortaq mədəni irsi”: [Türk Ocaqları Təşkilatında eyni mövzuda keçirilən konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 6.

77. İsmayıl Serageldin: “Misir Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması faktını qəbul edir və BMT qətnamələrin icrasını istəyir”: [İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmayıl Serageldinlə müsahibə] /müsahibəni apardı Pərvin //525 -ci qəzet.- 2013.- 3 oktyabr.- S. 5.

78. *İsmayılov, O. İngiltərə – Azərbaycan Cəmiyyətinin həmsədri Lord Freyzerin xatirə gecəsi keçirilmişdir: [Cəmiyyətin həmsədri, professor Nərgiz Paşayevanın təşkilatçılığı ilə Londonda] //Azərbaycan.- 2013.- 26 oktyabr.- S. 5.

79. *İsrailin Netanya şəhərində Xocalı haqqında səyyar fotosərgi açılıb //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 6.

80. *Kaseinov, D. “Türk mədəniyyətinin bütün palitrasını, zənginliyini göstərməyə çalışırıq”: [TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinovla müsahibə] /müsahibəni apardı Sultanova Mehparə //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 7.

81. *Kuban, U. Geriyə baxanda, ikinci dönəm: [“Laçın keçidi” filminin rejissoru Uğur İlhan Kuban ilə müsahibə] /müsahibəni apardı T. Abdin //Ədalət.- 2013.- 12 oktyabr.- S. 15.

82. *Qazaxıstanda türkdilli xalqların mədəniyyət festivalı: [festivalda Şimali Qazaxıstan vilayətindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi kollektivləri iştirak etmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 15.

83. *Qədiroğlu, M. Ukrayna azərbaycanlıları prezident seçkilərində mütəşəkkil iştirak edəcək: [Sumı şəhərində Azərbaycan – Ukrayna dostluğuna həsr olunmuş konsert keçirilib] //Azərbaycan.- 2013.- 2 oktyabr.- S.7.

84. *“Qərb və Şərqin qapısı”: [Daşkənddə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Özbəkistan mətbuatında ölkəmiz haqqında məqalə müsabiqəsini elan etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 5.

85. *Liviya qəzeti Azərbaycanın muğam sənətindən yazıb //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 7.

86. Mahnı teatrında yapon musiqisi səsləndirilib //525-ci qəzet. - 2013.- 29 oktyabr.- S.7.

87. *Mədəniyyət işçiləri Belarusa səfər ediblər: [Mədəniyyət Müəssisələri işçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzinin direktoru Ramazan Şabanovun başçılığı ilə nümayəndə heyətinin Belarusa səfəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 4.

88. *Mədəniyyət və turizm naziri məşhur fransız aktyoru ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayevin Bakıda səfərdə olan Jerar Depardye ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 3.

89. *“Mənim məhəbbətim Azərbaycan!”: [Riqa Pedaqoji Cəmiyyətində latviyalı fotorəssamların işlərindən ibarət eyniadlı sərgi keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 12.

90. *Miriyev, A. Ukraynada Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsi təbliğ edilir //Palitra.- 2013.- 3 oktyabr.- S. 11.

91. *Monako knyazı Azərbaycanın Venesiya Biennalesindəki pavilyonunu ziyarət etmişdir: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilən pavilyonda Azərbaycanın 6 müasir rəssamının incəsənət nümunələri vasitəsilə milli-mədəni irsimiz təqdim edilir] //Azərbaycan.- 2013.- 18 oktyabr.- S.10.

92. *Monako knyazı Venesiya Biennalesində ölkəmizin pavilyonuna baş çəkib: [55-ci Venesiya Biennalesində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə “Ornamentlər” devizi altında təqdim edilən pavilyon haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 2.

93. *Moskvada “Yeddi gözəl” tamaşası: [Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının kollektivi Rusiya Dövlət Akademik Kiçik Teatrının səhnəsində Nizami Gəncəvinin eyniadlı poeması əsasında səhnələşdirilmiş tamaşanı nümayiş etdirmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 2.

94. *Musiqimiz Avropanı heyrətə gətirdi: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın incəsənət ustalarının İtaliya səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 29 oktyabr.- S.11.

95. *“Müxtəlif mədəniyyətlər – vahid dünya”: Azərbaycanın gənc rəssamları Daşkənddə beynəlxalq müasir incəsənət biennalesində iştirak ediblər //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 16.

96. “Müxtəlif mədəniyyətlər – vahid dünya”ya Azərbaycan alimləri də qatılıblar: [Ozbəkistan paytaxtında keçirilən eyniadlı VII Daşkənd Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi çərçivəsində] //525-ci qəzet.- 2013.- 29 oktyabr.- S.7.

97. *“MDB ölkələrinin “Böyük İpək Yolu”: [Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən “MDB ölkələrinin “Böyük İpək Yolu” - beynəlxalq tarix-mədəniyyət layihəsi” adlı mədəniyyət-turizm forumunda Azərbaycandan da nümayəndələr iştirak etmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 4.

98. *Nərimanoğlu, M. “Qarabağ şikəstəsi” Latviya prezidenti tərəfindən “səma musiqisi” adlandırıldı: [Xalq artisti Səyavuş Kəriminin rəhbərlik etdiyi “Qarabağ” muğam qrupu Riqada keçirilən konsertdə] //Azərbaycan.- 2013.- 23 oktyabr.- S.9.

99. *Niftəliyev, E. Vyanada ARDNŞ-in Avstriyadakı nümayəndəliyinin yaradılmasının 5 illiyi və Neftçilər gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilmişdir: [tədbirdə Azərbaycan mədəniyyəti, musiqisi, xalçaçılıq, milli mətbəx və neft tarixini əks etdirən xüsusi hazırlanmış videoçarxlar və sənədli filmlər mütəmadi nümayiş etdirilmişdir] //Azərbaycan.- 2013.- 5 oktyabr.- S.7.

100. *Ölkəmiz Fransada foto-kulinariya festivalında təmsil olunub //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 12.

101. *Ölkəmiz Mərakeşdə beynəlxalq uşaq festivalında iştirak edib: [ölkənin paytaxtı Rabat şəhərində keçirilən ikinci beynəlxalq uşaq festivalında Azərbaycanı Rəvan və Fərəhnaz Məmmədbəylilər təmsil etmişlər] //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 8.

102. Ömərov, V. Azərbaycan – Çexiya mədəni əməkdaşlığı: XX əsrin ikinci yarısından sonra və müstəqillik illərində //Səs.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 23.

103. Ömərov, V. Azərbaycan – Türkiyə mədəni inteqrasiyasında yeni mərhələ //Səs.- 2013.- 12 oktyabr.- S. 15.

104. *Ömərov, V. Azərbaycan – Türkiyə mədəni inteqrasiyası müstəqillik illərinin ilk dövründə //Səs.- 2013.- 6 oktyabr.- S. 23.

105. Ömərov, V. Azərbaycan – Türkiyə mədəni inteqrasiyası tarixi (milladdan öncə VII-I minilliklərdən XVI əsrə qədər) //Səs.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 15.

106. Ömərov, V. Azərbaycan – Türkiyə teatr əlaqələri (sovet dövrü) //Səs.- 2013.- 19 oktyabr.- S. 15.

107. *Ömərov, V. Azərbaycan – YUNESKO əməkdaşlığının inkişafında ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın xidməti //Səs.- 2013.- 3 oktyabr.- S. 23.

108. Ömərov, V. Azərbaycan və Türkiyə mədəni əlaqələri (sovet dövründə) //Səs. - 2013.- 4 oktyabr.- S. 23.

109. Ömərov, V. Azərbaycanın sovet dövründə (XX əsrin I yarısı) Rusiya və digər ölkələrlə beynəlxalq mədəni əlaqələri //Səs.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 15.

110. Ömərov, V. XX əsrin əvvəllərində AzərbaycanRusiya mədəni əlaqələri //Səs.- 2013.- 31 oktyabr.- S. 15.

111. *Ömərov, V. Müstəqillik illərində Azərbaycanla Bolqarıstanın mədəni əməkdaşlığı //Səs.- 2013.- 1 oktyabr.- S. 23.

112. *Öztekin, M. “Rejissor filmin ağasıdır”: [“Mahmud və Məryəm” filminin rejissoru Mehmet Ada Öztekin ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Q.Turalı //Ədalət.- 2013.- 2 oktyabr.- S.8.

113. *Parisdə Azərbaycanın mədəniyyət və turizm nazirinin sədrliyi ilə UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin büro iclası keçirilir //Azərbaycan.- 2013.- 29 oktyabr.- S.4.

114. *Parisdə UNESCO Hökumətlərarası Komitəsinin büro iclası keçirilib: İclasa Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev sədrlik edib //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 3.

115. *Paytaxtımız əcnəbi rəssamların gözü ilə: [moldovalı rəssamların Bakıya yaradıcılıq səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 5 oktyabr.- S.12.

116. *Professor Nərgiz Paşayeva: Lord Freyzer Azərbaycan ilə Britaniya arasında mədəni və humanitar təmasların genişlənməsi işinə böyük töhfələr vermişdir: [bu sözləri Londonda Lord Freyzerin xatirə gecəsində iştirak edən İngiltərə-Azərbaycan Cəmiyyətinin ölkəmiz tərəfindən həmsədri demişdir] //Azərbaycan.- 2013.- 26 oktyabr.- S. 5.

117. *Rəis, X. Bakıya gedən qayıtmaq istəmir: [“Mahmud və Məryəm” filmində Mahmud rolunu oynayan Aras Bulut İynemlinin Türkiyə mətbuatına Azərbaycanla bağlı verdiyi müsahibəsi] //Kaspi.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 13.

118. *Rus Dram Teatrının Moskva səfəri başa çatıb //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 8.

119. *Sadiq, M. Bakıda Macarıstanın turizm şirkətlərinin təqdimatı: [“Atatravel” MMC-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 11.

120. *Seyidov, V. Frankfurt beynəlxalq kitab sərgisində ulu öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə] //Azərbaycan.- 2013.- 15 oktyabr.- S.11.

121. *Tbilisidə Azərbaycan gecəsi //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 6.

122. *Tələbələrimiz beynəlxalq mədəniyyət festivalında: [Çin Xalq Respublikasında keçirilən festivalda Azərbaycanın mədəniyyəti, təbiəti və reallıqlarını əks edən fotoşəkillər, musiqi alətləri, milli geyimlər, əl işləri, həmçinin ölkəmizin turizm imkanları nümayiş etdirilib] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 8.

123. *Təl-Əvivdə “Xocalıya ədalət” mövzusunda fotosərgi açılmışdır //Azərbaycan.- 2013.- 24 oktyabr.- S.2.

124. *Vyanada Azərbaycanın Müstəqillik Gününə həsr olunmuş konsert //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 4.

125. *“Yeddi gözəl” Moskvada: [Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının kollektivinin Moskvaya səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 5 oktyabr.- S.12.

126. *Yekaterinburqda ölkəmizə həsr olunmuş sərgi: [Yekaterinburq şəhər kitabxanasında Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin dəstəyi ilə “Azərbaycan Respublikası” mövzusunda daimi fəaliyyətdə olan sərgi ekspozisiyasının açılış mərasimi keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 3.

127. *Zərbəliyev, C. Mədəni irs sahəsində dünya təcrübəsi: [“Park İnn” mehmanxanasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və UNESCO üzrə Milli Komissiyanın birgə təşkilatçılığı ilə treninq-seminar işə başlamışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 4.

 

Bax: 207, 213-216, 219, 224, 225, 228, 243, 245, 255, 272, 277, 286, 329-332, 335, 337, 341-345, 372, 373, 379, 385, 403, 411, 424, 425, 438

 

 

TÜRKSOY-un 20 illik yubileyi

 

128. Abdullayeva, S. TÜRKSOY-un 20 illiyi silsilə tədbirlərlə qeyd edilir //525 -ci qəzet.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 7.

129. *Azərbaycanlı bəstəkarın əsəri TÜRKSOY-un yubiley konsertində: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcovun “Türk şöleni” uvertürası] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 2.

130. *Bayramov, O. Ankarada TÜRKSOY-un 20 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmişdir: [Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı ilə] //Azərbaycan.- 2013.- 4 oktyabr.- S.4.

131. *Sultanova, M. Türk mədəniyyətinin bayramı: Ankarada TÜRKSOY-un 20 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 3.

132. *Sultanova, M. Türk dünyasının mədəniyyət zirvəsi: TÜRKSOY-un 20 illik yubileyi qardaş ölkələrin rəsmilərini, mədəniyyət və sənət adamlarını bir araya gətirdi //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 8.

133. Sultanova, M. Türk mədəniyyətinin bayramı: Ankarada Türksoyun 20 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edildi //Ekran-efir.- 2013.- 11 oktyabr.- S.7.

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

 

134. *Azərbaycanın birinci xanımının dəstəyi ilə Pakistanın bir neçə əyalətində Qurban bayramı münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilmişdir: [UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın] //Azərbaycan.- 2013.- 18 oktyabr.- S.10.

135. *Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanı İtaliyanın regionlarında daha yaxından tanıtmaq üçün yeni layihənin həyata keçirilməsinə başlamışdır: [Azərbaycanın incəsənət ustaları ölkəmizin zəngin mədəniyyətini italiyalı tamaşaçılara nümayiş etdirmişlər] //Azərbaycan.- 2013.- 22 oktyabr.- S.6.

136. *Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə UNESCO-da azərbaycanlı mütəfəkkirə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium keçirilib: [Seyid Yəhya Bakuviyə həsr olunmuş tədbirdə Azərbaycanda dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmləndirilməsindən bəhs edən “Tolerantlığın ötəsi” adlı sənədli filmin nümayişi olmuşdur] //Azərbaycan.- 2013.- 24 oktyabr.- S.5.

137. *İtaliyanın regionlarında Azərbaycanın təqdimatı: [Heydər Əliyev Fondunun ölkəmizin zəngin mədəniyyətini nümayiş etdirmək məqsədilə həyata keçirdiyi layihə haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 3.

138. *Nyu-Yorkun “Times Square” meydanında “Azərbaycan – tolerantlıq məkanı” mövzusunda fotosərgi keçirilmişdir: [Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqatinin] //Azərbaycan.- 2013.- 10 oktyabr.- S.15.

 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI

 

139. *İsmayıllıda yeni mədəniyyət ocaqları: [rayonun mədəniyyət ocaqlarında aparılan tikinti-quruculuq işləri haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 7.

140. *Miriyev, A. Şabranda müasir mədəniyyət obyektləri //Palitra.- 2013.- 15 oktyabr.- S.11.

141. *Sumqayıtda “Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayının qarşısındakı meydanda aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinə səfəri //Azərbaycan. - 2013.- 4 oktyabr.- S.2.

 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ

 

142. *Azərbaycanda internet azaddır: Əli Abbasov: “Hər hansı daxili və ya xarici informasiya resurslarının istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmur”: [rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasovun fikirləri] //Üç nöqtə. - 2013.- 3 oktyabr.- S. 9.

143. *Cəfərli, R. Azərbaycan İKT sahəsində dünya bazarına mükəmməl layihələr təqdim edir: [Yerli mütəxəssislərin hazırladıqları layihələr bir çox ölkələrdə uğurla tətbiq olunur] //Azərbaycan.- 2013.- 1 oktyabr.- S.9.

144. *Diaspor təşkilatlarına məxsus ən aktiv internet saytları //Olaylar.- 2013.- 8 oktyabr.- S.15.

145. *İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə VII Beynəlxalq konfrans öz işinə başlamışdır: [Bakıda] //Azərbaycan.- 2013.- 24 oktyabr.- S.5.

146. *İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarının tətbiqi üzrə VII beynəlxalq konfrans keçirilib //Azərbaycan müəllimi. - 2013.- 25 oktyabr.- S.4.

147. *Tərlan. İnternet İdarəçiliyi Forumu: İKT ilə bağlı beynəlxalq konfranslar keçirilir //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 24 oktyabr.- S. 12.

 

 

KİTABXANA İŞİ

 

148. *Fərəcov, S. Aşıq sənətinə dövlət qayğısı: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada eyni mövzuda dəyirmi masa keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 10.

149. *Heydərova, T. Kitabxanalarımıza dövlət qayğısı: [Yasamal Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin fəaliyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 12.

150. *Kitabxanalarda “wi-fi” şəbəkəsi yaradılacaq: [Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin fikirləri] //Palitra.- 2013.- 26 oktyabr.- S.15.

151. *Qubada “İlin kitabxanaçısı” müsabiqəsi üzrə tədbir: [Quba Rayon MKS-nin Mərkəzi kitabxanasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “İlin kitabxanaçısı 2013” müsabiqəsi çərçivəsində M.F.Axundzadənin 200 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 15.

152. *Milli Kitabxanada sərgi: [kitabxanada “18 oktyabr Müstəqillik Günüdür” mövzusunda sərgi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 2.

153. *Milli Kitabxanada tanınımış yazıçıya həsr olunmuş kitab sərgisi: [kitabxananın sərgi zalında yazıçı-dramaturq Əli Əmirlinin 65 illik yubileyi münasibətilə sərgi təşkil edilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 2.

154. *Oxucular arasında şeir müsabiqəsi: [Səbail Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin mərkəzi kitabxanası və filiallarında eyniadlı şeir müsabiqəsi başlanmışdır] //Mədəniyyət. - 2013.- 11 oktyabr.- S. 3.

155. *“Poeziyamızın Məmməd Araz zirvəsi” Milli Kitabxanada: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında eyniadlı mövzuda keçirilən tədbir haqqında] //525-ci qəzet.- 2013.- 15 oktyabr.- S. 7.

156. *“Poeziyamızın Məmməd Araz zirvəsi”: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Xalq şairinin 80 illik yubileyi münasibətilə kitab sərgisi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 5.

157. *Rüstəmova, H. Teatr – konsert müəssisələrinin fəaliyyəti müzakirə olundu: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada keçirilən görüş haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 5.

158. Tağıyev, E. Oxucuların tələbatına uyğun şəkildə: [Zaqatala Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin direktoru Gülnigar Məmmədovanın söylədikləri] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 57.

159. *Tahirov, K. Milli xəzinəmiz: Müsahibimiz Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirovdur /müsahibəni apardı Ə. Behbudlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2013.- 11 oktyabr.- S.6.

160. Uğur. Dünya kitabxanalarındakı yazılı abidələrimiz: “Əlyazmalar İnstitutunun əlyazma kolleksiyası türk xalqları arasındakı mənəvi birliyin sübutudur” //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 31 oktyabr.- S.14.

161. *III Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının yekunları müzakirə edilib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 4.

 

Bax: 42, 71, 73, 120, 126

 

 

Azərbaycan Milli Kitabxanası – 90

 

162. *Avropanın kitabxana rəhbərləri Moskvada görüşəcək: [Azərbaycan Milli Kitabxanasının 90 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində “Park İnn” hotelində keçirilən Avropa Milli Kitabxanaları Konfransının (CENL) 27-ci illik görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 10.

163. *Salayeva, N. Kitabxanada keçirilən kütləvi tədbirlər və onun cəmiyyət üçün əhəmiyyəti: Azərbaycan Milli Kitabxanası – 90 //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 22-25.

164. *Seyidzadə, H. Milli Kitabxananın 90 illik yubileyi qeyd edilib: [Akademik Opera və Balet Teatrında] //Azad Azərbaycan.- 2013.- 1 oktyabr.- S.7.

 

 

MUZEY İŞİ

 

165. *Abdullayeva, S. Qala Qoruğunda regional təlim keçirilib: [“Muzey xidməti, ziyarətçilərə keyfiyyətli qulluğun əsası və muzeyin sosial rolunun gücləndirilməsinin faktoru kimi” mövzusunda təlim haqqında] //525-ci qəzet.- 2013.- 31 oktyabr.- S.7.

166. *“Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyaları”: [Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən nəşr edilmiş eyniadlı kitab-kataloq haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 12.

167. *Cəfəroğlu, Q. Xaçmaz – muzeylər şəhəri //Xalq qəzeti.- 2013.- 5 oktyabr.- S. 3.

168. *Qazızadə, N. Müstəqilliyimizin həmyaşıdı: Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin ekspozisiyası ilbəil zənginləşir //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 12.

169. *Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Maddi mədəniyyət abidələrinin bərpası, konservasiyası və qorunması” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans işə başlamışdır //Xalq qəzeti.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 6; Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 3.

170. *Miriyev, A. Qədim Şabranın tarixini yaşadan muzey: [Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Şabranın tarixini, mədəniyyətini əks etdirən 3572 eksponat nümayiş etdirilir] //Palitra.- 2013.- 9 oktyabr.- S.11.

171. *Muzeydə Müəllimlər Gününə həsr edilmiş tədbir: [Abdulla Şaiqin mənzil-muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 14.

172. *Muzeylər “Müəllim günü” münasibətilə tədbir keçirib //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 4.

173. Soltanzadə, G. Ədibin mənzil muzeyində: [görkəmli Azərbaycan şairi Abdulla Şaiqin ev-muzeyi haqqında] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 63; 64.

174. Sultan, G. Muzey Mərkəzi: dünən, bu gün və sabah //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 56.

175. Şəmsi, F. Ölkənin istiqlal tarixini əks etdirən muzey: [Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin 22 yaşı tamam oldu] //Palitra.- 2013.- 15 oktyabr.- S.12.

176. *Turan Cavidin xatirəsi anılıb: [Hüseyn Cavidin ev-muzeyində görkəmli teatrşünas və muzeyşünasın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 4.

 

Bax: 200

 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ

 

177. *Abdullayeva, S. Azərbaycandakı məscidlər: mənəviyyat və tarixi-memarlıq abidələri //525 -ci qəzet.- 2013.- 1 oktyabr.- S. 6; 2 oktyabr.- S. 6; 5 oktyabr.- S. 30; 10 oktyabr.- S. 4.

178. *Arazın o tayındakı abidə tariximiz: Üç Günbəz və Burlaxatun türbələri: [Cənubi Azərbaycan abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2013.- 19 oktyabr.- S.14.

179. *Bakının memarlıq incisi: Aşurbəyovlar malikanəsi //Zaman.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 7.

180. *Balakən rayonunda arxeoloji tədqiqatlar: [rayon ərazisindəki abidələrdə tədqiqatların aparılması haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 12.

181. *Fərəcov, S. İrəvan qalası //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 12.

182. İsayev, Ə. Tarixin daş nəğmələri: [ölkəmizin ərazisində yerləşən qədim abidələr haqqında] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 46-48.

183. *“Keşikçidağ” ərazisində kurqan açılıb: [Ağstafa rayonundakı “Keşikçidağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisində kurqan açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 11.

184. *“Qala” qoruğunda bufer zona yaradılacaq: Buradakı abidələrdə kino, videoçəkilişlərin aparılması üçün icazə alınmalıdır //Həftə içi.- 2013.- 11 oktyabr.- S.8.

185. *Qasımov, C. “Koroğlu qalası”nda sirli möcüzə: [Tovuz rayonunda yerləşən eyniadlı qala haqqında tarixi romanlar müəllifi Cəlaləddin Qasımovla müsahibə] /müsahibəni apardı M. İmamquliyeva //Həftə içi.- 2013.- 10 oktyabr.- S.7.

186. *Qasımov, C. “Koroğlu qalası”nın sirri: [tarixi romanlar müəllifi Cəlaləddin Qasımovla Tovuz rayonunda yerləşən eyniadlı qala haqqında müsahibə] /müsahibəni apardı Kənan //Təzadlar.- 2013.- 15 oktyabr.- S.6.

187. Orucov, A. Nuhun gəmisinin yan aldığı zirvə //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 64; 65.

188. Rövşən, İ. Şəki – bir memarlıq abidəsidir: [rayonda yerləşən abidələr haqqında] //Mədəni həyat. - 2013.- № 9.- S. 50-53.

189. *Sultanov, Z. Abidələr tarix və mədəniyyətimizi yaşadır: İlbəil genişlənən bərpa-konservasiya işləri onlarla abidəyə yeni həyat verib //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 10.

190. *Şəkinin mədəni-tarixi abidələri //Zaman.- 2013.- 24 oktyabr.- S. 6.

191. *“Tarixi-mədəni irsin tədqiqi, tədrisi, təbliği, mühafizəsi və diyarşünaslıq işinin təşkilində təhsil müəssisələrinin rolu” mövzusunda konfrans işə başlamışdır: [konfransın məqsədi Azərbaycan ərazisindəki çoxsaylı tarix və mədəniyyət abidələrinin hazırkı vəziyyəti, onların tədqiqi, təbliği və mühafizəsindən ibarətdir] //Azərbaycan.- 2013.- 26 oktyabr.- S. 4.

192. *Uğur. İrəvan qalasının işğalından 186 il ötür: İrəvan şəhərinin əhalisini həmişə əsasən Azərbaycan türkləri təşkil ediblər //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 1 oktyabr.- S. 14.

193. Zaqatala qalası //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 82-84.

 

İNCƏSƏNƏT

 

194. *Xalq artisti Məcnun Kərim vəfat edib //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 11.

195. Xələfli, Ə. Tarixin sirləri rənglərdə: [tədqiqatçı-rəssam Rafiq Quliyevin “Azərbaycan təsviri sənətində tarix və şəxsiyyət” adlı elmi monoqrafiyası haqqında] //Kredo.- 2013.- 5 oktyabr.- S. 9.

196. *“YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanı “Zavod” layihəsini təqdim etmişdir: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sərgi ilə tanış olmuşdur] //Azərbaycan.- 2013.- 6 oktyabr.- S. 2.

197. *Zərbəliyev, C. “Azərbaycan incəsənəti minilliklər boyu”: Milli İncəsənət Muzeyində sərgi və “Azərbaycan el sənəti” kitabının təqdimatı //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 8.

 

 

RƏNGKARLIQ

 

198. Abbaslı, R. Plakatçı rəssam: [Həşim Elçiyev haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3.- S. 41-45.

199. *“Art Villa” qalereyasında “Payız günü”: [qalereyada keçirilən eyniadlı sərgidə rəssamların əsərləri nümayiş etdirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 2.

200. *Ceyhun. “Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam”: [Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin ekspozisiyasında 18 Oktyabr – Müstəqillik Gününə həsr olunmuş eyniadlı tədbir-sərgi təşkil olunmuşdur] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 2.

201. *Eldarov, Ö. Şəriksiz lider: [Xalq rəssamının prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin qələbəsi haqqında fikirləri] //Azərbaycan.- 2013.- 18 oktyabr.- S.7.

202. *Əlibəyli, S. Şair ilhamlı rəssam: [rəssam Natiq Ağayev haqqında] //525-ci qəzet.- 2013.- 26 oktyabr.- S.25.

203. *Fərəcov, S. “Yayın rəngləri”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi, “Art Group” qalereyasının təşkilatçılığı ilə gənc rəssam Leyla Mehdiyevanın eyniadlı ilk fərdi sərgisi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 5.

204. *“Gənc istedadların yaradıcılığında ənənə və müasirlik” layihəsi çərçivəsində sərgi açılmışdır //Azərbaycan.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 11.

205. *“Gənc istedadların yaradıcılığında ənənə və müasirlik”: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının muzey sərgi kompleksində eyniadlı layihə çərçivəsində gənc rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 6.

206. *Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun fərdi sərgisi açılmışdır: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva sərgidə iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2013.- 2 oktyabr.- S.3.

207. *“Həqiqət axtarışında”: [Moskvadakı Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyində Azərbaycanın Əməkdar rəssamı Rasim Babayevin eyniadlı sərgisi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 5.

208. Xəlilzadə, F. Güldürmək, həm də düşündürmək ustalığı: [tanınmış fırça ustası Nəcəfqulu haqqında] //Kaspi.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 15.

209. *İstedadlı gənc rəssamın əsərlərinin yeni kataloqu işıq üzü görüb: [Məryəm Ələkbərlinin fransız və ingilis dillərində çap olunmuş kataloqu haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 2.

210. *Kərimoğlu, R. Sözün də şəklini rənglərlə çəkə bilən rəssam: [rəssam Natiq Ağayev haqqında] //525-ci qəzet.- 2013.- 11 oktyabr.- S.7.

211. Mənsimov, E. Kətan üzərində neftlə yaradılan qeyri-adi əsərlər: [rəssam Sabir Çopuroğlunun yaradıcılığı haqqında] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 80-81.

212. *Məryəm Ələkbərlinin əlvan rənglər dünyası: İstedadlı gənc rəssamın əsərlərinin yeni kataloqu işıq üzü görmüşdür //Azərbaycan.- 2013.- 23 oktyabr.- S.9.

213. *Mirzə, Y. Səlcuq Universitetində sənətin təntənəsi: Rəssam Yusif Mirzənin Konyadakı Beynəlxalq Rəssamlıq simpoziumundan qeydləri //525-ci qəzet.- 2013.- 26 oktyabr.- S.16.

214. *Moskvada Arif və Orxan Hüseynovların sərgisi: [Rusiya Dövlət Şərq Muzeyində Azərbaycanın Xalq rəssamı Arif Hüseynovun və gənc rəssam Orxan Hüseynovun “Azərbaycan nağılları” adlı sərgisi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 8.

215. *Moskvada “Azərbaycan nağılları”: [Rusiyanın paytaxtında Azərbaycanın Xalq rəssamı Arif Hüseynovun və onun oğlu, gənc rəssam Orxan Hüseynovun sərgisi açılıb] //Ekspress.- 2013.- 26-28 oktyabr.- S.20.

216. *Moskvada “Azərbaycan nağılı”: [Azərbaycan rəssamları Arif və Orxan Hüseynovların eyniadlı sərgisi haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 29 oktyabr.- S.11.

217. *Mükərrəmoğlu, M. Sənətşünaslıq elminə qiymətli töhfə: [tədqiqatçı-rəssam Rafiq Quliyevin “Azərbaycan təsviri sənətində tarix və şəxsiyyət” adlı elmi monoqrafiyası haqqında] //Xalq qəzeti.- 2013.- 3 oktyabr.- S. 5.

218. *Nərimanoğlu, M. “Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam” sərgisi keçirilib: [sərgidə gənc rəssamların müstəqil Azərbaycanın inkişafını əks etdirən 50-dən çox qobelen, rəsm və heykəltəraşlıq əsərləri nümayiş olundu] //Azərbaycan.- 2013.- 19 oktyabr.- S.8.

219. *Parisdə azərbaycanlı rəssamın əsərləri böyük maraq doğurub: [İncəsənət Biznesinin 5-ci yubiley salonunda keçirilən müasir incəsənət sərgisində ölkəmizi təmsil edən Nigar Nərimanbəyovanın əsərləri nümayiş etdirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 2.

220. *Salahov, T. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə: [yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2013.- 27 oktyabr.- S. 2.

221. *Sarıyeva, İ. Yaradıcılıq ittifaqlarının fəaliyyətinə dövlət dəstəyinin ictimai əhəmiyyəti... İttifaqlar öz işində dövlət və ictimai maraqları necə əks etdirir?: [Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı və Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası haqqında] //Bakı xəbər.- 2013.- 28 oktyabr.- S. 12.

222. Təhməzoğlu, R. Rəssamın portreti: Rəssam Fəxrəddin Seyfəddinoğlunun rəsmləri önündə düşüncələr //Kredo.- 2013.- 5 oktyabr.- S.15.

223. Uğur. “Səttar Bəhlulzadəni Azərbaycanın hər yerində sevirdilər”: Ziyadxan Əliyev: “Səttarın əsl dünyası emalatxanası, ünsiyyətdə və əhatəsində olduğu sadə adamlar idi” //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 18 oktyabr.- S.14.

224. *Vyanada sərgi: [gənc rəssam İslam Həsənəlizadənin rəssamlıq və heykəltəraşlıq əsərindən ibarət] //Azərbaycan.- 2013.- 15 oktyabr.- S.10.

225. *Vyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində sərgi: [mərkəzdə azərbaycanlı rəssam İslam Həsənəlizadənin rəssamlıq və heykəltəraşlıq əsərlərindən ibarət sərgisi açılmışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 5.

226. *“YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanının “YAY!” Qalereyasında rəssam Əli Həsənovun “Vise-Versa” mövzusunda fərdi sərgisi açılmışdır //Azərbaycan.- 2013.- 22 oktyabr.- S.7.

 

Bax : 44, 74, 91, 95

Rasim Babayev – 85

 

227. Feyzullayeva, A. Qardaşım olanda nolar...: [Xalq rəssamı Rasim Babayevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar qardaşının xatirələri] //Qobustan: sənət toplusu. - 2013.- № 3.- S. 21-25.

228. *Moskvada azərbaycanlı rəssamın sərgisi: [Rasim Babayevin fərdi sərgisi haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 24 oktyabr.- S.16.

229. Rasim Babayevin əsərləri Moskvada: rəsmlər “Həqiqət axtarışında”: [Rusiya paytaxtında Şərq xalqları incəsənəti muzeyində Azərbaycanın Əməkdar rəssamının “Həqiqət axtarışında” adlı sərgisi açılıb] //525-ci qəzet.- 2013.- 26 oktyabr.- S.17.

 

 

DEKORATİV – TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT

 

230. *Azəri, L. “Kukla” art qalereyasında yeni əsərlərin təqdimatı: [tanınmış kukla ustaları Pərviz Hüseynov və İrina Qundorinanın əsərlərinin təqdimatının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 2.

231. *Fərəcov, S. Nəqqaşlıq – tarixin naxışları //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 10.

232. Hüseynov, M. Kitabi-Dədə Qorqud dastanında xalça sənətinin izləri və rəmzləri //Qobustan: sənət toplusu. - 2013.- № 3.- S. 88-91.

233. *“Qarabağ xalçaları”: kitab-kataloq çapdan çıxıb: [AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən nəşr olunmuş kitab-kataloq haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 15.

234. Qasımov, S. Çağdaş dekorativ-tətbiqi sənətimizdə lirik motivlər //Qobustan: sənət toplusu. - 2013.- № 3.- S. 83-86.

235. *Miriyev, A. Xalça muzeyi xalq sənətkarlığını beynəlxalq yarmarkada təbliğ edib: Muzeyin kitab sərgi-yarmarkada iştirakının əsas məqsədi gənclərə kitabı sevdirməklə yanaşı onlarda dekorativ-tətbiqi sənətə, xalq sənətkarlığına maraq artırmaq olub //Palitra.- 2013.- 5 oktyabr.- S.11.

236. *Sarıyeva, İ. Xalq sənətinin bölgələrdə inkişafına dövlət qayğısı milli məsələdir //Bakı xəbər.- 2013.- 11-13 oktyabr.- S. 15.

237. Süleymanlı, H. Tariximizi yaşadan ilmələr: [Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin inkişafı haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3.- S. 75-78.

238. Tağıyev, A. Üç etüd və ya yaddaşımdakı üçü...: [klarnet ifaçısı Gülmurad Muradov, qara zurna ifaçısı Nurağa Rəhmanov və xalça ustası Gülnənə Mustafayeva haqqında] //Qobustan: sənət toplusu. - 2013.- № 3.- S. 59-64.

239. *Tahirqızı, Ü. Sevgi əfsanələri-xalçalar //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 13.

240. *Tarixin ən zərif sənət nümunələri...: Nənələrin boğçasında qorunan gözəllik...: [bədii tikmə sənəti haqqında] //Azadlıq.- 2013.- 17 oktyabr.- S.14.

241. Vəzirova, L. “Kukla qalereyasının yaradılmasında məqsədimiz kukla sənətini inkişaf və təbliğ etməkdir” //Palitra.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 11.

 

 

QRAFİKA

 

242. *Məmmədova, F. XVI əsr Azərbaycan kitab tərtibatında miniatür və xəttatlıq //Zaman.- 2013.- 15 oktyabr.- S. 22.

243. *Zərbəliyev, C. “Xəttatlıq, miniatür və keramika”: [Bakı İncəsənət Mərkəzinin “Yeni Gallery” sərgi salonunda açılan eyniadlı sərgidə Azərbaycan və Türkiyə sənətçilərinin əsərləri nümayiş etdirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 8.

 

 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA

 

244. *Arye Qut: “Bu gün Ermənistanda yüksək vəzifə tutan Seyran Ohanyan, Serj Sarkisyan, sabiq prezident Robert Koçaryan Xocalı soyqırımının əsl günahkarları kimi beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər”: [“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası İsrailin Netanya şəhərində Xocalı qətliamının dəhşətli və qanlı hadisələrini əks etdirən səyyar fotosərgi açmışdır] //Azərbaycan.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 12.

245. *“Azərbaycan – tolerantlıq məkanı”: [BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında keçirilən eyniadlı layihə çərçivəsində soydaşımız, fotoqraf Rza Diqqətinin tolerantlığı əks etdirən fotoları nümayiş etdirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 2.

246. *Əliyeva-Kəngərli, G. Azərbaycan idealı və dövlətçilik amalı: “Heydər Əliyev adına foto-albom” haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2013.- 26 oktyabr.- S.22.

 

Bax: 50, 79, 123, 138

 

HEYKƏLTƏRAŞLIQ

 

247. *Heydərov, M. Heykəlləşən qum dənələri: [Qum heykəltəraşlığı və qraffiti üzrə ikinci festivalın iştirakçısı Müşfiq Heydərovla müsahibə] /müsahibəni apardı Sadiq Musa //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 6.

248. *Qədim heykəllərin həqiqətləri...: Onların tarixi anladan sirri //Azadlıq.- 2013.- 27 oktyabr.- S.14.

249. *Qum heykəltəraşlığı üzrə açıq festival: [Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən festival haqqında] //Palitra.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 16.

250. *Qum heykəltəraşlığı və qraffiti üzrə ikinci festival: [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyi ilə ölkəmizdə eyniadlı festival haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 4.

 

 

MUSİQİ

 

251. *Abduləliyev, A. “İzahlı muğam lüğəti” – muğam irsinə və terminologiyasına dair yeni layihə: [Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və “Musiqi dünyası” jurnalının birgə layihəsi olan eyniadlı kitab haqqında] //525 -ci qəzet.- 2013.-5 oktyabr.- S.16.

252. Abdullayeva, S. Bakı Musiqi Akademiyasında klassik musiqi konserti //525-ci qəzet.- 2013.- 26 oktyabr.- S.17.

253. *Ağayev, İ. Gənc pianoçu Ülvi Əhmədov: “Gənclərin uğurlu gələcəyi təmin edilir”: [Gənc pianoçu haqqında] //Palitra. - 2013.- 25 oktyabr.- S.11.

254. Alarlı, B. Kirkirəfırlatma, təndirbaşı və sacüstülər: [əmək nəğmələrimiz haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3.- S. 73-74.

255. *Allahverdiyeva, T. “Azərbaycan və Fransa arasında mədəni körpü kimi fəaliyyət göstərirəm”: [Fransada yaşayan azərbaycanlı vokal ifaçı Təranə Paris Baku (Təranə Abdullayeva) ilə müsahibə] /müsahibəni apardı F.Hüseynzadə //Palitra.- 2013.- 19 oktyabr.- S.6.

256. Aygün. “Heç kim sevərək gəldiyi səhnəni boşuna tərk etməz”: Aybəniz Haşımova: “Çətinliklər olmasına baxmayaraq, səhnəyə gəldiyim üçün heç də peşman deyiləm”: [Əməkdar artistin söylədikləri] //Üç nöqtə.- 2013.- 10 oktyabr.- S. 13.

257. *Aygün. Aqşin Tariyeloğlu “Yanıq Kərəmi”ni fərqli formada təqdim etdi: Ramiz Quliyev: “Bu klipdə qədimliklə müasirlik sintez olunub”: [tanınmış tarzən, Xalq artistinin fikirləri] //Üç nöqtə.- 2013.- 23 oktyabr.- S.13.

258. Aygün. Müğənnilər Prezidentə mahnıları ilə dəstək oldular: Tural Bakuvi: “İçimdəki hisslərimi söz və musiqi ilə çatdırmağa çalışmışam”: [gənc bəstəkar Tural Bakuvinin söylədikləri] //Üç nöqtə.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 13.

259. *Azəri, L. Şövkət Ələkbərovanın xatirəsi yad edildi: [20 saylı uşaq musiqi məktəbində sənətkarın doğum gününə həsr olunmuş konsert proqramı təşkil edilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 4.

260. *Bakıda Müslüm Maqomayevin xatirəsi anılmışdır: [mərasimdə mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev də iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2013.- 26 oktyabr.- S. 5.

261. *“Bayatı”: [Heydər Əliyev Mərkəzində Əməkdar artist Şahin Növrəslinin eyniadlı konserti təqdim olunmuşdur] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 5.

262. *Bəşirli, X. Üzeyir Hacıbəyli irsinə ehtiramın dəyərli nümunəsi: [Üzeyir bəyin “Türk-rus və rusi-türk lüğəti”nin yeni çapı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2013.- 20 oktyabr.- S. 11.

263. *Dəyərli səs yaddaşımız...: Dəyərli bir xəzinə: [Səs Yazıları Arxivi haqqında] //Azadlıq.- 2013.- 23 oktyabr.- S.14.

264. Ədiloğlu, N. Sarəng-ruhun gözəlliyi: [görkəmli alim, həkim, bəstəkar, seleksiyaçı Mir Kazım Aslanlının yaradıcılığına həsr edilmiş “Yarımçıq qalmış şikəstə” kitabı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2013.- 6 oktyabr.- S. 7.

265. *Əhmədalılar, T. 27 oktyabr – bir əbədi ölməzin – Asəf Zeynallının cismən ölüm günü...: [görkəmli bəstəkar haqqında] //Mədəniyyət. - 2013.- 25 oktyabr.- S. 12.

266. *Əhmədalılar, T. Arif Məlikov həqiqəti: [Xalq artisti, görkəmli bəstəkar haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 6.

267. *Əliyev, F. “Bu aləti yerə qoydunsa, sənin deyil”: [Xalq artisti Firuz Əliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı X.Günəş //Palitra. - 2013.- 29 oktyabr.- S.13.

268. *Əliyev, H. Bu ovqat, bu dövran məni yaşadır: Milyonların inam və etimad ünvanı: [cənab İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi ilə əlaqədar] //Azərbaycan.- 2013.- 15 oktyabr.- S.8.

269. *Əməkdar artist Nuriyyə Hüseynova: “Dünya arenasına çıxacaq yüksək intellektli, kamil musiqiçilər yetişdirməliyik”: [Azərbaycan Milli Ellimlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun elmi işçisi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı X.Günəş //Palitra.- 2013.- 31 oktyabr.- S.13.

270. *Fərəcov, S. Mahir tarzən, qayğıkeş müəllim: [Əməkdar incəsənət xadimi Mirzə Mənsur Mənsurov haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 15.

271. *“Gecələr Bahar deyə xatırlanacam”: Bahar Lətifqızı: “Məni gözüyumulu dinləyəndə Bahar Lətifqızı olduğunu bilirlər”: [müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı A.Asimqızı //Üç nöqtə.- 2013.- 26 oktyabr.- S.13.

272. *Gənc skripkaçımızın növbəti uğuru: [Moskvada keçirilən skripkaçıların David Oystrax adına V Beynəlxalq müsabiqəsi laureatlarının konsertində həmyerlimiz Elvin Qəniyevin uğurlu iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 2.

273. *Gənclər arasında musiqi müsabiqəsinə yekun vurulub: [Xan Şuşinski Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqə haqqında] //Mədəniyyət. - 2013.- 4 oktyabr.- S. 2.

274. *Göyçayev, T. “Musiqi dünyamda orkestr mənim alətimdir”: [Xalq artistinin müsahibəsi] /müsahibəni apardı X.Günəş //Palitra.- 2013.- 22 oktyabr.- S.13.

275. Həmzəoğlu, K. Alim Qasımov: “Seçkilərdə Azərbaycan xalqını böyük uğur və qələbə gözləyir” //525-ci qəzet.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 5.

276. Xəlilzadə, F. Bəstəkar ömrünün əfsanəsi: Arif Məlikov - 80 //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 26-28.

277. *İbrahimova, A. Yeni uğurların sorağında: [Bakı Musiqi Akademiyasının məktəb-studiyasında təhsil alan Emil Hüseynov Bolqarıstanın Albena şəhərində keçirilən “Orfeyin varisləri” adlı beynəlxalq musiqi müsabiqəsində birinci yerə layiq görülmüşdür] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 11.

278. *İkicə kəlmə: Mənsum İbrahimov: [Xalq artisti haqqında] //Ədalət. - 2013.- 2 oktyabr.- S.8.

279. *İlqar Sail: “Atam sağ olsaydı, heç vaxt müğənnilik etməzdim”: [bir zamanların məşhur sənətkarlarından olan Məmmədəli Əliyevin oğlu müğənni İlqar Sail ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ayxan //Ekspress.- 2013.- 12-14 oktyabr.- S.19.

280. Qarabağlı, A. Qədim türk yurdlarına və ulu Təbrizə səyahət: [Xalq artisti Rübabə Muradova haqqında] //Kredo.- 2013.- 5 oktyabr.- S.10-12.

281. *Qasımov, A. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti, mədəniyyət işçiləri prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevə səs verəcək: [Xalq artisti Alim Qasımovun müsahibəsi] //Səs.- 2013.- 1 oktyabr.- S.15; Yeni Azərbaycan.- 2013.- 1 oktyabr.- S.7.

282. *Qasımov, A. ƏZİZ DOSTUM... “Bir arzum var, qocalıq yaddaşımı, ağlımı əlimdən almasın”: [Xalq artisti Alim Qasımovla müsahibə] /müsahibəni apardı T.Məmmədqızı //Şərq.- 2013.- 26 oktyabr.- S.9;14.

283. Qazıyev, A. “Bilsəydim ki, sonda belə olacaq...”: Arif Qazıyev: “O boyda əziyyətin bahasına yaratdığım Muğam Teatrı dağıldı”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ayxan //Ekspress.- 2013.- 2 oktyabr.- S.15.

284. *Qədim musiqimizin Məcnunu vəfat etdi: Məcnun Kərim dünən torpağa tapşırıldı: [Qədim Musiqi Alətləri Dövlət Ansamblının yaradıcısı və bədii rəhbəri] //Ekspress.- 2013.- 4 oktyabr.- S.23.

285. *Lalə. Daim xoş soraqlar arzusu ilə: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi təqaüdünə layiq görülən gənc musiqiçilər sevinclərini bizimlə bölüşdülər //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 6.

286. *Latviya Musiqi Akademiyasında muğam gecəsi: [Xalq artisti Mənsum İbrahimovun iştirakı ilə Azərbaycan muğamı gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 5.

287. *Məlikov, A. Musiqiçi-reformator: Tərlan Seyidov – 70 //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 11.

288. *Məmmədov V. Azad bir quşdum...: Dünən tanınmış xanəndə Səxavət Məmmədovun doğum günü idi //Təzadlar.- 2013.- 24 oktyabr.- S.10.

289. *Məmmədov, Ə. Müasir düşüncəli Azərbaycan övladı Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməli və reallıqlara açıq gözlə baxmalıdır: Müsahibimiz Xalq artisti Əlibaba Məmmədovdur //Səs.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 14; Yeni Azərbaycan.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 14.

290. Məmmədova, S. Naxçıvan musiqi həyatından xatirələr: [musiqi mədəniyyətinin inkişafı haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3.- S. 53-54.

291. *“Mən hərbçiyəm...”: Zümrüd Məmmədova: “Özəl telekanallar məni bəyənmirlər”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ayxan //Ekspress.- 2013.- 19-21 oktyabr.- S.19.

292. *Mirələmov, M. “Ayılıb gördüm ki, muğam aləmindəyəm”: [xanəndə Mirələm Mirələmovla müsahibə] /müsahibəni apardı Q.Məhəbbətoğlu //Zaman.- 2013.- 19 oktyabr.- S. 7.

293. Mirişli, R. “Vətənpərvərlik mövzusunda yazılan mahnılar gənclərdə vətənə sevgi hissini gücləndirir”: [bəstəkar Ramiz Mirişli ilə müsahibə] /müsahibəni apardı J. Rzabəyli //Olimpiya dünyası.- 2013.- 29-31 oktyabr.- S.3.

294. Moskvada Müslüm Maqomayev anılıb //525-ci qəzet.- 2013.- 29 oktyabr.- S.7.

295. *Müslüm Maqomayev anıldı: [Fəxri Xiyabanda onun məzarı ziyarət edildi] //Ekspress.- 2013.- 26-28 oktyabr.- S.20.

296. Müslüm Maqomayevin xatirəsi yad edilib //Palitra.- 2013.- 26 oktyabr.- S. 15.

297. Nəcəfzadə, A. Şirzad Hüseynov və ya Məcnundan Koroğluyadək: [Əməkdar artist, görkəmli opera müğənnisi haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3.- S. 26-33.

298. *Nəsirova, R. Zəngulə çeşməli – muğam sədalı: Səxavət Məmmədov – 60 //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 13.

299. Nihad. Qayğı uğura səsləyir: [Ü.Hacıbəyli adına Qarabağ Muğam Mərkəzinin direktoru Tofiq Cəfərovun söylədikləri] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 54-55.

300. *Nizamiqızı, H. “Bizim mahnılar”ın nəğməkarı: [Xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadə haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 13.

301. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və Azərbaycan tarı //Azad Azərbaycan. - 2013.- 25 oktyabr.- S. 5.

302. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və Azərbaycan təsnifləri //Azad Azərbaycan. - 2013.- 15 oktyabr.- S. 5.

303. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və xalq mahnıları //Azad Azərbaycan.- 2013.- 18 oktyabr. - S. 5.

304. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və qədim milli musiqimiz //Azad Azərbaycan.- 2013.- 6 oktyabr.- S. 5.

305. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli dərili musiqi alətləri: Musiqi alətlərindən olan nağara, dəf, davul və qoşanağarada ifa olunan havalar milli hisslərin aşılanmasına xidmət edir //Azad Azərbaycan.- 2013.- 29 oktyabr.- S. 5.

306. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli muğamlarımız //Azad Azərbaycan.- 2013.- 13 oktyabr.- S. 5.

307. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi folkloru //Azad Azərbaycan.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 5.

308. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi mədəniyyətimiz //Azad Azərbaycan. - 2013.- 9 oktyabr.- S. 5.

309. *Ömərov, V. Azərbaycançılıq və milli musiqi mədəniyyətimiz: simfonik və proqram musiqisi //Azad Azərbaycan.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 5.

310. Ömərov, V. Azərbaycançılıq və simli musiqi alətləri: Kamança yayla çalınan simli alətdir //Azad Azərbaycan.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 5.

311. Ömərov, V. Qara Qarayev və azərbaycançılıq //Azad Azərbaycan.- 2013.- 20 oktyabr.- S. 5.

312. Ömərov, V. Milli musiqi mədəniyyətimiz və azərbaycançılıq //Azad Azərbaycan.- 2013.- 8 oktyabr.- S. 5.

313. Ömərov, V. Üzeyir Hacıbəyov və azərbaycançılıq //Azad Azərbaycan. - 2013.- 23 oktyabr.- S. 5.

314. *Paşazadə, Y. Qarabağ Muğam Mərkəzində Üzeyir Hacıbəylinin yubileyi ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib //525 -ci qəzet.- 2013.- 1 oktyabr.- S. 7.

315. *Pərvin. Opera sənətimizin “Leyli və Məcnun” təntənəsi...: [dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin eyniadlı operası yeni quruluşda] //525 -ci qəzet. - 2013.- 2 oktyabr.- S. 7.

316. *Sadiq, M. “O, ümumbəşəri sənətkar idi”: [görkəmli estrada müğənnisi, Azərbaycan və SSRİ-nin Xalq artisti Müslüm Maqomayevin vəfatının beşinci ildönümü ilə əlaqədar sənətkarın Fəxri xiyabandakı məzarı önündə anım mərasimi keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 6.

317. Sarıyeva, İ. Qədim musiqi alətlərimizin qorunmasında dövlət və ictimai mənafelərin vəhdəti... //Bakı xəbər.- 2013.- 14 oktyabr.- S. 12.

318. *Sultan, M. Görkəmli muğam ustaları Naxçıvan Dövlət Universitetində olublar //Azərbaycan müəllimi.- 2013.- 25 oktyabr.- S.4.

319. *Sultan, M. Görkəmli muğam ustaları universitetdə: [“IV Muğam televiziya müsabiqəsi”nin növbəti seçim mərhələsi Naxçıvan şəhərində] //Palitra.- 2013.- 25 oktyabr.- S.13.

320. *Şahnaz Haşımova: “Gəncəlilər sərt deyil, sadəcə gəncəlidirlər”: Aybəniz Haşımova: “Şahnaz bir dəfə az qalırdı məni öldürsün”: [Xalq artisti Şahnaz Haşımova və Əməkdar artisti Aybəniz Haşımova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İltifat //Ekspress.- 2013.- 26-28 oktyabr.- S.19.

321. *Şirinov, N. “Tanrı insana istedad verir, ancaq peşəkarlığı hər kəs öz zəhməti ilə qazanır”: [tanınmış nağara ifaçısı Natiq Şirinov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sadiq Musa //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 12.

322. Şirinov, N. “İçimizdəki qorxuya görə Həcci ziyarət etdik”: [Əməkdar artist, tanınmış nağara ifaçısı Natiq Şirinovun Modern-az-a verdiyi müsahibəsindən] //Ekspress.- 2013.- 29 oktyabr.- S.15.

323. *Şirinov, N. Nağara “Eurovision” səhnəsinə necə çıxdı?: Natiq Şirinov: “Zəhmətimizin sayəsində biz bu yerlərə qədər gəlməyi bacardıq”: [tanınmış nağara ustası Natiq Şirinovla müsahibə] /müsahibəni apardı A.Asimqızı //Üç nöqtə.- 2013.- 19 oktyabr.- S.13.

324. *Tahirqızı, Ü. Ermənilər Üzeyir Hacıbəyovu öldürmək istəyiblər: [dahi bəstəkar haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 15.

325. *“Talelərə yazılan musiqi”: [yazıçı-publisist Zöhrə Əsgərovanın Xalq artisti, musiqi nəzəriyyəçisi Kərim Kərimovun həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi eyniadlı kitabı haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 10.

326. *Tarixin musiqi dilini öyrədən sənətkar...: Bir xəzinənin sorağında...: [Qədim Musiqi Alətləri Dövlət Ansamblının rəhbəri olmuş Məcnun Kərim haqqında] //Azadlıq.- 2013.- 15-16 oktyabr.- S.14.

327. *Təhmirazqızı, S. Yenə də ayrılıq, yenə də itki: [Xalq artisti, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Məcnun Kərimin vəfatı ilə əlaqədar] //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 12.

328. *Zaatov, İ. “Türkvizyon” bütün türk coğrafiyasını əhatə edəcək: [eyniadlı mahnı yarışmasının təşkilat komitəsinin rəhbəri İsmet Zaatovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 12.

 

Bax: 70, 85, 94, 98, 129, 194, 238

 

“Arşın mal alan” – 100

 

329. *Ankarada “Arşın mal alan”ın premyerası anşlaqla keçib: [Üzeyir Hacıbəylinin eyniadlı operettasının 100 illiyi münasibətilə Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrı bu ölməz əsəri səhnələşdirib] //Palitra.- 2013.- 29 oktyabr.- S. 13.

330. *“Arşın mal alan” Ankara səhnəsində: Üzeyir Hacıbəylinin 100 yaşlı operettası Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrının repertuarına daxil edilib //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 2.

331. *“Arşın mal alan” Qazaxıstanın daha bir şəhərində nümayiş etdirilib: [Qazaxıstanın Atırau Vilayət Dram Teatrında dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin eyniadlı operettasının 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tamaşası haqqında] //Mədəniyyət. - 2013.- 2 oktyabr.- S. 4.

332. *“Arşın mal alan” Türkiyə səhnəsində: Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında operettanın premyerası olacaq //Ekspress.- 2013.- 26-28 oktyabr.- S.20.

333. *“Arşın mal alan”ın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 3.

334. *Fərəcov, S. “Əsrləri fəth edən arşın malçı”: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində yubiley münasibətilə eyniadlı tədbirin keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 6.

335. Fərəcov, S. Ölməz əsər dünyanı gəzir...: Arşın mal alan – 100: [görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin eyniadlı əsərinin Amerikada premyerası ilə əlaqədar bəstəkarın ev-muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcovla müsahibə] /müsahibəni apardı Səməndər Rübabə //Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3.- S. 79-82.

336. *Qarabağlı, S. 100 yaşlı “Arşın mal alan”: [Üzeyir Hacıbəylinin eyniadlı operettası haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2013.- 25 oktyabr.- S.4-5.

337. *Ölməz könül, ölməz əsər: Dahi Üzeyir bəyin “Arşın mal alan” musiqili komediyasının 100 illiyi Bakıda, Ankara və Vyanada konsert və premyera ilə qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 7.

 

 

Çingiz Hacıbəyov – 100

 

338. *Abdullayeva, S. Klassik Musiqi Həvəskarları Klubunda daha bir yubiley gecəsi: [Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor Çingiz Hacıbəyovun 100 illik yubileyi qeyd edildi] //525 -ci qəzet.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 7.

339. *Bayramov, R. Hacıbəyovlar nəslinin layiqli nümayəndəsi: [Əməkdar incəsənət xadimi, dirijor Çingiz Hacıbəyov haqqında] //Mədəniyyət. - 2013.- 2 oktyabr.- S. 13.

340. *Fərəcov, S. Çingiz Hacıbəyovun 100 illik yubileyi qeyd olundu: [Niyazinin mənzil-muzeyində Əməkdar incəsənət xadimi, dirijorun yubileyinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 5.

 

 

Milli Musiqi Günü

 

341. *Aşu. “Bakıda böyük solo konsert vermək istərdim”: [Bakıda keçirilən V Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının iştirakçısı məşhur amerikalı saksafon ifaçısı Aşu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sadiq Musa //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 12.

342. *Beynəlxalq festivala “Aida” operası ilə yekun vurulub: [V Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində] //Mədəniyyət. - 2013.- 2 oktyabr.- S. 12.

343. *Nəsrullayeva, V. Fransalı musiqiçilər maestronun ev-muzeyində olublar: [V Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində musiqiçilər L. və M.Rastropoviçlərin ev-muzeyində olmuşlar] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 10.

344. *Rundel, P. “Avropa sizin musiqini tanıdıqca daha çox sevəcək”: [V Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalının iştirakçısı məşhur almaniyalı dirijor Piter Rundel ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sadiq Musa //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 11.

345. *Təhmirazqızı, S. Firəngiz Əlizadənin musiqimizə daha bir töhfəsi: [Filarmoniyada V Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində təşkil olunan konsertdə Fransanın məşhur “Utopik” ansamblının solistlərinin görkəmli bəstəkarın əsərlərini ifa etməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 10.

 

 

ESTRADA VƏ SİRK

 

346. *“Jazz dünyası”nın növbəti sayı çapdan çıxıb //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 4.

 

“Bakı Caz festivalı – 2013”

 

347. Abdullayeva, S. “Bakı Caz festivalı – 2013” çərçivəsində yeni konsertlər olub: [Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] //525-ci qəzet. - 2013.- 26 oktyabr.- S.17.

348. *“Bakıda caz səslənir”: “Euronews” telekanalında Bakı Caz Festivalı barədə veriliş yayımlanıb //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 2.

349. *Həmidə. Cazın cazibəsində: Bakı Caz Festivalı məşhur ifaçıları və musiqisevərləri bir araya gətirib //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 8.

350. *Nizamiqızı, H. Küləkli Bakıda caz fırtınası: [bu gündən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Mədəniyyət Fondu tərəfindən təşkil edilən Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı başlayır] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 5.

 

 

XALQ YARADICILIĞI

 

351. Abdurrəhmanov, M. Aşıq Şəmşir – 120: Dədə Şəmşir irsinə böyük sevginin təcəssümü //Türküstan.- 2013.- 27 oktyabr - 2 noyabr.- S.12.

352. Abdurrəhmanov, M. Aşıq Şəmşir irsinə böyük məhəbbətin təcəssümü: Aşıq Şəmşir-120 //Kaspi.- 2013.- 18 oktyabr.- S.15.

353. *“Folklor paytaxtı”nda xalq yaradıcılığı bayramı: [Zaqatalada “Folklor ili” çərçivəsində “Xalq sənəti, el təranələri” xalq yaradıcılığı bayramı keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 8.

354. Hüseynli, M. Böyük saz-söz ustadı: Aşıq Əlixan Niftalıyev – 70 //Təzadlar.- 2013.- 12 oktybar.- S.13.

355. *İnsanlıq tarixi qədər qədim musiqimiz...: Aşıq-ozan sənətindən başlanan yol //Azadlıq.- 2013.- 25 oktyabr.- S.14.

356. Lənkəranda folklor festivalı olub //525-ci qəzet.- 2013.- 30 oktyabr.- S.7.

357. *Murad, K. “Aşıq çox savadlı olmalıdır”: [aşıq-sazbənd Kövrək Muradla müsahibə] /müsahibəni apardı X.Günəş //Palitra.- 2013.- 26 oktyabr.- S.10.

358. Mustafayev, C. Aşıq Ələsgər irsində SUFİLİK: [müəllifin “Fəlsəfi-tarixi araşdirmalar” adlı kitabına daxil edilmiş eyniadlı əsər haqqında] //Türküstan.- 2013.- 13-19 oktyabr.- S.16.

359. Mustafayev, C. Aşıq Ələsgər irsində SUFİLİK: [müəllifin “Fəlsəfi-tarixi araşdirmalar” adlı kitabına daxil edilmiş eyniadlı əsər haqqında] //Türküstan.- 2013.- 20-26 oktyabr.- S.12.

360. Uğur. Aşıq Cahadın sazlı-sözlü dünyası: 100 yaşlı aşıq indi də çalıb-oxuyur //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 12 oktyabr.- S. 14.

361. *Zərbəliyev, C. “Əfsanələr paytaxtı”nda sərgi-yarmarka təşkil olunub: [Xaçmazda xalq tətbiqi sənəti ustalarının əsərlərindən ibarət sərgi-yarmarka keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 8.

 

Bax: 148

 

Əkbər Cəfərov – 80

 

362. *Abdullayeva, S. Ustad aşıq Əkbər Cəfərovun 80 illik yubileyi qeyd olunub: [R.Behbudov adına Mahnı Teatrında] //525 -ci qəzet.- 2013.- 2 oktyabr. - S.7.

363. *Fərəcov, S. “Vətən deyib dil-dil ötən gümüş telli sazım var”: [Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında ustad aşıq Əkbər Cəfərovun 80 illik yubileyi qeyd olunmuşdur] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 13.

364. Paşayeva, Q. İlahi səsin möcüzəsi: [Aşıq Əkbər haqqında] //Mədəni həyat. - 2013.- № 9.- S. 35-37.

 

 

UŞAQ YARADICILIĞI

 

365. *Azəri, L. Uşaq muğam festivalına yekun vuruldu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 4.

366. *İbrahim, Z. “Azərbaycan incəsənətinə yeni tarix yazmaq istəyirik”: [“Bənövşə” Uşaq Xorunun bədii rəhbəri və baş dirijoru Zülfiyyə İbrahim ilə müsahibə] /müsahibəni apardı X.Günəş //Palitra. - 2013.- 15 oktyabr.- S.13.

367. *Rəsulzadə, R. Dünyaya körpü olan muğam: [Maraqlı məqamlarla yadda qalan Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalı haqqında “Kainat” Gənclik Mərkəzinin direktoru Rahib Rəsulzadənin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Ü.Həsənli //BakuPost.- 2013.- 30 oktyabr. - S.10.

 

 

KİNO

 

368. Azəri, G. Kinomuzun Şahmarı: [Xalq artisti, görkəmli aktyor Şahmar Ələkbərov haqqında] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 72-73.

369. *Bəşirqızı, A. Afaq Bəşirqızı: “Eynşteynə nifrət edirəm”: [Xalq artistinin Kulis.az-a verdiyi müsahibəsindən] //Ekspress.- 2013.- 18 oktyabr.- S.15.

370. *Cəbrayıllı, L. Orta əsrlərin dastanı, 35 ilin romanı, III minilliyin kinosu: [Elçinin “Mahmud və Məryəm” əsəri haqqında] //525 -ci qəzet. - 2013.- 1 oktyabr.- S. 7.

371. Dadaşov, A. 50 yaşlı filmlərimiz //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 12-18.

372. *“Doğma ocaq” növbəti mükafata layiq görülüb: [Rusiyanın Tula şəhərində keçirilən “Rusiya ilə görüş” kinofestivalında azərbaycanlı rejissor Rodion İsmayılovun eyniadlı filmi mükafata layiq görülmüşdür] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 2.

373. *“Doğma ocaq” üçün daha bir mükafat: [azərbaycanlı rejissor Rodion İsmayılovun eyniadlı filmi Sankt-Peterburqda keçirilən “İnsanlara ismarıc” 23-cü beynəlxalq kinofestivalında “Ən yaxşı tammetrajlı sənədli film” mükafatına layiq görülmüşdür] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 2.

374. *Əhmədov, F. I Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalına 41 ölkədən 250 film təqdim olunub: [I Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalının icraçı direktoru Fariz Əhmədov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı N. Abdullayeva //Palitra.- 2013.- 18 oktyabr.- S.11.

375. *Əliyev, N. “Bizə savadlı, bilikli, dünya kinosundan informasiyası olan kinoşünaslar lazımdır”: [prodüser Nadir Əliyevlə müsahibə] /müsahibəni apardı N. Abdullayeva //Palitra.- 2013.- 29 oktyabr.- S. 11.

376. Əliyeva, K. Kədərli kloun haqqında şən elegiya: [Xalq artisti Telman Adıgözəlov haqqında] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 19-21.

377. “Həyatdakı sevgim də kinodakı kimi uğursuz olub”: Əjdər Həmidov: “Cox gözəl bir xanımı 10 ilə yaxın sevdim, amma bəxtimiz gətirmədi, evlənə bilmədik”: [Əməkdar artistin AzVision.az-a verdiyi müsahibəsindən] //Bizim yol.- 2013.- 30 oktyabr.- S.15.

378. Hüseynova, G. Həsənağa Salayev: Romantik və realist aktyor məktəbinin yetişdirməsi //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 85-88.

379. *“Qar üzərində ürək”: [Rusiyanın “Birinci kanal”ında dünya şöhrətli Azərbaycan müğənnisi Müslüm Maqomayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş eyniadlı sənədli film nümayiş etdirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 4; Xalq qəzeti.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 6.

380. Qarabağ atları haqqında sənədli film çəkilir: [Azərbaycan və Almaniyanın birgə istehsalı olan “Sarılar-Qarabağ atının səyahəti” adlı tammetrajlı sənədli film haqqında] //525-ci qəzet.- 2013.- 29 oktyabr.- S.7.

381. *Qasımov, A. “Heç kəs gəlmir...”: Məşhur aktyor-rejissor ağır günlərini yaşayır: [aktyor-rejissor Arif Qasımovla müsahibə] //Ekspress.- 2013.- 4 oktyabr.- S.15.

382. Qurbanov, A. Sehrli xalat: [rejissoru Əlisəttar Atakişiyev olan eyniadlı filmdə rol almış aktyor Azər Qurbanovla müsahibə] /müsahibəni apardı V. İmanov //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 74-75.

383. *Məhəbbət haqqında daha bir əfsanə: [Xalq yazıçısı Elçinin “Mahmud və Məryəm” romanı əsasında çəkilmiş eyniadlı filmin nümayişi haqqında] //Azərbaycan.- 2013.- 1 oktyabr.- S.12.

384. *Məhərrəmova, T. Tarixi faktlar təhrif olunursa...: Son vaxtlar teatr və kino üçün tarixi mövzuda yazılan əsərlərin bədii səviyyəsi necədir? //Kaspi. - 2013.- 1 oktyabr.- S.9.

385. *Mikayıl Mikayılovun Tümendə qoyduğu tamaşanın premyerası olub: [rejissor Mikayıl Mikayılovun qurluşunda hazırlanan M.F.Axundzadənin “Hekayəti-Müsyo Jordan həkimi nəbatət və dərviş Məstəlişah cadukuni-məşhur” pyesi əsasında hazırlanan tamaşa haqqında] //Kaspi.- 2013.- 19-21 oktyabr.- S.12.

386. *Musaoğlu, C. “Bilmirəm necə sübut edim ki, Tofiq Qarayev sağdı...”: [Mərhum sənətkarımız Tofiq Qarayevin neçə il öncə jurnalist Ceyhun Musaoğluya verdiyi müsahibəsindən] //525-ci qəzet.- 2013.- 29 oktyabr.- S.7.

387. *Mükərrəmoğlu, M. Yarımçıq qalmış ömrün simfoniyası: [Xalq artisti, unudulmaz aktyor Şahmar Ələkbərov haqqında] //Xalq qəzeti.- 2013.- 6 oktyabr.- S. 11.

388. *Mürvətqızı, S. “Aydınlığa doğru” İctimai Birliyi “Sirli bənövşə”ni təqdim edib: [Məhsəti Gəncəvinin 900 illiyi münasibətilə rejissor Şamil Nəcəfzadənin quruluş verdiyi eyniadlı film haqqında] //525 -ci qəzet.- 2013.- 1 oktyabr.- S.7.

389. Nəzərli, E. Ölümünə gülən adam: Əliağa Ağayev – 100: [Xalq artisti, unudulmaz kino və teatr aktyoru haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3.- S. 46-51.

390. *Nizamiqızı, H. Məhəbbət və nifrətin səsi: [Xalq ar-tisti, kino aktyoru Şahmar Ələkbərov haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 13.

391. *Rəis, X. “Çölçü” Oskar yolunda...: Şamil Əliyev: “Çölçü” filmi bütün qayda-qanunlara riayət olunaraq “Oskar” mükafatının uzun siyahısına təqdim olunub: [rejissor Şamil Əliyevin quruluşunda hazırlanan eyniadlı film haqqında] //Kaspi.- 2013.- 18 oktyabr.- S.13.

392. *Salayev, A. Kann festivalı zirvə deyil: Ayaz Salayev: “Sənət adamı əsl dindar ola bilməz”: [Əməkdar incəsənət xadimi, rejissorla söhbət] //Azad Azərbaycan.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 7; Ekspress.- 2013.- 9-10 oktyabr.- S. 15.

393. *“Sirli bənövşə”nin təqdimatı: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində quruluşçu rejissoru Şamil Nəcəfzadə olan eyniadlı filmin təqdimatı olmuşdur] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 5.

394. *Yusifli, V. Bu, Ramiz Novruzdur...: [Xalq artisti, aktyor haqqında] //Ədalət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 7.

 

Bax: 47, 61, 69, 81, 117, 415, 432-434

 

  

“Azərbaycanfilm” Kinostudiyası – 90

 

395. *Abdullayeva, S. “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının 90 illik yubileyi keçirilib //525 -ci qəzet. - 2013.- 2 oktyabr.- S.2.

396. “Azərbaycanfilm” Kinostudiyasının 90 illik yubileyi qeyd edilmişdir: [Nizami Kino Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Ekran-efir.- 2013.- 4 oktyabr.- S.10.

397. *Azəri, L. “Azərbaycanfilm”in 90 yaşı qeyd olundu: [Nizami Kino Mərkəzində keçirilən tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 3.

398. *Nazir xarici kino xadimləri ilə görüşüb: [Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının 90 illik yubileyi münasibətilə keçirdiyi görüş] //Xalq cəbhəsi.- 2013.- 1 oktyabr.- S.16.

399. *Sadiq, M. “Bu bayrama dostlarımızın gəlməsi bizi sevindirir”: Mədəniyyət və turizm naziri “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının yubileyinə gəlmiş qonaqlarla görüşdü //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 4.

 

 

TEATR

 

400. Aygün. Bakıda “2+1” Eksperimental Teatr Festivalı keçirilir: İntiqam Soltan: “Bizdə Teatr festivalları ağır şəkildə keçir”: [Bakı Uşaq Teatrının direktorunun söylədikləri] //Üç nöqtə.- 2013.- 29 oktyabr.- S.13.

401. *Aygün. İntiqam Soltan Meydan Teatrları Festivalında iştirak edib: “Azərbaycanda da meydan teatrları yaradılmalıdır”: [Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Soltanla söhbət] //Üç nöqtə.- 2013.- 8 oktyabr.- S. 13.

402. *Azərbaycan sənətçisi xarici mətbuatda: Adanada bir bahar: Cahangir Novruz: [aktyor haqqında] //Kaspi.- 2013.- 19-21 oktyabr.- S.12.

403. *Azəri, L. “Heyvanlar və uşaqlar küçələri zəbt ediblər”: [Böyük Britaniyanın “1927” teatr şirkətinin eyniadlı tamaşasının Bakıda nəzərdə tutulmuş nümayişi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 4.

404. *Azəri, L. Bir aktyorun taleyi və sənəti: Hacıağa Abbasov - 125 //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 10.

405. *Babayev, A. Lənkəran teatrında premyera: [Lənkəran Dövlət Dram Teatrında italyan dramaturqu Aldo Nikolainin “Dəmir sinif” tamaşasının premyerası olmuşdur] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 12.

406. *“Bakının teatr həyatı”: [AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən eyniadlı kitab-kataloq nəşr edilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 15.

407. *Elçin. “Teatr möcüzəsi”: Azərbaycan teatrının 140 illik yubiley gecəsində söylənmiş məruzə əsasında teatr haqqında düşüncələr //525-ci qəzet.- 2013.- 26 oktyabr.- S.10-11;21.

408. *Əhmədalılar, T. Ömür rolu: Dramaturqu da, rejissoru da, aktyor və ilk tamaşaçısı da Vaqif İbrahimoğlu özü... //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 11.

409. *Əmirli, Ə. Teatrın inkişafı, yeniləşməsi işi gənc nəslin boynuna düşür”: [Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, yazıçı-dramaturq ilə müsahibə] /müsahibəni apardı X.Günəş //Palitra.- 2013.- 11 oktyabr.- S.13.

410. *Fərəcov, S. Teatr Xadimləri İttifaqında 141-ci mövsümün açılışına həsr olunmuş tədbir //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 4.

411. *Gənc Tamaşaçılar Teatrı Rusiyada qastrolda olub //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 5; Palitra.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 12.

412. *Həmidə. “2+1” – eksperimental teatr festivalı: [Teatr Xadimləri İttifaqında eyniadlı festivalın açılış mərasimi keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 7.

413. *Həmidə. Qazax teatrının “müqəssir” axtarışı: [Qazax Dövlət Dram Teatrında Ə.Haqverdiyevin “Kimdir müqəssir” əsəri Vidadi Əliyevin quruluşunda səhnələşdirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 13.

414. *Hüseynov, F. Həyat təcrübəm yaşıma ağırlıq edir...: [aktyor Füzuli Hüseynovla müsahibə] /müsahibəni apardı S.Əşrəf //Ədalət.- 2013.- 22 oktyabr.- S. 6.

415. Kamal, C. “Hələ daş dövründə qalmışıq”: [Xalq artisti Cəfər Namiq Kamalla müsahibə] //Ekspress.- 2013.- 29 oktyabr.- S.15.

416. *Kərimov, V. “Yetmiş”lik arzular: [Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru, Xalq artisti Valeh Kərimov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nizamiqızı Həmidə //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 10.

417. *Quliyeva, S. Cəlil Məmmədquluzadənin ruhu məni bağışlasın...: [Xalq artisti Səidə Quliyeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı S.Əşrəf //Ədalət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 5.

418. *Lənkəranda yeni teatr mövsümü başlanıb //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 6.

419. *“Mən səni sevirəm”: [teatrda quruluşçu rejissoru Bəhram Osmanov olan eyniadlı tamaşa təqdim olunmuşdur] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 7.

420. *Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında: [rejissor Günay Səttarovanın quruluşunda, Türkiyə dramaturqu Turqay Narının “Zibillik” adlı tamaşası səhnəyə qoyuldu] //Kaspi.- 2013.- 19-21 oktyabr.- S.10.

421. *Mingəçevir teatrında “Mən səni sevirəm”: [teatrda rejissor Bəhram Osmanovun quruluşunda eyniadlı tamaşa nümayiş etdirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 7.

422. *Mütəllimova, F. Yaşar nə vaxtsa mənə zəng vuracaq...: [Xalq artisti Firəngiz Mütəllimovanın sənət dostu haqqında xatirələri] /müsahibəni apardı S. Əşrəf //Ədalət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 8.

423. *O illər Şuşada teatr yaradanlar: Mirzə Muxtar Məmmədov //Azadlıq.- 2013.- 7 oktyabr.- S.14.

424. Ömərov, V. Azərbaycan – Türkiyə arasında teatr əlaqələri (XX əsrin əvvəlləri) //Səs.- 2013.- 15 oktyabr.- S. 15.

425. Ömərov, V. Azərbaycan – Türkiyə teatr əlaqələri (müstəqillik illərində) //Səs.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 15.

426. *Salahzadə, S. “Şah Qacar”: [rejissor Azər Paşa Nemətovun quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa haqqında] //525-ci qəzet. - 2013.- 12 oktyabr.- S.15.

427. *Sənətdə əbədi iz qoyan üçlük: “O, yaxşı bir xatirədir...”: [Xalq artistləri Nəsibə Zeynalova, Hacıbaba Bağırov və Səyavuş Aslan haqqında] //Azadlıq.- 2013.- 24 oktyabr.- S.14.

428. *Süleymanova, A. Yarməmməd kimi tanıdığımız: İbrahim İsfahanlı: [görkəmli aktyor və rejissor haqqında] //Kaspi.- 2013.- 4-5 oktyabr.- S.11.

 

Bax: 57, 63, 106, 157, 389

 

Hacıağa Abbasov – 125

 

429. *Azəri, L. Sənətə həsr edilən ömür: Xalq artisti Hacağa Abbasovun 125 illik yubileyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi: [Akademik Milli Dram Teatrında görkəmli teatr xadiminin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 5.

430. *Məhərrəmova, T. İlk Xalq artisti: 125 illik yubileyi qeyd edilən Hacağa Abbasov Azərbaycan teatrının tarixində silinməz izlər qoyub //Kaspi.- 2013.- 24 oktyabr.- S. 9.

431. *Süleymanova, A. Hacıağa Abbasov – 125: [Akademik Milli Dram Teatrında görkəmli teatr xadiminin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir haqqında] //Kaspi.- 2013.- 26-28 oktyabr.- S. 11.

 

 

Ramiz Məlik – 70

 

432. *Azəri, L. “Səhnənin ecazkar cazibə qüvvəsi var”: [Xalq artisti, teatr və kino aktyoru Ramiz Məlik haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 7.

433. *Lalə. Xalq artisti Ramiz Məlikin 70 illiyi qeyd olundu: [Akademik Milli Dram Teatrında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 4.

434. Yusif, M. 70 yaşlı Ramiz Məlik: [Akademik Milli Dram Teatrında görkəmli səhnə ustası, respublikanın Xalq artistinin anadan olması münasibətilə yubiley tədbiri keçirilib] //Ekran-efir.- 2013.- 25 oktyabr.- S.11.

 

Akademik Milli Dram Teatrı

 

435. *İsrafilov, İ. “Siz teatrı sevirsiniz?”: [Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının direktorunun söylədikləri] //525-ci qəzet.- 2013.- 12 oktyabr.- S. 24-25.

 

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

 

436. *Aygün. Aktrisa doğum günündə mükafatlandırıldı: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının aktrisası, aparıcı səhnə ustası Nadejda Povelisina] //Üç nöqtə.- 2013.- 31 oktyabr.- S. 13.

437. Mühacirova, V. Həmişə müasir 103 yaşlı teatr: [Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı haqqında] //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 66-67.

 

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

 

438. *Azərbaycanlı rejissor Rusiyada yaradıcılıq ezamiyyətində olub: [Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru Bəhram Osmanov Dağıstanın Mahaçqala şəhərində keçirilən Qafqaz teatr rejissorlarının sənət laboratoriyasında iştirak etmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 5.

439. Rəis, X. Gənc Tamaşaçılar Teatrı mövsümə qastrolla başladı //Kaspi.- 2013.- 12-14 oktyabr.- S. 12.

440. *“İlk tələbə bileti, teatrla ilk tanışlığın sevinci”: [Teatrda keçirilən eyniadlı tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 4.

 

 

Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrı

 

441. *Rəis, X. Cansız aktyorlar: [teatrın quruluşçu rəssamı Rəvanə Yaqubovanın kuklanın hazırlanması ilə bağlı fikirləri] //Kaspi.- 2013.- 26-28 oktyabr.- S.12.

442. Süleymanova, A. Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalının astanasında... //Kaspi.- 2013.- 26-28 oktyabr.- S.12.

 

 

TURİZM

 

443. *Abdullayeva, F. “Hyatt Regency Bakı”nın təmsilçiləri Turizm İnstitutunda görüş keçiriblər //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 9.

444. *Abdullayeva, F. GoMap.az portalına hər gün 11 mindən çox istifadəçi daxil olur: [eyniadlı turizm portalının fəaliyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 9.

445. *Abdullayeva, F. Qurban bayramı münasibətilə turlar təşkil edilib: [ölkəmizdə fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri tərəfindən] //Mədəniyyət.- 2013.- 11 oktyabr.- S. 9.

446. *Abdullayeva, F. Mingəçevir Turizm Kollecində elmi-nəzəri konfrans: [Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 22-ci ildönümü münasibətilə “Heydər Əliyev və müstəqilliyimiz” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 9.

447. *Abdullayeva, F. Peşəkarlıq təcrübə ilə başlayır : Turizm İnstitutunun xaricdə təcrübə keçən tələbələri təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 9.

448. *Abdullayeva, F. Turizm İnstitutu Elmi Şurasının iclası //Mədəniyyət.- 2013.- 30 oktyabr.- S. 9.

449. *Abdullayeva, F. Turizm sektoru peşə bayramını qeyd etdi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Fairmont Baku” hotelində keçirilən konfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 8; 9.

450. Abdullayeva, N. “Turistə qayğı ilə onun rahatlığı təmin edilməlidir”: Azərbaycan Turizm İnstitutunun tələbələri xarici ölkələrdə təcrübə keçirlər //Palitra.- 2013.- 8 oktyabr.- S. 10.

451. Aslanlı, M. Çovkan oyunu tarixindən //Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3.- S. 65-72.

452. *ATİ-də Turizm Günü münasibətilə tədbir: [BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin Azərbaycan Turizm İnstitutunda keçirdiyi tədbir haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 9.

453. Azərbaycan Dünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasına üzv seçildi... //Mədəni həyat. - 2013.- № 9.- S. 2-3.

454. *Azərbaycanda Beynəlxalq Konfrans öz işinə başladı: [Bakıda Central Park Hoteldə “Dünyanın dağlıq regionlarında turizmin davamlı inkişafı üçün dağ idman növlərinin Qafqaz nümunəsində mühüm rolu” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans işinə başlayıb] //Ədalət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 5.

455. *Bakıda “Dünyanın dağlıq regionlarında turizmin davamlı inkişafı üçün dağ idman növlərinin Qafqaz nümunəsində mühüm rolu” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir //Azərbaycan.- 2013.- 25 oktyabr.- S.7.

456. *Ceyhun. Ağsuya növbəti infotur: [kütləvi informasiya vasitələri və turizm şirkətlərinin təmsilçiləri üçün Ağsu şəhərinə infoturun təşkil edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2013.- 23 oktyabr.- S. 8.

457. *“Ekoturizm və davamlı inkişaf”: [Dövlət İdarəçilik Akademiyasındakı İDEA resurs mərkəzində İDEA - Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Dialoq Kampaniyası çərçivəsində eyni mövzuda interaktiv seminar keçirilmişdir] //Mədəniyyət.- 2013.- 4 oktyabr.- S. 9.

458. *“Ekoturizm və davamlı inkişaf” mövzusunda interaktiv seminar keçirilmişdir: [Dünya Turizm Günü münasibətilə] //Azərbaycan.- 2013.- 3 oktyabr.- S. 3.

459. *Fəxriyyə. Turizmdə dağ idman növlərinin rolu: [Bakıda “Dünyanın dağlıq regionlarında turizmin davamlı inkişafı üçün dağ idman növlərinin Qafqaz nümunəsində mühüm rolu” mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlamışdır] //Mədəniyyət.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 7.

460. *Hüseynova, Q. Oğuzda Dünya Turizm Günü //Mədəniyyət.- 2013.- 2 oktyabr.- S. 6.

461. *Quliyev, R. Alternativ turizm növlərini necə inkişaf etdirməli?: Azərbaycanda alternativ turizm növlərinin daha da inkişafı üçün Budaq Budaqov irsinin dərindən öyrənilməsinə ehtiyac var //525-ci qəzet.- 2013.- 29 oktyabr.- S.5.

462. *Mənsimov, E. Orta əsr Ağsu şəhəri dünyəvi tədqiqat məkanına çevrilib: Şəhəri tamamilə öyrənmək üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır: [“Orta əsr Ağsu şəhəri” Arxeoloji Turizm Kompleksi layihəsi çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2013.- 24 oktyabr.- S.7.

463. *Rəis, X. Orta əsr Ağsu şəhəri turizm mərkəzinə çevrilir: [Ağsu şəhərində yerləşən “Orta əsr Ağsu şəhəri” Arxeoloji Turizm Kompleksi” layihəsi haqqında] //Kaspi.- 2013.- 22 oktyabr.- S. 15.

464. *Seyidova, S. Gözəl yurdum Naxçıvan: [Muxtar Respublikanın turizm üçün əlverişli olan yerləri haqqında] //Xalq qəzeti.- 2013.- 25 oktyabr.- S. 7.

465. *Turizm İnstitutunun beynəlxalq əlaqələri genişlənir: [İnstitutun rektoru Cəfər Cəfərov Türkiyənin Sinop, Canik Başar və Kastarmonu universitetlərinin rektorları ilə görüşmüşdür] //Mədəniyyət.- 2013.- 9 oktyabr.- S. 7.

 

Bax: 37, 38, 97, 119, 374

 

 


 

КУЛЬТУРА

 

Руководящие материалы по культуре и искусству

 

466. *О присуждении специальной стипендии молодым талантам: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; г.Баку, 14 октября 2013 года //Бакинский рабочий.- 2013.- 15 октября.- С. 1.

467. *О проведении 2800-летия памятников Муган Бабазанлы: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики; г.Баку, 29 октября 2013 года //Бакинский рабочий.- 2013.- 30 октября.- С.1.

 

_______

 

468. Ильхам Алиев и культура. 2008-2013: [о презентации одноименной книги, изданной Министерством Культуры и Туризма, Президентской Библиотекой Управления делами Президента Азербайджанской Республики и АзерТаджем] //Зеркало.- 2013.- 18 октября.- С.8.

469. *Ирада, А. Президент Ильхам Алиев и культура. 2008-2013 //Эхо.- 2013.- 15 октября.- С. 8.

470. Касумова, Н. Состоялась презентация книги Ильхам Алиев и культура. 2008-2013 //Вышка.- 2013.- 18 октября.- С.3.

 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

 

471. Азербайджан принял участие в форуме в Санкт-Петербурге: [в культурном проекте Шелковый путь] //Ежедневные новости.- 2013.- 18 октября.- С.2.

472. Азербайджанские книги представлены в Германии: [на книжной выставке во Франкфурте-на-Майне] //Ежедневные новости.- 2013.- 11 октября.- С.10.

473. *Алиева, С. Баку, Баку, поклон тебе мой низкий, тебе я руку жму как брату брат. В Азербайджане отмечают юбилей Расула Гамзатова //Зеркало.- 2013.- 2 октября.- С. 8.

474. *Асадова, А. Британские актеры уже в Баку: На пресс-конференции артисты рассказали о спектакле и поделились своими впечатлениями о Баку: [английская театральная компания 1927] //Эхо.- 2013. - 9 октября.- С.8.

475. *Асадова, И. Еще одна легенда о любви: В кинотеатре 28 Cinema состоялся предпремьерный показ фильма Махмуд и Мариам, снятого по одноименному роману Эльчина Эфендиева: [режиссер картины Мехмет Ада Озтекин] //Эхо.- 2013.- 3 октября.- С.3.

476. *Асадова, И. Леденцы от бабушки и два финала: Актеры из Великобритании представили бакинцам нашумевшую постановку: [в исполнении Театральной компании 1927 в Театре Русской Драмы] //Эхо.- 2012.- 15 октября. - С. 8.

477. *Асадова, И. Наргиз Багирзаде: В финале практически весь зал плакал, даже мужчины...: В рижском театре с успехом прошла закрытая премьера спектакля Face Book. Post Scriptum по пьесе молодого азербайджанского драматурга: [Наргиз Багирзаде] //Эхо.- 2013.- 8 октября.- С. 8.

478. *В Ичери шехер открылась совместная выставка участников мастер-класса: [российских фотографов документалистов Оксаны Юшко и Артура Бондаря] //Бакинский рабочий.- 2013.- 30 октября.- С. 7.

479. *В Международной туристической ярмарке Великий шелковый путь в Ташкенте принимает участие и Азербайджан //Бакинский рабочий.- 2013.- 10 октября.- С. 7.

480. *В спектакле Трубадур выступит известный вокалист из Беларуси: [Владимир Петров] //Эхо.- 2013.- 8 октября.- С. 8.

481. *Еще одна легенда о любви: [в Киноцентре Низами состоялась премьера фильма Махмуд и Марьям по роману Народного писателя Эльчина турецкого режиссера Мехмета Ада Озтекин] //Бакинский рабочий.- 2013.- 1 октября. - С. 7.

482. *Известный французский актер Жерар Депардье посетил Министерство Культуры и Туризма: [о визите Ж.Депардье в Баку для участия в съемках фильма к столетию FIFA] //Бакинский рабочий.- 2013.- 25 октября.- С. 1.

483. *Ирада, А. Баку, Баку, поклон тебе мой низкий, тебе я руку жму как брату брат: В Азербайджане отмечают юбилей Расула Гамзатова //Эхо.- 2013.- 1 октября.- С. 8.

484. Ирада. Звезда мировой оперной сцены: Выступила в Баку в спектакле Аида: [Заслуженная артистка Украины Виктория Ченская] //Зеркало.- 2013.- 1 октября.- С. 8.

485. *Концерт Брамс-трио в театре UNS: [В театре UNS состоялся концерт российского ансамбля Брамс-трио] //Эхо.- 2013.- 11 октября.- С. 8.

486. *Малахова, Е. “Животные и дети занимают улицы”. В Русском Драматическом Театре имени С.Вургуна состоялся показ спектакля на английском языке //Зеркало.- 2013.- 19 октября.- С.24.

487. *Между прошлым и настоящим: Сегодня стартует IV Фестиваль европейского кино //Азербайджанские известия.- 2013.- 30 октября.- С. 3.

488. Меморандум о сотрудничестве: [подписали МКиТ и представители Министерства Культуры Италии] //Зеркало.- 2013.- 1 октября.- С. 8.

489. *Микеладзе, Г. “Животные и дети занимают улицы”: [об одноименном спектакле английской театральной компании 1927 в Русском Драматическом Театре имени С.Вургуна] //Азербайджанские известия.- 2013.- 23 октября.- С.3.

490. Мурсалова, М. Теодорис Терзопулос приедет в Баку: [о сотрудничестве театров Азербайджана и Греции] //Комсомольская правда (Азербайджан).- 2013.- 22-28 октября.- С. 9.

491. Почтена память Галины Вишневской: [в Доме- музее Ростроповичей ] //Зеркало.- 2013.- 30 октября.- С. 8.

492. Пространство современного искусства YARAT! организовало в Баку презентацию фильмов американского видеоарт-художника: [Джордана Бейзмена в Международном Центре Мугама] //Бакинский рабочий.- 2013.- 22 октября. - С. 11.

493. Различные культуры – единый мир: [об участии азербайджанских художников в 7-ой Ташкенской Международной биеннале] //Зеркало.- 2013.- 29 октября.- С.8.

494. *Сабина. Культурный союз тюркского мира. Азербайджанские музыканты принимают участие в юбилеях ТЮРКСОЙ: [которые пройдут 12 октября в Анкаре] //Зеркало.- 2013.- 2 октября.- С.8.

495. Совместная выставка: [фотографов документалистов Оксаны Юшко и Артура Бондаря в галереи Натаван] //Зеркало.- 2013.- 30 октября.- С. 8.

496. *Состоялась церемония открытия Зала философов Музея Капитолия, отреставрированного при поддержке Фонда Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2013.- 29 октября.- С.7.

497. *Тамилла Агамирова, Народная артистка России: Бесконечно благодарна Баку - городу моего детства и юности, где все было прекрасно //Азербайджанские известия.- 2013.- 26 октября.- С. 1-2.

498. *Улькер. У. Королева Лебедей на сцене Театра Оперы и Балета. В Баку прошли гастроли Ольги Гайко //Зеркало.- 2013.- 29 октября.- С. 8.

499. F2014: [о визите Ж.Депардье в Баку для участия в съемках фильма к столетию FIFA] //Зеркало.- 2013.- 25 октября.- С. 8.

 

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА

 

500. *В Екатеринбурге при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева открылась постоянно действующая выставочная экспозиция Азербайджанская Республика: [в библиотеке главы Екатеринбурга] //Бакинский рабочий.- 2013.- 18 октября.- С. 6.

501. *Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева удостоена высокого ордена Русской православной церкви: [за помощь в установке памятника Святому равноапостольному князю Владимиру в городе Астрахань] //Бакинский рабочий.- 2013.- 8 октября.- С. 6.

502. *При поддержке Фонда Гейдара Алиева в Румынии открылся Центр азербайджанских исследований //Бакинский рабочий.- 2013.- 23 октября. - С.4.

503. *Состоялась церемония открытия Зала философов Музея Капитолия, отреставрированного при поддержке Фонда Гейдара Алиева //Бакинский рабочий.- 2013.- 29 октября.- С.7.

 

 

 ДВОРЦЫ, ДОМА КУЛЬТУРЫ И ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 

504. *Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работой, проводимой в создаваемом парке Деде Горгуд на территории Наримановского района Баку //Бакинский рабочий.- 2013.- 23 октября. - С.1.

505. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в реконструированном парке на улице Рахиба Мамедова в бакинском жилом массиве Ахмедлы //Бакинский рабочий.- 2013.- 19 октября.- С.2.

506. Уменьшится число передвижных объектов: [сообщил заместитель начальника Управления Национальным приморским парком Н.Меджидов] //Комсомольская правда (Азербайджан). - 2013.- 29 октября- 4 ноября.- С. 9.

 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

 

507. Баннаева, Н. Азербайджанская нефтяная летопись: [о работах по созданию Музея нефти на территории Биби-Эйбата] //Yol.- 2013.- № 4 (40).- С. 46- 57.

 

 

ИСКУССТВО

 

508. *“Азербайджанское искусство на протяжении тысячелетий. Выставка под таким названием пpоходит в столице: [в Музее Искусств им.Р. Мустафаева] //Зеркало.- 2013.- 29 октября.- С.8.

509. *Асадова, И. Завод. Новый проект Пространства cовременного искусства YARAT! представлен на заводе бытовых кондиционеров: [освоение немузейных и альтернативных пространств] //Эхо.- 2013.- 8 октября.- С. 8.

510. *В галерее YAY! состоялось открытие выставки Другой город //Бакинский рабочий.- 2013.- 1 октября.- С. 10.

511. *Микеладзе, Г. Искусство тысячелетий. Уникальные экспонаты — яркие свидетельства развития национальной культуры азербайджанского народа, начиная с древних времен: [о выставке в Музее Искусств им.Р. Мустафаева] //Азербайджанские известия.- 2013.- 30 октября.- С.3.

512. *Молодой творческий талант: традиции и современность: [в Академии искусств состоялось открытие выставки молодых художников] //Эхо.- 2013.- 11 октября.- С. 8.

513. *Преображение завода: Альтернативным пространством для очередной выставки Yarat! стали пустующие цехи БЗБК: [о выставке в помещении бывшего Бакинского завода бытовых кондиционеров] //Азербайджанские известия.- 2013.- 9 октября.- С. 4.

514. *Проект Завод — новый шаг организации YARAT!: [в освоении немузейных и альтернативных пространств] //Бакинский рабочий.- 2013.- 5 октября. - С. 7.

515. *Пространство современного искусства YARAT! представило проект Завод: [в освоении пространства Бакинского завода бытовых кондиционеров] //Бакинский рабочий.- 2013.- 8 октября.- С. 6.

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

 

516. *Асадова, И. Ваши работы излучают магический внутренний свет: Парижская художественная элита высоко оценила творчество азербайджанского художника Нигяр Нариманбековой //Эхо.- 2013.- 30 октября.- С. 8.

517. *Баннаева, Н. Незримый сюжет для невиданных героев. Сегодняшний Али Гасанов не только художник-экспериментатор, но и режиссер, создающий бескомпромиссные видеоработы: [о выставке в галерее YAY] //Азербайджанские известия.- 2013.- 23 октября.- С. 3.

518. В галерее YAY пройдет выставка художника-экспериментатора Али Гасанова //Бакинский рабочий.- 2013.- 19 октября. - С. 6.

519. *Итальянский скульптор об азербайджанской художнице: [по инициативе президента Римской художественной академии Альфио Манжелли книги о жизни и творчестве Марьям Алекберли переданы в библиотеку этой академии] //Зеркало.- 2013.- 22 октября.- С.8.

520. Меликова, А. Мудрость, идущая из недр земли. Сабир Чопуроглу - творческий портрет: [художник, пишущий нефтью] //Yol.- 2013. - №4 (40).- С.58-69.

521. *Нигяр Нариманбекова: У меня всегда есть мои небеса, где я могу бродить по облакам и трогать руками звезды...: [беседа с мастером живописи, племянницей легендарного Тогрула Нариманбекова Нигяр Нариманбековой] //Эхо.- 2013.- 2 октября. - С. 8.

522. *Радужный мир Mарьям Алекберли: [Вышел в свет каталог работ юной талантливой художницы] //Бакинский рабочий.- 2013.- 23 октября.- С.7.

523. Скончался художник Самед Самедоглу //Ежедневные новости. - 2013.- 11 октября.- С.10.

524. *Тени Другого города: На совместную выставку Гусейна Ахвердиева и Рашада Алекперова бакинцы могут прийти, чтобы посмотреть на самих себя: [в галерею YAY] //Азербайджанские известия.- 2013.- 9 октября. - С.3.

525. *Фарид Алекперов: Будущее за неоновой живописью: [интервью провела Х. Велиева] //Эхо.- 2013.- 11 октября.- С. 8.

526. Шихлинская, С. Каспий объединяет: [о выставке работ художников прикаспийских стран в Центре Современного Искусства рассказывает С.Шихлинская] /провела беседу К. Алиева //Kaspiy.- 2013.- 12-18 октября.- С. 16.

527. *Эфендизаде, В. “Задача художников состоит в утверждении духовной гармонии”, - говоpит в интеpвью газете Зеpкало Вафа Эфендизаде //Зеркало.- 2013.- 26 октября.- С.26.

 

 

Таир Салахов – 85

 

528. *Багирова, Т. На стыке веков: [В Центре Гeйдaра Aлиeва открылась персональная выставка Народного художника Таира Салахова] //Азербайджанские известия.- 2013.- 3 октября.- С.4.

529. *В Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка Таира Салахова //Бакинский рабочий.- 2013.- 3 октября.- С.6.

530. Микеладзе, Г. Вечная молодость великого масстера. Таиру Салахову 85 //Kaspiy.- 2013.- 19-25 октября.- С.12-13.

531. *Микеладзе, Г. Творческое долголетие мудреца. Таиру Салахову 85 //Бакинский рабочий.- 2013.- 18 октября.- С.9.

532. На стыке веков: [в Центре Гейдара Алиева открылась персональная выставка Таира Салахова] //Неделя.- 2013.- 4 октября.- С.18.

 

 

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

 

533. *Алиева, С. На сцене куклы…: В Баку пройдет II Международный фестиваль театров кукол //Зеркало.- 2013.- 24 октября.- С. 8.

534. *Багирова, Т. Тандем в духе фэнтези: Новые произведения Парвиза Гусейнова и Ирины Гундориной объединяет общее название Марсианское эспрессо: [о выставке кукол в арт-галерее Куклы] //Азербайджанские известия.- 2013. - 29 октября. - С. 8.

535. *Гурбанова, Т. Волшебная страна мастеpа по изготовлению кукол, художника Тамиллы Гуpбановой: [беседа с художником-декоратором Т.Гурбановой] //Зеркало.- 2013.- 23 октября.- С. 8.

536. Мурадов, В. Губинские ковры //Yol.- 2013.- №4 (40).- С. 24- 34.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

 

537. Дебютная выставка: [фотохудожника Угура Гадимбейли в центре Baku Creaktive Centre] //Зеркало.- 2013.- 29 октября.- С.8.

538. *Масель, С. “Больше света”. Работы азербайджанского фотохудожника Рены Эфенди участвуют на Московской биеннале //Зеркало.- 2013.- 15 октября.- С.8.

539. Работы Рены Эфенди представлены на биеннале в Москве: [о творчестве фотохудожника Р.Эфенди] //Ежедневные новости.- 2013.- 18 октября.- С.10.

540. *Сабина. “Страна огней”. В Азербайджане проводится фотоконкурс //Зеркало.-2013.- 4 октября.- С.8.

 

 

СКУЛЬПТУРА

 

541. *Амирова, Л. Под открытым небом: По итогам пленэра на берегу моря состоялась выставка созданных в тот же день произведений: [об участии художников в проекте Arts Council Azerbaijan в Сумгаите] //Азербайджанские известия.- 2013.- 8 октября.- С.4.

542. *Кязимова, С. Хрупкая архитектура. Для проведения второго открытого фестиваля Скульптуры из песка и граффити выбрали Шиховский пляж //Азербайджанские известия.- 2013.- 23 октября.- С.4.

 

МУЗЫКА

 

543. *Абдуллаева, Л. Все гости Узеир бека. Пятый фестиваль имени Уз.Гаджибекова запомнился масштабным участием молодых исполнителей //Азербайджанские известия.- 2013.- 2октября.- С.8.

544. *Авез Абдуллаев покорил немецкий театр: [принял участие в премьере Written on Skin на сцене одного из лучших театров мира в Бонне (Германия)] //Зеркало.- 2013.-11 октября.- С. 8.

545. Азербайджанский лорд-протектор в Бонне покорил немецкий театр: [вокалист Авез Абдуллаев принял участие в премьере Written on Skin] //Неделя.- 2013.- 11 октября.- С. 18.

546. Азербайджанский мугам прозвучал в Тебризе: [в исполнении Газанфара Аббасова] //Зеркало.- 2013.- 29 октября.- С. 8.

547. *Алиева, С. “Наследники Орфея”. Юный скрипач из Азербайджана занял первое место на I Международном музыкальном конкурсе в Болгарии: [ученик школы-студии Бакинской музыкальной академии Эмиль Гусейнов] //Зеркало.- 2013.- 4 октября.- С. 8.

548. *Асадова, И. Коллеги и друзья почтили память Муслима Магомаева: [в Москве у памятника Муслиму Магомаеву] //Эхо.- 2013.- 26 октября.- С.11.

549. *Ахундов, Н. “Мугам – это музыка нашей души, это музыка духа, который вдохнул в нас Всевышний при рождении”: Говоpит Заслуженный деятель искусств Надиp Ахундов: [интервью провела А. Ислам] //Зеркало.- 2013.- 5 октября.- С. 27.

550. *Бадалбейли, Ф. Об успехах и проблемах азербайджанской музыки: Размышляет профессор Фархад Бадалбейли: [интервью провела Р.Аббасова] //Зеркало.- 2013.- 5 октября.- С. 26.

551. *Багирзаде, Л. И сердце под рукой теперь больней и ближе…: [памяти Муслима Магомаева] //Kaspi.- 2013.- 26 октября-1 ноября.- С.19.

552. В Баку почтили память великого Муслима Магомаева: [в Аллее почетного захоронения] //Зеркало.- 2013.- 29 октября.- С.8.

553. *В Баку почтили память Муслима Магомаева //Бакинский рабочий.- 2013.- 26 октября.- С.7.

554. Верховский, М. Памяти великого артиста: 25 октября 2008 года ушел из жизни Муслим Магомаев //Неделя.- 2013.- 25 октября.- С.8.

555. Дадашова, Э. Национальные истоки оперы Севиль //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- С.89-91.

556. *Ибрагимова, А. Юбилейный вечеp Аpифа Меликова пpошел в Азгосфилаpмонии //Зеркало.- 2013.- 15 октября.- С. 8.

557. Ирада. Музыканты из США, России и Литвы: выступили в рамках Международного фестиваля имени Узеира Гаджибекова: [в Филармонии имени М.Магомаева] //Эхо.- 2013.- 1 октября.- С. 8.

558. *Кафарова, З. Гамид Векилов - талантливый таpист - новатоp //Зеркало.- 2013.- 19 октября.- С.26.

559. Магеррамова, А. Мудрый наставник Тарлан Сеидов - родоначальник фортепианно-исполнительского музыкознания в Азербайджане //Kaspiy.- 2013.- 5-11 октября.- С. 2.

560. *Магеррамова, А. Тарлан Сеидов - 70: Мудрый, добрый наставник и друг //Зеркало.- 2013.- 12 октября.- С. 27.

561. *Масель, С. Музыка и литература на одной сцене: Азербайджанская пианистка Ренара Ахундова выступила в США //Зеркало.- 2013. -30 октября.- С. 8.

562. *Назакет Теймурова, Народная артистка Азербайджана: Выбор профессии ханенде был не только моим решением, но и ниспосланной мне Всевышним судьбой //Азербайджанские известия.- 2013.- 19 октября.- С.1-2.

563. *Наргиз Алиярова: Если имеешь успех у бакинской публики, то понимаешь, что сыграла по-настоящему хорошо...: [беседа с профессором БМА Н.Алияровой] /провела Х.Велиева //Эхо.- 2013.- 22 октября.- С. 8.

564. *Начался отбор новых детских песен //Зеркало.- 2013.- 24 октября.- С.8.

565. *Пашаев, А. Жизнь в режиме NON-STOP. Интеpвью с Наpодным аpтистом Азеpбайджана Агавеpди Пашаевым //Зеркало.- 2013.- 26 октября.- С. 27.

566. *Сабина. Мексиканские гастроли: Азербайджанский солист Мариинки выступит в Москве: [Тимур Аскеров] //Зеркало.- 2013.- 22 октября.- С. 8.

567. *Состоялось закрытие фестиваля Бархатный сезон: [концерт под управлением Эйюба Гулиева в Большом зале Государственной Академической Филармонии Москвы] //Эхо.- 2013.- 8 октября.- С.9.

568. *Сулейманова, Ф. Конференция в Западном университете: [посвященная памяти Муслима Магомаева] //Бакинский рабочий.- 2013.- 31 октября.- С.10.

 

IV телевизионный конкурс мугама

 

569. *Ислам, А. Мугам как объект исследований ученых: Высокий профессиональный уровень IV телевизионного конкурса мугама дает мощный импульс к размышлениям и дискуссиям //Зеркало.- 2013.- 12 октября.- С. 26.

570. Нахчыванский конкурс мугама: [IV телевизионный конкурс мугама в Нахчывани] //Зеркало.- 2013. - 25 октября.- С. 8.

571. Телевизионный конкурс мугама //Зеркало.- 2013.- 8 октября.- С.8.

572. Телевизионный Конкурс мугама продолжается //Неделя.- 2013. - 11 октября. - С.18.

573. Эмин, Л. Голос мугама //Kaspiy.- 2013.- 12-18 октября.- С.18.

 

 

ЭСТРАДА. ЦИРК

 

574. *Алекперова, Дж. Эльдар Гасымов: Я все еще летаю от счастья...: Победитель Евровидения-2011 представил новый клип //Эхо.- 2013.- 18 октября.- С.8.

575. *Мурад Дадашев: “У нас в крови нет ни коррупции, ни хамства”: [беседа с телеведущим, актером и шоуменом Мурадом Дадашевым] /провела Н.Ахмедова //BakuPost.- 2013.- 19 октября.- С.24.

 

 

Бакинский международный джаз-фестиваль

 

576. *Алиева, У. Завораживающая феерия мира Кенни Гарретта. Выступление известного музыканта на джазовом фестивале //Зеркало.- 2013.- 29 октября.- С. 8.

577. *Алиева, У. Территория джаза в Баку: Открылся IX Международный джазовый фестиваль //Зеркало.- 2013.- 25 октября.- C. 8.

578. *Алиева, Ф. Бакинский джаз. Традиции продолжаются: [беседа с заведующей Отделом искусств Министерства Культуры и Туризма Фарах Алиевой] /провела Л.Багирзаде //Kaspiy.- 2013.- 12-18 октября.- С. 17.

579. *Асадова, И. Джаз и только! В Баку начинается Международный джазовый фестиваль, на который съедутся легендарные музыканты //Эхо.- 2013.- 23 октября.- С. 8.

580. *Асадова, И. Звезды джаза на сцене Дворца им.Гейдара Алиева. В рамках Бакинского международного джазового фестиваля в Баку выступят Маркус Миллер, Авишай Коэн, Боб Джеймс и Дэвид Сэнборн //Эхо.- 2013.- 29 октября.- С. 8.

581. *Багирова, Т. Джаз собирает друзей. Сегодня концертом Джошуа Редмана откроется Бакинский международный джаз-фестиваль //Азербайджанские известия.- 2013.- 23 октября.- С. 3.

582. *Багирова, Т. Джазовые Баяты. Творчество Шаина Новрасли все время обогащается новыми находками: [концерт джазмена, Заслуженного артиста Шаина Новрасли в Центре Гейдара Алиева] //Азербайджанские известия.- 2013.- 22 октября.- С. 4.

583. *В Центре Гейдара Алиева представлен новый джазовый проект Баяты: [Заслуженного артиста Шаина Новрасли] //Бакинский рабочий.- 2013.- 22 октября. - С. 11.

 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

584. *Алиева, С. Сохранить на века: В Баку состоялся круглый стол на тему Забота государства об ашыгском искусстве //Зеркало.- 2013.- 31 октября.- С. 8.

585. *Мустафаев, Л. В Баку прошел вечер лезгинской поэзии и песни: На вечере помянули и Калантара Калантарли – автора многих свершений в поэзии Азербайджана //Эхо.- 2013.- 29 октября.- С. 8.

586. Фестиваль народных театров: [к 90-летнему юбилею Гейдара Алиева] //Зеркало.- 2013.- 18 октября.- С. 8.

 

 

КИНО

 

587. В Москве возведен надгробный памятник режиссеру Алисаттару Атакишиеву //Ежедневные новости.- 2013.- 11 октября.- С. 10.

588. *Вагиф Мустафаев: Скажу просто и общедоступно...: Интервью Эхо c известным азербайджанским режиссером //Эхо.- 2013.- 24 октября.- С. 8.

589. *Вугар Зейналов: С кинотеатром Низами связано много хороших событий, потому мы и пытаемся возродить его былую славу. Интервью с его директором В. Зейналовым /беседу провела Ругия Ашрафли //Бакинский рабочий.- 2013.- 24 октября.- С.7.

590. *Музаффарова, Н. Музей невинности Нонны Музаффаровой: [интервью с режиссером АзТВ Н. Музаффаровой, провела С.Багирова] //Эхо.- 2013.- 4 октября.- С. 8.

591. *Рамиз Новруз: Эти актеры привыкли получать зарплату, практически ничего не делая: [Интервью с Народным артистом Азербайджана Р.Новрузом] /провел В.Вюгарлы //BakuPost.- 2013.- 23 октября.- С.16.

592. *Сабина. “Сакура” поедет на “Молодость”: [о короткометражном фильме режиссера Н.Хикмета “Сакура”] //Зеркало.- 2011.- 9 октября.- С.8.

593. *Фильм Эльмира — это рассказ о писателе, публицисте и ученом-филологе //Бакинский рабочий.- 2013.- 30 октября. - С.7.

 

Киностудия “Азербайджанфильм” - 90

 

594. *Багирова, Т. По красной дорожке праздника. Киностудия Азербайджанфильм отмечает свой юбилей //Азербайджанские известия.- 2013.- 3 октября.- С. 4.

595. *В Министерстве Культуры и Туризма состоялась встреча с членами зарубежных делегаций, прибывших для участия в 90-летнем юбилее киностудии Азербайджанфильм //Бакинский рабочий.- 2013.- 1 октября.- С. 9.

596. Встреча в министерстве //Зеркало.- 2013.- 3 октября.- С. 8.

 

 

ТЕАТР

 

597. *Алиева, У. Две новинки к началу сезона: В Театре Оперы и Балета поставлены Тени Гобустана и Аида //Азербайджанские известия.- 2013.- 9 октября.- С. 3.

598. *Алиева, У. Ожившие “Тени Гобустана”. На сцене Театра Оперы и Балета прошла премьера балета Фараджа Гараева //Зеркало.- 2013. - 8 октября. - С. 8.

599. Гамидов, М. Совместные культурные проекты. Столичный ТЮЗ вернулся с гастролей с очередным дипломом: [беседа с директором театра, Заслуженным артистом М. Гамидовым] //Kaspi.- 2013.- 19-25 октября.- С. 18.

600. Гафарлы, В. Мехсети Гянджеви на азербайджанской сцене //Kaspiy.- 2013.- 19-25 октября.- С.19.

601. *Гусейнов, Ш. Путь к статусу: [Беседа с актером Камерного Театра Шовги Гусейновым] /провела беседа Г.Микеладзе //Kaspiy.- 2013.- 12-18 октября.- С. 14-15.

602. 2+1: [ при поддержке Министерства Культуры и Туризма стартовал Театральный фестиваль] //Зеркало.- 2013 - 31 октября. - С.1.

603. *Исрафил Исрафилов, директор Азербайджанского Академического Национального Драматического Театра: Репертуар — показатель художественного уровня театра, его лицо: [интервью провела Г.Микеладзе] //Азербайджанские известия.- 2013.- 2 сентября.- С. 1-3.

604. Лалаев, А. Новое имя старого театра: [беседа с директором Азербайджанского Государственного Музыкального Театра А. Лалаевым, провела Л.Багирзаде] //Бакинский рабочий.- 2013.- 12-18 октября. - С. 14.

605. Мардан Фейзуллаев: Театр помогает разрушать стереотипы: [беседа с режиссером московского театра Дервиш М. Фейзуллаевым] //Азербайджанский конгресс.- 2013.- 25 октября.- С.7.

606. *Нурани. Новая премьера восстановленного балета: Тени Гобустана - на сцене Оперного Театра: [композитор Фарадж Гараев] //Эхо.- 2013.- 1 октября.- С. 8.

 

 

Русский Драматический театр имени С.Вургуна

 

607. *Асадова, И. Успех Русского Драмтеатра в Москве. Азербайджанские артисты выступили на сцене Малого театра с двумя спектаклями – Семь красавиц и Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун //Эхо.- 2013.- 3 октября.- С.8.

608. В России об азербайджанском театре: [на российском телеканале был представлен сюжет, посвященный гастролям Русского Драматического театра им. С.Вургуна] //Зеркало.- 2013.- 1 октября.- С. 8.

609. *Лена. Мусье Жордан” был принят на ура: Русская Драма выступила с гастролями в Москве //Зеркало.- 2013.- 3 октября.- С.8.

610. *Малахова, Е. “Маскарад” на сцене Русской Драмы. Состоится премьера спектакля, приуроченного к 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова: [режиссером и постановщиком которого является Народный артист Александр Шаровский] //Зеркало.- 2013.- 23 октября.- С.8.

611. *Тагизаде, И. Творческий треугольник режиссера Ираны Тагизаде: [беседа с режиссером Театра Русской Драмы И.Тагизаде] //BakuPost.- 2013.- 12 октября.- С.24.

612. Успешные гастроли Русского Драматического Театра //Неделя.- 2013.- 4 октября.- С.18.

613. Шаровский, А. Театр преподносит сюрпризы: [беседа с режиссером РДТ имени С.Вургуна Александром Шаровским] /провела М.Мурсалова //Неделя.- 2013.- 25 октября.- С.18.

 

 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

 

614. *Алиева, С. Награды юным ханенде: Подведены итоги V Международного детского фестиваля мугама //Азербайджанские известия.- 2013.- 24 октября.- С. 4.

615. Итоги Международного детского фестиваля мугама //Неделя.- 2013.- 25 октября.- С. 18.

616. Фестиваль мугама среди детей: Подведены итоги отборочного тура //Зеркало.- 2013. - 24 октября. - С. 8.

 

 

ТУРИЗМ

 

617. *Аpхеологические туpистические маpшpуты имеют большое будущее в Азеpбайджане //Зеркало.- 2013.- 3 октября. - С.7.

618. В Баку началась конференция, посвященная роли горных видов спорта в устойчивом развитии туризма //Вышка.- 2013.- 25-31 октября.- С. 1.

619. *Горы откроют для туристов: В Баку обсудили роль горных видов спорта в развитии туризма //Зеркало.- 2013.- 26 октября.- С.23.

620. Готовится проект новых курортно-туристических зон //Неделя.- 2013.- 18 октября.- С. 3.

621. *Малахова, Е. За отели возьмутся всерьез //Зеркало.- 2013.- 19 октября.- С.19.

622. Разикгызы, Дж. Шахдаг расширяет спектр услуг //Комсомольская правда.- 2013.- 22-28 октября.- С. 9.

 

 

 

 

 

 

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı

 

 

1. Qobustan: sənət toplusu.- 2013.- № 3

2. Mədəni həyat.- 2013.- № 9

 

__________

 

3. Azad Azərbaycan

4. Azadlıq

5. Azərbaycan

6. Azərbaycan müəllimi

7. Bakı xəbər

8. BakuPost

9. 525-ci qəzet

10. Bizim yol

11. Ekran-efir

12. Ekspress

13. Ədalət

14. Ədəbiyyat qəzeti

15. Həftə içi

16. Xalq cəbhəsi

17. Xalq qəzeti

18. Kaspi

19. Kredo

20. Mədəniyyət

21. Olaylar

22. Olimpiya dünyası

23. P.S.Elm, təhsil və həyat

24. Palitra

25. Səs

26. Şərq

27. Təzadlar

28. Türküstan

29. Üç nöqtə

30. Yeni Azərbaycan

31. Zaman

 

  

 

 

 

 

 

 Список использованных журнал и газетов

 

 

1. Mədəni həyat.- 2013.- № 9

2. Yol.- 2013.- № 4 (40)

 

_________

 

3. Азербайджанские известия

4. Азербайджанский конгресс

5. Бакинский рабочий

6. BakuPost

7. Вышка

8. Ежедневные новости

9. Зеркало

10. Kaspi

11. Kaspiy

12. Комсомольская правда

13. Комсомольская правда в (Азербайджане)

14. Неделя

15. Эхо

 

 

 

Mündəricat

I. Mədəniyyət ........................................................................................... 4
Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar ...................... 4
Mədəni əlaqələr ....................................................................................... 8
İnformasiya və reklam işi .......................................................................... 14
Kitabxana işi ............................................................................................ 15
Azərbaycan Milli Kitabxanası – 90 ............................................................ 16
III Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkası ............................................... 19
Muzey işi ................................................................................................. 22
Tarix və mədəniyyət abidələri .................................................................... 23
II. İncəsənət ............................................................................................ 24
Rəngkarlıq .............................................................................................. 25
Dekorativ-tətbiqi incəsənət ....................................................................... 27
Qrafika .................................................................................................... 27
Moda....................................................................................................... 27
Bədii fotoqrafiya ...................................................................................... 28
Heykəltəraşlıq .......................................................................................... 29
Musiqi .................................................................................................... 29

Arif Məlikov – 80 .....................................................................................

34
“Arşın mal alan” – 100 ............................................................................. 35
Milli Musiqi Günü ..................................................................................... 36
IV muğam televiziya müsabiqəsi ................................................................ 40
Estrada və Sirk ......................................................................................... 40
Balet. Rəqs .............................................................................................. 41
Kino ....................................................................................................... 41
Teatr ........................................................................................................ 44
Akademik Milli Dram Teatrı ..................................................................... 47
Xalq yaradıcılığı ........................................................................................ 48
III. Turizm ............................................................................................... 49
Bu buraxılışda istifadə olunmuş qəzetlərin siyahısı........................................ 72

 


 

 

 Содержание

I.Культура …………............................................................................. 52
Руководящие материалы по культуре и искусству ............................. 52
Культурные связи ............................................................................. 53
Фонд Гейдара Алиева …………………………………….................. 54

Дворцы, Дома Культуры и Парки Культуры и Отдыха …………...

55
Музейное дело ………..………....…….………….…................... 55
Азербайджанская Национальная Библиотека – 90 …….................... 56
III Бакинская международная книжная выставка-ярмарка ………... 57
Музейное дело ....………………………....……………..... 58
Памятники истории и культуры ........................................ 58
II. Искусство .…………………………….....……........................ 58

Изобразительное искусство .................................................................

59
Художественная фотография ............................................................... 60
Декоративно-прикладное искусство ................................................... 61
Скульптура ..…………………………………............................... 61
Мода ………………………………………………………................... 62
Музыка …………………………….....…………….……..................... 62
100-летие оперетты “Аршин мал алан” ………………...................... 64
V Международный фестиваль Узеира Гаджибекова...................... 65
Эстрада. Цирк ...………...........…………………..……................... 66
Танцы. Балет …...…………......……………………............................ 67
Кино …..……………………………………....………..…................... 67
Театр ....................................................................................................... 69
Детское творчество ………...……………….….................................. 70

III. Туризм …......…………………..………....……….........................

70
Список использованных газет ............................................................. 73

 

 

 


Mədəniyyət, incəsənət və turizm

haqqında yeni ədəbiyyat: Oktyabr - 2013

 

 

 

Nəşriyyat redaktoru və korrektor:

A.Qocayeva

Kompyuter tərtibatı və dizayn:

Z.Hüseynova

 

 

 

M.F.Axundov adına

Milli Kitabxananın mətbəəsində

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 29

Kağız formatı: 60x84 1/16

Həcmi: 5, 4 ç.v.

Sifariş: 35

Çapa imzalanmışdır: 04.11.2013

Tirajı 50

Подпись:  
Pulsuz